Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


31 document(en) met "Van oudsher" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De Vlaamse musicals die in opdracht van Arena geschreven werden (Johnny Limbo van Luc Vandeputte en Walter Stes en Playmate van Jaak Van de Velde en Walter Ertvelt) verzopen in de ambitie om...De artistieke reputatie van Schoenaerts maakt van hem een prijsbeest, maar zijn produk-ties staan volkomen los van wat er in Arca/NET gebeurt...Inhoudelijk past Poëzien zich aan aan een van oudsher conservatief ingesteld scholenbestand

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans, Luk Van den Dries • Brialmont speelt Schrebers Moestuin
Op het toneel lopen van oudsher veel gekken rond...ook kostenbesparende omtovering van het volkstuintje tot vijver na). Ik heb de vertoning van Schrebers moestuin gezien in het gezelschap van de auteur...Om in termen van het stuk te spreken, de Raad van Advies heeft zich in zijn diagnose van het theaterklimaat in Brussel serieus vergist

Nr. 15, September 1986 • Luk Dhooghe • OPERA EN ARCHITECTUUR
voorlichtingsbrochure van de stad Amsterdam) Toch mag de Rommelmarkt, die van oudsher op het Waterlooplein gevestigd was, niet tot in het binnengebied doordringen, maar blijft gesitueerd ten...De bestaande technische ploegen van De Nederlandse Operastichting en van Het Nationaal Ballet worden voor een proefperiode van 2 jaar gefusioneerd onder de leiding van Het Muziektheater...Wagner heeft op het einde van de 19e eeuw in Bayreuth de eerste steen gelegd voor de ontwikkeling van een totaalruimte, door alles wat de aandacht van het gebeuren afleidt weg te werken

Nr. 16, Januari 1987 • Daan Bauwens • Vuile Mong en de Vieze Gasten: na...
Jan Rachels - van de Wereldwinkels, daarna van de Roese-laarse Comedie en nu van Green-peace en de Brugse stadskrant-vindt ondanks al zijn overtuigingskracht geen gehoor...Veurne had hij al in een rock-bandje gespeeld en naar aanleiding van een universitaire bezetting werd in Gent een groepje gevormd dat zich aan rock 'n roll begaf op teksten van Guido Van Meir...Het publiek leek daarmee wat op het verkeerde been gezet, want wie naar Mong komt weet van oudsher waaraan zich te verwachten

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Enkel drie thema's worden uitgelicht: het gebrek aan een eigen dramaturgie (Hugo Meert), de visie van ex-directeur Alfons Van Impe op de financieel-politieke situatie van de Opera van Vlaanderen, en...De kracht van het hedendaagse Vlaamse toneel hangt samen met de kritische houding die Vlaanderen van oudsher heeft ten opzichte van zijn eigen geaardheid, een attitude die ontbreekt in Nederland...het panel zitten vertegenwoordigers van de Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs; van de uitgeverij Dedalus, die toneelteksten publiceert; van het vertaalcentrum Diapason; en van Etcetera

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Naast het orkest steunt het huisconcept van oudsher in bijna even belangrijke mate op het aantrekken van sterzangers en -zangeressen...Der Kreis Eén van de grote theatergebeurtenissen van vorig seizoen was ongetwijfeld de komst van George Tabo-ri naar Wenen...Dé vondst van deze enscenering was de keuze om het onderkomen keldertheatertje van Der Kreis in zijn geheel te laten functioneren als de locatie van het stuk, een café-gasthuis voor marginalen

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
Duizend buurten De pluriformiteit van deze stad met haar duizend buurten kenmerkt ook het leven van de theatertoeschouwer...Geen infrastructuur voor cultuur Van oudsher is het theatrale aanbod geconcentreerd in de verschillende grote steden wat in Vlaanderen voor een eeuwige concurrentie gezorgd heeft tussen de...Het faillissement van de stad Brussel en de saneringsplannen die daarvan een gevolg zijn, voorzien nu in de afstoting van de laatste stedelijke verplichtingen t.o.v

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Het stuk van Blokdijk is het eerste van de geplande serie en het handelt over het 'hilarische' theater dat, luidens de inleiding, de dynamiek van die 'Vlaamse golf grotendeels bepaald heeft...Veeleer met de boosaardigheid van kwajongens, met het vroegrijpe ongeloof van een generatie voor wie de (al lang verraden en failliete) idealen van mei '68 hadden afgedaan of, misschien juister...Daar ontwikkelde zich een unieke situatie: in Brussel en Gent waren de conservatoria van oudsher kweekscholen voor de eigen stadsschouwburg met alle inteeltgevolgen van dien

Nr. 30, Juni 1990 • Gunther Sergooris • De macht van het uur blauw
Van oudsher geven componisten immers blijk van een meer dan gewone voorkeur voor dit soort paranormale vrouwen...deze sceptici, het zijn 'slaven'. Helena verklaart het produkt van haar visioenen, Fressia, tot "kroon der schepping". Bij het aanschouwen van de schoonheid van Fressia bekeren Linda en Bernadette...Fabre vraagt van zijn publiek, net zoals van zijn acteurs, een grote mate van zelfverloochening, maar niet weinigen blijken daartoe schoorvoetend bereid, op zoek naar het geheim, dat zich wispelturig

Nr. 32, December 1990 • Luk Van den Dries • De man, hij wankelt
De man die in Le cocu magnifique van Crommelynck de halve dorpsbevolking in zijn slaapkamer inviteert: liever de zekerheid van de horens, dan de blijvende twijfel aan de trouw van zijn vrouw...Trefwoorden Luk Perceval thematiseert de twee verplichte trefwoorden die van oudsher bij Strindbergs De Vader horen : mysogenie en naturalisme...Dat van Cyriel Buysse met zijn mengeling van Frans en Vlaams; dat van Claus met zijn Pattinis, Vermeerschen en Van Daeles; dat van Van Lerberghe (Pan) met zijn pastoors en burgemeesters

Nr. 46, Januari 1994 • Janine Brogt • Hèt theater bestaat niet meer en dè...
De jaarlijkse rede van de President van de Verenigde Staten over de toestand van zijn land, fungeert als een parmantige vlag voor de vraag: "Wat vind je van het theater op dit ogenblik - gaat het een...Het proces tegen Lorena Bobbitt, de lotgevallen van Michael Jackson, hét verdriet van Fabiola, het misbruik van Jolanda - ze zijn alleen aan te zien voor wie zich grondig heeft ontdaan van het besef...En dat is van oudsher het gebied waarmee het theater zich uiteenzet

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Vanhoutte • Frank Castorf in de Volksbühne
Onder de druk van de omwentelingen van 1989 zou het blikveld van de kunstenaar opnieuw geheroriënteerd worden...dit opzicht heeft de theatertaal van Castorf meer gemeen met die van een auteur als Rainald Goetz, wiens pijnlijke ervaring van een oncontroleerbare werkelijkheid een talige wildgroei in gang zet...Het wezen van de lach wordt van oudsher ook gekenmerkt door een subversieve kracht

Nr. 50, Juni 1995 • Luk Van den Dries • Redactioneel
De houding die eruit gewonnen werd, is toch fundamenteel: enthousiasme voor het medium; nieuwsgierigheid als principe; openheid om mee te gaan met het spoor van de artiest, al wijkt dit nog zo af van...Vandaag is er op zoveel plaatsen tegelijk werk te leveren: de doorstroming van het repertoiretheater; de nieuwe stadsguerilla; het behoud van het niveau van de acteeropleiding; tegen de culturele...Het theater heeft, van oudsher, een functie in de overtreding van het aanvaardbare of het laten zien van het verdrongene

Nr. 52, Januari 1995 • Bart Stouten • Op de wankele brug van woord naar...
Kunst is er van oudsher om te ordenen, maar hoe ga je in hemelsnaam de grote wanorde ordenen...Dat is het finale punt waarin de overgang van Joyces synthese (alles gezegd krijgen) naar Becketts analyse (reductie van de werkelijkheid tot het geraamte van lijden en verveling) gestrand...Vier grote periodes Wel vreemd vind ik de stilte die het boek bewaart over de vier grote periodes die Becketts teksten afleggen van het donker-licht (uit Godot) naar het schimmige (van Stirrings

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Toch heeft diezelfde Van Manen in de jaren zestig en zeventig veel gedaan voor de acceptatie van dans in het algemeen en van het lichaam als drager van sociaalculturele normen en waarden in het...Het is allemaal niet verbazingwekkend gezien de Nederlandse handelstraditie, die er van oudsher niet op gericht is onze cultuur in het buitenland te ondersteunen, 'we're only in it for the money...Het is aan een nieuwe generatie om hetzelfde te bereiken, grenzen van de conventies verder te verleggen en eigentijds te zijn met behulp van: de integratie van het niet-schone in de categorie van het

Nr. 53, December 1995 • Geert van Istendael • Doordringen tot het tragische
Maar die erfenis stond volledig buiten de beschaving van de grote steden van zijn tijd, ook van Boedapest...De volkscultuur werd vooral gedragen door straatarme boeren en bij die boeren dan nog eens vooral door de protestanten (ongeveer één vierde van de Hongaarse bevolking is van oudsher protestants...Door zijn ongelooflijke helderheid van geest en gedreven door een zending als profeet - al geeft hij zich daar niet altijd even helder rekenschap van - is hij de belangrijkste figuur van de twintigste

Nr. 55, April 1996 • Gunther Sergooris • Verboden en vergeten
Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het einde van de tweede wereldoorlog startte de platenmaatschappij Decca met een reeks opnamen van 'music surpressed by the third reich', zoals de cd...Maar men is nooit verder gekomen dan zeer vage aanduidingen als de aanwezigheid van synagogale melodieën, het herhalen van motiefjes, het plagiëren van arische componisten en eclecticisme...Een mogelijke verklaring is dat in Italië en Bulgarije van oudsher een soort wantrouwen bestond tegenover al wat met overheid te maken had, terwijl in Duitsland -door zijn Pruisische erfenis - een

Nr. 63, Maart 1998 • Dirk Pauwels • Manifest: Ze zien er zo gelukkig uit
Een resolute keuze dus voor adolescenten en jongvolwassenen, én voor het motto dat theater zich het beste laat consumeren op tijdstippen waarvoor het van oudsher is bedoeld, namelijk na de dagtaak en...Die wordt, naar mijn bescheiden inzicht, vooral veroorzaakt door de mentaliteit van zelfgenoegzaamheid bij allen die er van ver of van dicht mee te maken hebben...De criteria variëren wel een beetje, soms afhankelijk van de geografische inplanting van de organiserende instantie, soms ook van de ideologie

Nr. 73, Januari 2000 • Gerald Siegmund • Het geheugen van ballet
basiselement van dans is. In de lectuur van The Loss of Small Detail heb ik al een aantal specifieke kwaliteiten van Forsythes concept van de beweging aangegeven, waarop het slotdeel van deze verhandeling verder...Om de kinesfeer te representeren gebruikt Laban het beeld van een kubus samengesteld uit 27 kleinere kubussen, die de beweging in de ruimte van boven naar beneden, van voor- en achterkant, van links...Deze nieuwe articulatie van de ruimte wordt natuurlijk als een spons opgezogen door allerlei stijlen die van oudsher tegen het ballet ingaan: de flexibele ruggengraat van de Modern Dance, het gewicht

Nr. 79, December 2001 • Eric Corijn • Sociaal-artistieke projecten zijn artistieke projecten en vice...
de uitbouw van de welvaartstaat ging men uit van een eengemaakt idee van het goede leven en wat daar materieel voor nodig was...Dat heeft toch van oudsher artistieke middelen in de gereedschapskist zitten...En het is precies in dat creatieve moment, dat moment van vormgeving van elementen van een nieuwe symbolische orde, dat de artistieke creatie van belang wordt


Toon volgende resultaten