Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


37 document(en) met "Verbod" • Resultaten 21 tot 37 worden getoondNr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Door zijn verbod om het lijk van Polyneikes te begraven, ontneemt Creon Antigone de mogelijkheid om de voorgeschreven begrafenisrituelen uit te voeren

Nr. 79, December 2001 • Klaas Tindemans • Ik had een Wet in mijn lijf....
Dat zegt Sophocles' Antigone bijna letterlijk, als ze de wet van Creon verwerpt: 'Want het was Zeus niet die dit voor mij heeft afgekondigd' - ze weigert zijn besluit, het verbod om haar broer te...begraven van je intieme verwanten, het verbod om je kinderen te offeren, het verbod om je familie te verraden

Nr. 81, Februari 2002 • Barbara Baert • Woord, huid, sluier: Omtrent beeld en monotheïsme
Het beeldverbod van de islam is overgenomen uit het bijbels verbod van Exodus 20, maar enigszins anders beargumenteerd

Nr. 81, Februari 2002 • Leïla Houari • Van 'het trancehuis naar het theater
afgewezen of verboden; het meest treffende voorbeeld daarvan is het verbod de profeet en zijn familie af te beelden... Malek Chebel: Ja, dat is waar en wel om een eenvoudige reden

Nr. 80, Februari 2002 • Clara Van den Broek • Theater en de Islam: kleine geschiedenis van...
Roselyne Baffert haalt een viertal redenen aan voor het niet-bestaan van het theater in de Arabo-islamitische wereld: het nomadisme, het koranische verbod op de afbeelding, de idee van de...De draagkracht van dit verbod kan dus variëren naargelang de sociaal-historische omstandigheden...Deze meisjes doorbraken immers een driedubbel taboe: het islamitisch verbod op de afbeelding dat in zijn sociaal-psychologische implicaties nog sterk nawerkte, de hechtheid van de moslimgemeenschap en

Nr. 86, April 2003 • Bert Bultinck • Vlammenwerper in uw gat: Kunst en censuur...
protesteerden zij tegen het Vlaamse verbod om de houtsnip te schieten en dus te serveren in toprestaurants

Nr. 87, Juni 2003 • Loek Zonneveld • Diep vertrouwen in het theater: Ariane Mnouchkine...
ondertiteling uitgezonden op de televisie), werd meteen het bespottelijke verbod op de Klaus Mann- roman waarop dit toneelstuk zich baseerde, doorbroken en kort daarop definitief opgeheven

Nr. 92, Juni 2004 • Gert Jochems • Psycho-dissectie voor beginners
zou gezondigd worden tegen het 'te veel uitleg'-verbod in het theater

Nr. 95, Februari 2005 • P O L L E S C...
POLLESCH - RITSEMA, AUTOPSIE VAN EEN CONFLICT 26 november '04 (na de première op 23 november) Verbod op kunst Na de première van Prater-Saga 2 heeft René Pollesch...Dat is een verbod op kunst onder kunstenaars

Nr. 97, Juni 2005 • Bojana Cvejić • Gedaan met (ver)oordelen, tijd voor opheldering...
Er is geen dogmatisch verbod op het fysieke (wat wel het geval was in conceptuele kunst, in die zin dat het kunstobject werd vervangen door het theoretische object). Integendeel, de danspraktijken

Nr. 97, Juni 2005 • Thomas Crombez • Daddy's place : over avant-garde, blijmoedige kunst...
het een voorwerp van verlangen dat ze zelf als obsceen moeten veroordelen, omdat ze enkel via de omweg van het verbod ervan kunnen genieten

Nr. 98, Januari 2005 • Bojana Cvejić • To come never undone
Je kan het evenwel ook helemaal anders zien: lust is nooit een teken van gemis, van de behoefte aan een object of aan de onmogelijke werkelijkheid, of van de wet van verbod en ontbering

Nr. 101, April 2006 • Sarah Vanagt • De manifesto's van Walter Benjamin en filmpioniers...
absolute verbod van esthetische doeleinden, ontwikkelt cinematografische schoonheid zich als een bijkomend, bovennatuurlijk geschenk

Nr. 105, Februari 2007 • Kristien Van den Brande • Ondergaan van ruimte
kinderen uit het huis weg te laten gaan en hij probeert zich van de wandelingen, de fietstochten, de busritten van huis naar school te herinneren, en elke keer als hij een ander verbod overtrad, of me er nog

Nr. 109, December 2007 • Pieter T'Jonck • Excessief burgerlijke religiositeit
De dood wordt zo een soort ijkpunt voor de waarde van het leven, en perkt meteen de mogelijkheden van het leven in tot wat het Goddelijke Gebod en Verbod toelaten

Nr. 110, Februari 2008 • Dirk Lauwaert • Kritiek der begeestering
Het toegangs- verbod is essentieel

Nr. 111, April 2008 • Klaas Tindemans • Blue in the face
Alleen is het opmerkelijk dat zij, als het om de politiek-juridische vormgeving gaat, objectieve bondgenoten worden van een ‘moreel activisme’ dat ooit het verbod op homoseksuele handelingen