Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "Van de pantomime" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Marijnen, zoals Johan Thielemans opmerkt, laat de laatste scène van De Koopman gewoon weg en vervangt ze door een geslaagde pantomime...ook de Elizabethaanse ruimte recreëren, niet de concrete architectuur van de Globe, maar de relaties en structuren die erin mogelijk waren (zie Monique Nemer De Koopman van Venetië (RO...Daar dient de theatraliteit - Shylocks kostumering als Jood, de spot op de scène voor de ontknoping, de foto's die getrokken worden van de vernederde Shylock - ter intensifiëring van het dramatisch

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
De handelingen, de gebaren van de acteurs zijn dus zeker geen pantomime (in de zin van: het in bewegingen omzetten van betekenissen, het verwijzen naar taal). Al kijkende moet de toeschouwer zich...Aan de hand van de exemplarische strijd die voogd en pupil met elkaar uitvechten wordt de functie (niet de betekenis) van macht duidelijk gemaakt...De acteurs hebben de rode bakstenen muur 180° laten kantelen, zodat de witgekalkte binnenwand van de boerenwoning zichtbaar werd

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Enerzijds formuleert zij de fundamentele zotheden van het systeem waarin een vakman van de ene op de andere dag voor de maatschappij en voor zichzelf nutteloos en waardeloos kan worden, anderzijds...Misschien waren de onredelijke eisen van de arbeiders toen wel oorzaak van de crisis nu?!) De kloof tussen de cultuur van de arbei-ders en het theatermilieu is weer onoverbrugbaar groot...Nog enigszins vriendelijk zou je kunnen wijzen naar de witte-gezichten-mime van Marcel Mar-ceau, in de verte ook naar de ceremonies van Bread and Puppet en de spektakels van Tone Brulin

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • Tadeusz Kantor
De levenloze pop herinnert ons immers aan de dood en krijgt in de ictie een gelijke plaats naast de door een 'identieke' acteur gespeelde rol van de dode pastoor...De acteurs zijn de 'levende middelen'. Het zijn geen objecten, maar 'levende organismen' die de functie van de actie uitvoeren...Het decor van scenograaf Kantor roept eveneens een sfeer op van verval, van dood: de schuifpoort achteraan, de losse deur, de kleerkast, de stoelen, het raam, het grote kruis zijn vervaardigd uit ruw

Nr. 13, April 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Een gedienstige zwarte dame op het toeristische informatiebureau van de stad helpt me aan het adres van de voorzitter van de Drama Circle...Hij nodigt me dezelfde avond uit op een repetitie: de Drama Circle bereidt tegen het einde van het jaar, naar Engelse traditie, een pantomime voor, op het thema van Moeder de Gans...De repetitie van de pantomime, die avond, verschilt niet van repetities bij amateurgezelschappen in Europa

Nr. 17, Maart 1987 • (advertentie)
De ASLK: méér dan zomaar een bank De ASLK biedt een complete gamma van financiële diensten...binnen dit kader Verder heeft de ASLK al vaker bewezen bijzonder te zijn begaan met de wereld van kunst en cultuur Dit facet van haar opdracht ligt de ASLK zo na aan het hart dat een afzonderlijke dienst...doen met je mee POÊZIE CENTRUM op de weg die leidt naar de poëzie en naar het rijk van de dichter zijn wij graag uw gids 'S qezie enfrum Hoornstraat 11 B-9000

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De zelfwerkzaamheid van de studenten is zeer belangrijk: uiteraard bij de spellessen waarbij uitgegaan wordt van de inbreng van de deelnemers, van hun ervaring, lichamelijke fantasie en improvisatie...Ludo Van Passel: "Het aanboren van de fantasie, de ontwikkeling van de eigen spelkwa-liteiten, de ontdekking en aanscherping van een soort vormintelligentie gaan vaak heel ver...Dat ligt ook aan de basis van het zoeken naar de taak van het lichamelijk theater: die ligt niet in de imitatie van de taal, dan krijg je pantomime en da's een ramp

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Considérations sur le Théâtre en Belgique, Bruxelles, 1939, p. 11). De Franse taal is volgens hem de ideale oplossing omdat dat de taal van de journalisten, de administratie, de bedrijfswereld, de...De oplossing van De Grauwe is eenvoudig: schaf de subsidies af en laat het theater los op de vrije markt (zoals de vrije produkties). De argumentatie van De Grauwe is economisch, maar verpakt in een...Waar het theater nu nog geldt als een dam tegen de wereld van "kolonisatoren van het leefmilieu" (Habermas) zoals de reclame, de macht, de media, het geld,opent de afhankelijkheid van de markt de

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
Breekt stok) en de keer dat hij een knecht (B. -Knecht) sloeg, die een koekje van tafel had gestolen net nadat hij erg geschrokken was van een staaltje van lafheid van zijn zoon, de hertog van Maine...steekt een vinger appreciërend in de lucht) De eerste maar enige van de 6 kinderen die ik van de koningin had en die is blijven leven...Last but not least is er ook nog de vlucht vooruit van een 'totaaltheater' dat - wanneer al niet op een zelfde niveau met de film gconcurreerd kan worden - zijn kontrahent dan maar als één van de vele

Nr. 27, September 1989 • An-Marie Lambrechts, Luk Van den Dries • Post-scriptum bij een dramaprijs
de lijst van nieuwe creaties, die de WT dan maar zelf publiceert, is het overgrote deel van de opgenomen stukken afkomstig uit de bloeiende amateursector...Bovendien laat het historisch gegeven van Louis Quatorzes leven als kijkspel zich door de auteur handig gebruiken : de situatie van de bezoekers die kwamen kijken hoe hij opstond, zijn toilet maakte...De parallel tussen de toeschouwers van dit toneelstuk (die trouwens regelmatig aangesproken worden) en de historische kijklustigen van Louis Quatorze spreekt voor zich

Nr. 29, Maart 1990 • Luk Van den Dries • Roberto Ciulli
het Duitse theatersysteem -het rijkste van de wereld, een voorbeeld ook voor vele andere landen- staan de kunstenaars in dienst van het enorme apparaat, de techniek en het abo-systeem i.p.v...Pasolini is vaak in de buurt om de schoonheid van de wreedheid te laten zien, de esthetiek van de dood...een tijd van enorme vervlakking, waarin de politici niet meer de juiste argumenten vinden om allerlei mistoestanden als racisme en fascisme uit de wereld te helpen -denk maar aan het aandeel van de

Nr. 34, Juni 1991 • Alexander Baervoets • Danssolo
De quasi-wetenschappelijkheid van de muziek zou nochtans redelijk eenvoudig toegepast kunnen worden op de dans, als men daar al nood aan had...Om de aandacht van het publiek gedurende gans de voorstelling gaande te houden kan de solist verschillende personages uitbeelden of zich van een reeks attributen bedienen, maar op geen enkel moment...Men discussieert nog steeds over de vraag of haar optredens enige invloed hadden op het werk van Mikhail Fokine, de jonge Russische choreograaf die later, onder Diaghilev, mee het succes van de

Nr. 41, April 1993 • Benoît Vreux • Verandering en continuïteit
Als wij vandaag de dag van een traditie van het Franstalige theater in België kunnen gewagen, dan vertrekt die ongetwijfeld in de eerste plaats van de bovengenoemde bewegingen...Het lichaam Het experiment van het Théâtre Laboratoire Vicinal berust volledig op het materialisme van het toneel, dat van de planken en de woorden, dat van de acteur met zijn zweet en zijn...Aldus blijkt de essentie van het theater: zij ontsnapt aan de literatuur, aan de schilderkunst, aan de pantomime, en ook aan de muziek en de dans

Nr. 42, Juni 1993 • Marleen Baeten • De verbeelding na de revolutie
voordoende ingrijpen in het diepste van zijn hart, nog altijd had geloofd, ook op grond van de stilte die haar vergezelde, zelfs in het helse kabaal: de stilte van de natuur, hoe ver van de bewoonde wereld ook...hem pas zodra de zintuiglijkheid van het epische dromen de slaper doorgloeide: zoals hij dan in plaats van dankbaarheid de dankbaarheid voelde, en net zo het mededogen, de kinderlijkheid, de haat, de...Karl Reitz, de regisseur van de veel bejubelde films Heimat en Zweite Heimat zei onlangs in een interview op televisie dat één van de grootste problemen van de mensen in West-Europa is dat ze geen

Nr. 50, Juni 1995 • Amos de Haas • Het lichaam in beweging
De Nederlandse mimograaf Amos de Haas, die in 1994 de Aanmoedigingsprijs voor de mime van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst ontving, volgde met aandacht het mimeluik van Festival De Beweeging...de inleiding van het programmaboekje van het Antwerpse Festival De Beweeging constateert Herbert Reymer (algemene leiding) dat het aanbod en de kwaliteit van mimeprodukties de afgelopen jaren niet...De pantomime-invloeden van het Hoste-Sabbattinitheater, de introductie van Decroux en Grotowski door Herman Verbeeck, Lecoq door Luc De Smet

Nr. 53, December 1995 • Inge Arteel • Wie heeft Ödön von Horväth gezien?
Horváth neemt in de eerste plaats de lagere kleinburgerij onder de loep, winkeliers, kleine zelfstandigen, ambtenaren, de sociale klasse die vanaf de late jaren twintig voortdurend op de rand van de...Kasimir en Karoline combineert de auteur echter de uitgesproken maatschappijkritische toon -over de ontworteling van de lagere klassen door de economische crisis en de enorme werkloosheid, over de...opmars van Hitier en de perversiteit van de heersende klasse - met een portret van de surrealistisch aandoende circus- en kermiswereld

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
Laban bepaald door haar diverse bewegingskwaliteiten, zijnde de ruimte waarin de beweging plaatsvindt, het gewicht van de beweging, de duur van de beweging en de kracht of stroom van de beweging...Critici beschreven de dans vaag als 'de beginselen van Dalcroze, Duncan en de Sakharoffs, vermengd met elementen uit de academische dans, de karakterdans en de pantomime' (Het Laatste Nieuws, 1 mei...Net zoals Kurt Jooss stelt Lea Daan de academische dans niet lijnrecht tegenover de expressieve dans, maar gebruikt ze de academische dans als onderdeel van de vorming van de danser zonder er

Nr. 65, Januari 1998 • Tim Etchells • Manifest: Tien keer een gooi naar authenticiteit
Authenticiteit als de constructie van aanwezigheid in de context van afwezigheid, de ervaring van waarheid en oogcontact...paarden, honden en gorilla's uit een pantomime, de hele parade van kostuums uit carnavalswinkels en een kartonnen decor, als om werktuiglijk te benadrukken dat je soms moet liegen om de waarheid te zeggen...Dat er voor al de waarheid van toeval, van het verdere, van naaktheid, geluk en magie ook altijd de waarheid is van intentie, techniek en controle

Nr. 78, Januari 2001 • (advertentie)
Stanze#4 is het sluitstuk van Rastaidi's vierdelig werkstuk 'Stanze' over communicatiemogelijkheden en over de realiteit van die communicatie...35 METRES CARRES MICHELEANNE DE MEY Choreografe De /VI ey nam een omschrijving van Perec over het leven in een Parijse flat als uitgangspunt voor haar nieuwste dansproductie...GRACE ELLEN BARKEY/NEEDCOMPANY In deze herwerkte versie van The Miraculous Mandarin naar de pantomime van de componist Bartok, bande Barkey na een auteursrechtelijke strijd Bartok

Nr. 99, December 2005 • (inhoud)
Dirk De Corte schetst ontstaan en evolutie van de termen 'culturele industrie' en 'cultuurindustrie'. Over de culturele GIMV, de mogelijke verantwoordelijkheid van de overheid en het belang van een...Liv Laveyne beschrijft de pantomime van Musical United Vlaanderen en de creativiteit van cultuurministers...Elke Van Campenhout interviewde Patricia Ceysens, Katia Segers en Erik Temmerman over het wantrouwen van de culturele sector en de reikwijdte van een creatieve industrie


Toon volgende resultaten