Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "Veldslag van"Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Lamme, de kok van 't blokhuis (van buiten Judas, van binnen Joannes), zit voor de deur van 't hui zeken en deunt op 'n trekorgel Op z'n wezen ligt 'n vage uitdrukking van duivemelkerssentimentaliteit...Nieuwe verf aan de zoldering van m'n mond; 't is conlïjtsel, gelei van de jongste duif uit de ark van Noè, 't is zacht en fijn als den vloeren teen van madam Pompadour,.. 't Is een baaierd van tong-en...Brabo Van drie tot vier, bezoek en klatergoud- conferentie... Tijl verduidelijkt: Goud dat klatert... Brabo Dan, excellentie, van vier tot vijf, uw daaglijksche veldslag

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
lezen zijn uit een drietal artikels van Vermeylen, Van Langendonck en Hegenscheidt zelf (2). Vermeylen schreef zelfs dat "geen enkel gewrocht zo klaar en volledig de geest van die Van-Nu-en-Straks-tijd...de zelfanalyse van Starkadd niet als versterking van zijn held-zijn, maar als symptoom van zijn onaangepastheid, van onderhuidse spanningen...De zindelijkheid van Saemund fungeert als signaal van zijn klinisch cynisme (uitwringen van een dweil tijdens de sterfscène van Froth), maar neemt ook de vorm van een ziektesymptoom aan

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Er restte mij enkel het uniform te dragen, te gehoorzamen aan de bevelen van hoeerhand, Dat was de oplossing voor mensen van mijn afkomst; die geen ambacht kenden en geen mogelijkheid tot studie...Hoor de trommels en trompetten, de slag van de laarzen, de dreun van de mars en de liederen, de liederen... Tweede Bewoner Ik ken geen liederen...Jij luistert enkel naar je eigen stem, vervreemd van alle anderen heers jij in je kamer als een gigantisch insekt, vanuit je kamer bestuur jij de wereld en aanschouw je de veldslag van je verleden

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Tanghe beklemtoont de wijdsheid van de ruimte terwijl hij van zijn akteurs een heel kleine, quasi-cine-matografische vorm van acteren vraagt...Vooraan op het programmaboekje prijkt een afbeelding van Het vlot van Medusa van Théodore Géricault (1818, Musée du Louvre); het beeldt schipbreukelingen af die aan hun lot zijn overgelaten op de...2.3.8 Veldslag van de heuvel

Nr. 28, December 1989 • Johan Thielemans • DE BEKORING VAN DE TRADITIE
een ander poëtisch tafereel, waarin een acteur vermomd, getransformeerd tot vrouw, het leven van een verstoten geliefde uitbeeldt, bewegen de sierlijke, wijde panden van de kimono weer van links naar...Verbazing voor dat totaal andere: het gedrag van de acteur evenzeer als de natuur van de verhaalstof (wat aangevangen met het verhaal van een krijgsheer die aanstuurt op vrede en daartoe zijn eigen...Het Kabuki deed zich hier deftiger voor dan het is. De vraag naar de rol van deze vorm van theater en naar de overlevingskansen van dit oude genre dat volledig stoelt op de overlevering en op

Nr. 32, December 1990 • Erwin Jans, Luk Van den Dries, Dirk... • Theater als een nauw pad
Lauwers wikkelt de intrige af en tegelijk maakt hij er opnieuw een kluwen van : de wereld van de fictie, de personages, het verhaal wordt doorkruist door de wereld van de scène, van de acteurs, het...Het beeld van Caesars dood deed me denken aan een lied van Lou Reed uit Songs for Drella waarin het ook gaat over het vastleggen van een beeld en het toch laten bewegen...Zelfstandig kunstenaar Je hebt in het begin van het interview gesproken over de overgang van een collectief werkproces naar een andere vorm van werken waarbij je jezelf meer als zelfstandig

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Een verstikkende mantel van Cultuur
Het gegeven van Kleist blijft mij vreemd: een vrouw, Alkmene, meent dat haar echtgenoot, Amphytrion, koning van Thebe, na een roemrijke veldslag bij haar terugkomt...Het is de unieke liefdesnacht van Alkmene, met een goddelijke dimensie, en het begin van een komedie rond het verwisselen van personages...De psychotische verkramping rond de 'zuiverheid' en de 'eer' ligt zo ver van elke morele bekommernis van de dag van heden, datje wel sprakeloos blijft

Nr. 50, Juni 1995 • Gunther Sergooris • Onopgeloste spanning
Zo was er in 1992 de geslaagde produktie van King Priam van Michael Tippett, die trouwens volgend seizoen hernomen wordt, en in 1994 vormde Bily Budd van Benjamin Britten een ware revelatie...Een aantal omgevallen stoelen volstaat dan om de sfeer van ontreddering op te roepen, die gepaard gaat met de aankondiging van de vermeende dood van de keurvorst...Zij refereert aan de veldslag die in de persoonlijke tribulaties van de personages een essentiële rol speelt

Nr. 61, Januari 1997 • Marleen Baeten • De kunst van het herinneren
van het 'tonen' en het 'vertellen'. Daarbij vertrekt hij impliciet van het oude beeld waarmee de impact van een goed schilderij beschreven wordt: als een Medusa 'boeit' het de kijker...de opnamestudio bouwde Stan Douglas twee Berlijnse volkstuintjes na: één van vóór de val van de Muur en één van erna, toen de volkstuintjes in verval raakten ten gevolge van een nieuwe wetgeving, die...die richting wijst het beeld van een streep weggehaald scheerschuim op de kaak van de man, die zich onmiddellijk ontdubbelt in een witte streep door het gezicht van de vrouw in de spiegel

Nr. 63, Maart 1998 • Koen Tachelet • Ten Oorlog
De communicatie over dit 'event' was van bij aanvang onzuiver, en werd dat steeds meer naarmate de 'accidenten' zich opstapelden: het weggaan van drie koningen, de schaalvergroting van het gezelschap...De metafoor van de veldslag is ondertussen tot op de draad versleten en reduceert bovendien een complex geheel van gebeurtenissen, persoonlijk en professioneel, tot een simpele vergelijking...Een vergelijking die trouwens maar ten dele opgaat: als er al een veldslag gevoerd is, dan is het een veldslag van de makers met zichzelf, met hun verwachtingen en die van anderen, en met de

Nr. 63, Maart 1998 • Luk Van den Dries • Ten Oorlog
De lotgevallen van de opeenvolgende koningen en de terreur van elkaar bekampende clans, zijn voor Shakespeare het goudbrokaten omhulsel om het te hebben over de perversie van de ziel, de nacht van de...dienstmaagd des heren is een bewerking van twee delen van Hendrik VI; het sluitstuk van de trilogie En verlos ons van het kwade omvat het laatste deel van Hendrik VI en Richard III...Ondanks de slijpschijf is het een veellagig en complex werk gebleven: het is tegelijk een onderzoek van taal, van de structuur van macht en politiek, van de rol van de familie, van het wezen van de

Nr. 64, Juni 1998 • Pascal Gielen, Kurt Vanhoutte • Theatermakers, biologen, Annemie Neyts en andere bricoleurs
Pascal Gielen & Kurt Vanhoutte over het Wet-Art-project van de Beursschouwburg, de uitgestoken tong van Einstein, het optimisme van Brecht en de Sokal-affaire...Een groot deel van de gasten in het nieuwe programma van de Beurs was hier getuige van...Een even cruciale als leerrijke veldslag in dit verband is de zogenaamde 'Sokal-affaire'. Alles begon in de lente van 1996, toen het bekende cultuurtheoretische tijdschrift Social Text een

Nr. 68, Juni 1999 • Stef Ampe • Manifest: De slag om geld, hondenpoep en...
gesproken; uitschuivers die overigens eerder op conto van de Vlaamse Regering dan van minister van Cultuur Luc Martens moeten geschreven worden...Met dit alles kan ik mij, nogmaals, niet van de indruk ontdoen dat het beleidsvoorbereidende werk meer dan ooit van belang is. Op de schouders van adviesraden en administratie ligt daarom de zware...De mythe van de fusie De nuchtere vaststelling dat de middelen van overheidswege stagneren, laat staan zullen toenemen, noopt de sector tot het zoeken van

Nr. 75, Maart 2001 • Marleen Baeten • Het Litteken Lip
Het einde van dit korte intermezzo leidt meteen het volgende ‘stukje’ in: ‘Kijk, daar is “Zafir”, hij ziet een minister-president en zijn generaal, en hier is “Kaftast”: hij verzint zich een veldslag...werkelijkheid, ontkenning, beperking,… Volgens Kant berust deze verbindende functie van het menselijk verstand op de ‘eenheid van het zuivere zelfbewustzijn’, het bewustzijn van de eenheid van ons bewustzijn...Bij De douanier versmelten de Sfinx van Thebe, de wachters van het land van Oz, de soldaten van Wonderland en de ambtenaren van Kafka in elkaar tot er niet méér van hen overblijft dan een denkbeeldige

Nr. 89, December 2003 • Wouter Hillaert • Vlaanderen feest: Union Suspecte met de leeuw...
Habib Ben Chikha presenteert zich in de (bijzonder aardige) vertolking van Chokri Ben Chikha van bij aanvang als een soort van vrolijke kwast, die je nooit helemaal ernstig kan nemen...Het is de veldslag van de Vlamingen tegen de Fransen, van vader Ben Chikha tegen de Vlamingen en van de zonen Ben Chikha tegen hun vader...Het gevecht van zowel Habib als Chokri is dat van Union Suspecte zelf: tegen het verschildenken, tegen het artistieke isolement en tegen het karikaturale beeld van de allochtoon in het algemeen

Nr. 90, Februari 2004 • Jeroen Versteele • Het geheim van de stilte: Veldslag voor...
Het geheim van de stilte VELDSLAG VOOR EEN MAN ALLEEN (ïOM LANOYE) Tom Lanoye zet met zijn podium-voorstelling Veldslag voor een man alleen een slotakkoord achter zijn meest...Lanoyes versies van de gedichten (verzameld in de bundel Niemands Land) én zijn voordracht ervan in Veldslag voor een man alleen bevatten gelijkaardige gevoelsladingen en zijn minstens even...Naast de speelstijl komt het ook door de aard van de gebrachte teksten dat je Veldslag op een ongewone manier beleeft

Nr. 90, Februari 2004 • (inhoud)
Klaartje Mertens en Wim Vandenbussche 38 OPEN KOLOMMEN October'Oktobre Een dialoog van Pol Hoste en Marie Baudet naar aanleiding van October'Oktobre (Dito'Dito/Théatre...Oom Vanja (Luk Perceval/Het Toneelhuis) Ouod erat demonstrandum Elke Van Campenhout over Junge Huilde Festival #5 (Monty) TIM Loek Zonneveld over Tim van Athene (Gerardjan...Rijnders/ZT Hollandia & Het Toneelhuis) Het geheim van de stilte Jeroen Versteele over Veldslag voor een man alleen (Tom Lanoye) Te heet

Nr. 90, Februari 2004 • (colofon)
Marie Baudet, Christoph De Boeck, Pol Hoste, Erwin Jans, Paul Kuypers, Pieter T'Jonck, Elke Van Campenhout, Clara Van den Broek, Rud Vanden Nest, Jeroen Versteele, Kees Vuyk, Loek Zonneveld Etcetera...SACD-België - Vennootschap van Drama-auteurs October'Oktobre - speeksel/bave DITO'DITO/THéÂTRE DE LA BALSAMINE/BEURSSCHOUWBURG foto Jeroen Verraest Participanten van Etcetera...BRES/Jeugd en Stad, Dito'Dito, KVS/de bottelarij 38 Tim van Athene Gerardjan Rijnders/ZT Hollandia & Het Toneelhuis 57 Veldslag voor een man alleen Tom Lanoye 6 O Walk Cat, Walk

Nr. 91, April 2004 • Loek Zonneveld • Mokerslagen van schoonheid: Peter Sellars' The Children...
Tegen het einde van de eerste acte in Peter Sellars' regie van The Children of Herakles gebeurt er iets dat van een wonderlijk eenvoudige schoonheid is. De koning van Athene, Demofon, heeft de hoge...Dat simpele handen schudden aan het eind van de eerste acte, gecombineerd met die krachtige eenvoud van de openingszinnen van het stuk, slaat opeens een troostende brug over een kloof van 2400 jaar...Midden in het verhaal over de veldslag, dat op het ritme van een rapsong wordt verteld, wordt het offer waarmee Athene de goden gunstig stemt getoond als een rituele slachting, een keelsnoerend

Nr. 113, September 2008 • Jeroen Peeters • Het toeschouwersimperium
Wat volgt is een re-enactment van scènes en intriges uit een napoleontische veldslag, telkens met een wit paneel als achtergrond...De re-enactment van de veldslag bij Aspern- Essling door Superamas is behoorlijk geladen, omdat er zoveel details in zijn verwerkt die het heroïsche beeld van de oorlog doorprikken...De afstandelijkheid van een al te grote theaterzaal, van twee eeuwen geschiedenis, van twijfel aan grote verhalen, maar ook van een zekere onverschilligheid tegenover blootstelling aan al dat geweld