Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


36 document(en) met "Vanuit de Toneelschool" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Ik vroeg me af wat ik op de toneelschool geleerd had...Dat wordt zelfs niet meer getraind op de toneelschool want het wordt niet meer gevraagd bij de gezelschappen...Je vertelde over 'De knecht van twee meesters', dat je in de auto een Italiaans liedje hoorde, wat dan de scène met de regenschermen werd

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Globaal laten dramaturgie en vormgeving de toeschouwer met vele twijfels zitten: 1) wanneer de acteurs via de loopbrug in de zaal verdwijnen zijn de zetels in de zaal soms belicht en soms onzichtbaar...De kracht van de tekst houdt de voorstelling overeind: uit de vele impulsen die vanuit de voorstelling op mij afkomen vormt zich een stukje (ijs)beeld van Müller's Medea...Vanuit de hokjes brengen de spelers het verslag van deze dubbelkamp, terwijl ze in versneld tempo de vellen papier op de grond laten dwarrelen om tenslotte op luchtige wijze het resterende pak de

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Enerzijds tekent dit uitgangspunt Blauwe Maandag vanuit zijn ontstaan, als reactie op de zwaar gehypothekeerde communicatie binnen de KNS...Als de archeoloog die in het zand de contouren van een schip opgraaft, ontdek je de lijnen van een verhaal: de ark, de dieren, het water, worden samengepast in de bijbelse parabel over het einde van...Voor de 'gewone lezer' geeft het een beeld van de werking van een receptief theater en hoe zo'n werking --wil ze de gevoeligheden van de tijd respecteren -- kan evolueren ; bovendien verschaft de

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Bovendien vormt het geloof in de kracht van de individuele eros, zoals die geïncarneerd is in Jupiter, vanuit marxistisch standpunt een meer dan controversiële these...Hacks poneert in hem, vanuit een argumentum a contrario, de kern van de filosofische lading van het stuk...afspeelt "binnen de muren van een toneelschool in een zuidelijke provinciestad". Uitgeverij De Harmonie, Amsterdam 1985

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
gemeenplaatsen, het doorlichten van enkele vertrouwde uitspraken uit zowel de oudere als de meer recente De Gruyter-exegese - het oude verhaal van de Wahrheit en de Dich-tung; de mot en de mythe...1949 en 1969 - wordt in 1965 opgestart wanneer de toenmalige voorzitter van de VTB-VAB, Jozef van Overstraeten, het initiatief neemt om vanuit deze verenigingen en op voordracht van een jury bestaande...Geluiden die de laatste jaren her en der werden opgetekend, wijzen er trouwens op dat deze behoefte blijkbaar niet alleen vanuit de theaterwetenschap maar ook vanuit de theaterpraxis wordt aangevoeld

Nr. 13, April 1986 • Edward van Heer • Jan Ritsema: "Ik maak graag mooie produkties,...
Om Eleanor (Mug met de gouden tand) - Foto Ben Van Duin Jan Ritsema is de man achter de International Theatre Bookshop in Amsterdam, de grootste theaterboekhandel en uitgeverij van...Dit ensemble van afgestudeerde en bijna afgestudeerde leerlingen van de toneelschool en het conservatorium debuteerde in november jl...Het prachtige vooral was de manier waarop de acteurs telkens opnieuw vanuit de twijfel begonnen te spelen; niet vanuit een vooropgezet idee, maar vanuit het probleem 'wat moeten we nu doen

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont, Marc Didden, Ivo Van... • De bijna utopische perfectie zoekend
Dan wordt hij vanuit de ziekteverzekering op non-actief gezet...Wim De Mont Dur' Alex, Sed Lex Het jaar heette 1969 en aan de Naamsestraat in Brussel stond nog iets wat op een toneelschool leek...acteur Alex Van Royen, lid van de Nederlandsche Comedie, de desolate lokaaltjes van het RITCS omtoverend tot de planken van de Amsterdamse stadsschouwburg, meestal een beetje stuurs alsof dat lesgeven hem

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De enige actie die men uit de tekst kan distilleren, bestaat erin dat de klant, die de jas van de dealer geweigerd heeft, de zijne op de grond gooit, zodat ze quitte zijn...Frans Roggen was acteur in de Gentse KNS van 1940 tot 1945, gaf les in de Gentse Toneelschool en het Conservatorium, was directeur van Arca en regisseur bij verschillende groepen en bij de NIR/BRT...De Franse acteurs zijn misschien sterker in de onmiddellijke improvisatie, meende Benoin, maar zij spelen minder "vanuit hun vlees" dan de Vlamingen

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Geleidelijk aan emancipeerde de toneelopleiding zich uit de erfenis van de voordrachtkunst, de uitgal-ming maakte plaats voor spel, en dat leidde tot de merkwaardige situatie dat er aan de drie...Dora van der Groen: "De persoonlijkheid van de leerling vind ik de belangrijkste norm, zowel bij de toelatingsexamens als bij de hele opleiding: die staat absoluut centraal, daar moet de opleiding...gewerkt aan het "geluid" en de "ruimte". De leerlingen moeten bewust gemaakt worden van de ruimte: de ruimte is het gebied waar de verbeelding zich afspeelt en aan het publiek mee-gedeeld wordt

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
de eerste zin van de eerste paragraaf van de tweede kolom op p. 6 verstaat, verdient sowieso een prijs, maar verstaat hij dan wel de eerste zin van de volgende paragraaf...Dan worden de personages stil, eindigt het stuk, en verlaat de toeschouwer de zaal met de zekerheid dat broer en zus één en twee slechts zitten uit te blazen en krachten op te doen om de strijd zo...Was in het begin KNS de voortrekker met De Rebel, Euridice, Me-dea, Gasten op het Kasteel, De Wals van de Toreadors, Colombe en De Navel, dan bracht NTG na een bijzonder succesrijke Becket

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Vanuit de Toneelschool, erfenis van dr...Dit behoort tot de geschiedenis; de inspiratie daartoe, de draagkracht, de inhoud, de dimensies, de visie op theater, het wishful-thinkings-yndroom dat daaraan verbonden was, die zijn kenmerkend voor...dag toch wel vanuit eigen kracht en vanuit eigen ontwikkelingsvermogen van de nieuwe generatie achterhaald te zijn

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Beide definities lopen wat mank omdat de eerste nietszeggend is en Blokdijk de zijne vooral op het omgaan met de 'inhoud' van het repertoire toepast en niet of nauwelijks op de theatermiddelen zélf...Antwerpen was het, sinds de oprichting, door Herman Teirlinck, van de Studio van het Nationaal Toneel -nu Studio Herman Teirlinck-, deze toneelschool, die vooral toeleverde aan de plaatselijke KNS...Waar De Decker meer waarde hecht aan het spektakel en de vorm, stort Decorte zich op de inhoud en de analyse

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
De Discordianen wringen zich door een spleet in de achterwand de scène op; de smalle weg van scène naar echt ? De Muynck vertaalt simultaan, discreet en met onnoemelijk flegma...Vanuit die aangename vaststelling is samen met de directeurs van het Théâtre National (Brussel) en de Staatliche Schauspielbühnen (Berlijn) in 1985 de Europese Theaterconventie ontstaan...Daaraan werden vier zittingen gewijd, die achtereenvolgens gingen over de crisis in relatie met de overheid, de crisis van het vast gezelschap, de crisis van de creatie en de crisis van het publiek

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
De tijdsverdeling tussen de scnes is erg grillig (wisselend van een paar uur tot een paar jaar) en hier en daar is de verhouding tussen speeltijd (de tijd van de uitvoering) en gespeelde tijd (de tijd...Daarom bieden zij de samâ aan, want, stellen zij, de doctrine van de Mevlevi is gedurende de hele geschiedenis van de Islam altijd de meest open en tolerante geweest...Het choquante van Carpe, Carpe, Carpe is de deling tussen 'vorm' en 'inhoud', tussen de aanwezigheid en de onschuld van de kinderen en de volwassen tragiek van de teksten

Nr. 34, Juni 1991 • Theo Van Rompay • In Him we Trust
Boermans werd gastregisseur bij Theater in Arnhem en gaf ook les op de Arnhemse toneelschool...De pas afgestudeerden van de toneelschool heb ik een engagement van vier jaar gevraagd om samen met mij te werken aan de vorming van een nieuw ensemble...Eens zover ontstaat de voorstelling uit de confrontatie van, schematisch gesteld, de verstandelijke intelligentie van de regisseur en de intuïtieve intelligentie van de acteurs

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Nadat Sarastro vanuit de toneeltoren verkondigd heeft, dat de nacht wijkt voor de stralen van de zon, wordt een reusachtige spiegel naar voren gerold...De verklaring voor Shakespeares inkonsekwentie moeten we zoeken in de speciale sfeer waarin hij zijn Midsummernight's Dream situeert : in de wereld van de droom en de fantasie; of nog ruimer : de...Iedereen ziet de 'anderen'. In het centrum van het labyrint zetelt Kreoon, de machtige, democratisch verkozen vorst, die heerst vanuit de rede

Nr. 38, Mei 1992 • An-Marie Lambrechts, Erwin Jans • Ignace Cornelissen
Ik wilde de koorleden laten repeteren aan de koorteksten en gaandeweg konden ze dan de teksten van de andere acteurs voor de grap spelen...Waar Tasso dan kan slaan op de positie van de kunstenaar in de huidige samenleving, kan Dom Juan referen aan de positie van de huidige man in onze samenleving...Vanuit die optiek ben ik beginnen ensceneren, maar ik heb de materie onderschat in die zin dat het zoeken naar een vorm waarin die materie duidelijk naar voor kwam, moeilijker bleek dan ik had gedacht

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Rieks Swarte
Swarte moest aan de acteurs uitleggen hoe ze zich moesten gedragen op de scène, want hij had de bedoeling om de mimiek en de gestiek van het klassieke theater aan te wenden...Swarte ging in 1975 naar de Amsterdamse toneelschool, genoot er een regie-opleiding en ontwierp ook decors...De belichters kwamen op het idee om alles vanuit het voetlicht te belichten: er is niet alleen de klassieke techniek, maar tijdens de monoloog zijn er TL-lichten, en de achterdoeken hebben hun eigen

Nr. 47, December 1994 • Jaak van Schoor, Dré Poppe, Hugo Van... • In memoriam: Rudi Van Vlaenderen
Vanuit de toneelschool groeide het verzet en het initiatief om een nieuw gezelschap in Gent te creëren, een 'théâtre d'essai', waar jonge mensen in een nieuw en ander repertoire aan bod zouden komen...Franz Marijnen In de Toneelschool volgde Rudi eerst de acteerklas en daarna de regieklas, waar vooral Frans Roggen les gaf...Ik leerde Rudi kennen in de Gentse Toneelschool maar ik had hem vroeger, tijdens de oorlog al regelmatig zien optreden in kinderrollen bij het gezelschap van Staf Bruggen in de regie van zijn vader

Nr. 51, Augustus 1995 • Jan Joris Lamers • Het toneel helemaal leegruimen
Dat was een buitengewoon prikkelende uitspraak voor een jongen van 23, die even niet op de toneelschool zat en zich op de Rijksacademie verveelde met het tekenen van blote vrouwen, waar snel een...Want daarbinnen ging de roep dat dat ceremoniële toneel dat bij elkaar was bedacht vanuit Oost en West, vanuit Japan en India geïmporteerd, vanuit alle hoeken en gaten, vanuit alle boeken geciteerd...En ze had het over de dubbele deur aan de achtergrond, de deur links en de deur rechts


Toon volgende resultaten