Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


356 document(en) met "Verband" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Merkwaardig in dit verband is dat AKT in zijn analyse Roland Barthes citeert: 'Een tekst interpreteren is niet er een min of meer gefundeerde, min of meer vrije betekenis aan toekennen, het is veeleer...Reeds gewond en het is niet eens oorlog - een titel die het poëzie-verleden van de groep verraadt - is opgebouwd uit een tiental spelsituaties die noch in een logisch verband met mekaar staan, noch...Internationale Nieuwe Scène) nog altijd bij de groepsnaam hoort, is in dat verband betekenisvol: het staat voor de Goede Bedoeling, zo eigen aan het politiserend theater

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Wambacq • Is dit nog ballet, is het al...
deze disciplines evolueren ogenschijnlijk los van mekaar maar je vermoedt een irrationeel, absurd-associatief verband

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
de dans uit haar verband te halen door bijvoorbeeld niet meer op een klassiek podium op te treden, maar wel op pleinen, in pakhuizen, enz

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
De eerste 'eilanden' ontstaan; het zijn korte beeldfragmenten, die op zichzelf plausibel genoeg zijn (inhoudelijk en formeel) doch nog geen onderling verband hebben

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Bovendien houdt zij waarschijnlijk verband met de onverschilligheid van de Vlaamse theaterwereld voor wat in het buitenland aan de hand is en het gebrek aan belangstelling voor internationale...theaters met hun decors naar Praag gingen (waaraan dan eventueel Vlaamse decorateurs deel hadden, maar niet in Vlaams verband). Gelukkig is dat nu sinds een jaar of twee goed van start gegaan: er bestaat nu

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
de begeleidende tekst van de platendoos, die door de Muntschouwburg werd uitgegeven, schrijft Herrmann in dit verband: 'De geschiedenis loopt tragisch af (...) Eenzaam staan drie

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
het verband tussen de symbolen wordt erdoor opgelost...Als je lang in gesloten verband gaat werken, dan gaan er, net als in een huwelijk, bekende patronen optreden en dan gaan de interacties tussen mensen zich steeds voltrekken volgens die bepaalde

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Slaven trekken het verband van Robespierre zijn hoofd, de onderkaak valt op de grond...Terwijl Sasportas naar onderkaak en verband aan het zoeken is. Is er wat gevallen...revolutie, Marat, gebogen over de dolk, de verbrijzelde kin van Robespierre, zijn schreeuw toen de beul zijn verband aftrok, zijn laatste meewarige blik op de jubelende menigte

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Ultiem verband In het tweede deel zouden de plannen in daden moeten worden omgezet: dit gebeurt niet in een handeling, het gebeuren blijft zuiver verbaal

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
De bedoeling is een verband tonen tussen het gesjacher in het stuk en onze houding vandaag...De simpele reden is makkelijk te noemen: acteurs worden ver gehouden van de voorbereidingen van een stuk maar bouwen wel voor zichzelf bepaalde verwachtingen op, en niet in het minst in verband met

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Ik zie daarin een verband met het beeldend theater, dat je sterkte is. De toeschouwer ziet verbanden die rationeel niet zo direct verwoord kunnen worden

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Twee belangrijke invloeden kunnen in verband met de artistieke principes van Cage en Cunningham worden aangeduid...dit verband kan er op gewezen worden dat reeds in het begin van deze eeuw in de schilderkunst het normale perspectief doorbroken werd en dat het kubisme het publiek de gelijktijdige perceptie toonde...Hij vertelt hoe hij in dit verband aan het denken gezet werd door de volgende uitspraak van Einstein: "Er is geen vast punt in de ruimte" en hieruit voor zichzelf de conclusie trok dat als er geen

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Verhelderend in dat verband is een uitspraak van Peter Brook...Karl Schmidt schrijft in een tekst over Hamlet iets heel verhelderends in dat verband

Nr. 4, September 1983 • Dirkje Houtman • Globe op zoek naar liefde en geluk
Beide stukken spelen zich af in een besloten ruimte waar de conversatie zonder inmenging van buitenaf kan gisten, ïn dit verband is het veelzeggend dat ook Brie zusters zich afspeelt in een isolement

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Dario Fo plaatst deze verhalen nadrukkelijk in een politiek verband

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
het verband tussen macht en erotiek, meestal gevat in onoverzichtelijke seksuele verhoudingen, komt hierin al naar voren

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Daar zitten jullie, daar zitten wij Publikumsbeschimpfung en het verband met Uber die Dörfer

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
Het houdt allemaal verband met de werkwijze

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
verband met het volgend decreet haalt u ook het belang van de kwaliteit aan

Nr. 5, Januari 1984 • Inhoudstafel
Half misdaadfeuilleton, half mythe, met een sterke klemtoon op het verband tussen erotiek en macht


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK