Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


78 document(en) met "Verloren Zoon" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Een groot oud gebouw waarin je makkelijk zou kunnen verloren lopen...dit doolhof van stofferige gangen en verloren hoekjes verwacht ik telkens het uitgedroogde lijk van een vermist acteur uit een kast te zien vallen, of het beroemde NTG-spectrum te zien opdoemen in dit...Acteur: Mijn zoon

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Ik breng hem zijn zoon, die dit jaar zo snel is gegroeid, zich zo snel heeft ontwikkeld...Leonore Nu hoop je zelf op een gemoed te werken, dat je kort geleden nog verloren leek...De vorst onttrekt me aan Zijn lieflijke aanblik, laat me hier Verloren staan op duister en smal pad

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Galloudec, opdat ik hem van buiten zou kennen, mocht hij verloren gaan...HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER Terugkeer van de Verloren Zoon...Ik Europeeër, zie meteen dat hun moeite verloren is: dit voertuig zal nooit in beweging komen, maar ik zeg het de kinderen niet, arbeid is hoop, en ga verder in het landschap, dat niets anders te

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Tegenover het voortschrijdende verhaal staan de tocht van Poor Tom (de vermomde goede zoon...En in een verschrikkelijke zandstorm rij ik verloren in de Sahara en krijg benzinepech

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
uwen zoon in den hemel... De ballingschap op ons eiland hier is een kluis geweest voor mijn levensplezier...Heilige Antonius, patroon van alle verloren zaken, gij, gij krijgt tin kaars van dankbaarheid, zoo dik als den bil van 'n olifant, want Nele is mijn terug geworden...poos) Dat is nu 'n historie zonder glorie, jandorie... M'n tong bibbert... (hij wrijft zijn oogen uit) Nog goed dat alles niet verloren is. De jaren zijn voorbij... mijn jeugd is 'n beetje

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Fastes Foules (l'Ymagier Singulier) - Foto Pepi Nacci MMT Mechelen De moeder van David S De erg jonge zoon David is aan drugs verslaafd...Het theater, zo zegt Faivre d'Arcier, voert op dit ogenblik een frontale, maar bij voorbaat verloren, oorlog met televisie...Ook hier is een hele syntaxis van aantrekking, verleiding, uitdaging verloren gegaan

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Ik probeer u te vertellen dat uw zoon aanpapt met een of andere Turkse griet en als antwoord krijgt ge te horen dat Deleu u toch zo'n knappe vent vindt...De zoon van een vriend van papa in Akoy...Keiman, opdat er zo weinig mogelijk kolen verloren zouden gaan

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Voor haar dood gaf ze me haar rozenkrans en dit koperen kruisbeeld, (Hij roept zijn overleden moeder op). Bewaar dit mijn zoon, er komen moeilijke jaren, tijden van verwarring en wanorde...Hij had me opgenomen als een zoon, als een vriend; door je grootmoedigheid, door je menslievendheid, uit liefde zoals je zei...Zelf zie ik heus wei in dat ik diep gezonken ben en wat het verschrikkelijkste is: mijn zelfrespekt ben ik verloren, maar ach, het moest zeker zo zijn, dat was mijn lot en het lot ontloop je niet, dat

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
Lopakhine is een jonge zakenman die op een verknoopte manier aan de familie vast zit: hij is de zoon van een mousjik en vertegenwoordigt de eerste generatie die vrij van lijfeigenschap leeft...Iedereen die deze ronde arena verlaat, is wat verloren...feite gaat deze voorstelling over de uitdaging die Glittenberg heeft bedacht en ik moet bekennen dat de acteurs verloren hebben

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
de stilte vage stemmen) Verloren ... Axel Help ! (Stilte) Oom ! Oom Lidenbrock ! Stem Lidenbrock Axel ! Ben jij het ? Stem Lidenbrock Waar ben je ? Axel Verloren ! In 't duister ! Stem...De verloren zoon ... (Ze omhelzen Verne FTet is lang geleden dat wij ons de huid tegen elkander hebben geschuurd...Omen "Maar", zei hij, "wat baat het de mens als hij de wereld wint en hij verliest daarbij zijn ziel ?" Nemo U hebt uw vader verloren

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Het Antwerpse repertoire-gezelschap heeft de draad met actuele manieren van zeggen in het theater verloren; dat komt tot uiting zowel in de inhoudelijke analyse van de tekst, als in de scenische...De tekst van Marie Pappenheim, een doktores in de geneeskunde, is een monoloog van een vrouw die verloren loopt in een bos, op zoek naar haar geliefde...Gebaseerd op The Birthday Party van Harold Pinter, toont Natuurgetrouw de confrontatie tussen vaderen zoon ter gelegenheid van vaders verjaardag

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
senaatspresident heeft hem toch te veel inspanning gekost net als toen hij de parlementsverkiezingen verloren had dat heeft U mij zelf verklaard Flechsig de feiten Frau Doktor Sehreber zijn komplex Sabine hij...stilste zonden mijn zoon roepen het luidst naar de Rampolla konsekwentie is de fundamentele voorwaarde van elk pedagogisch sukscs we moeten hem wassen Galimberti nu dan als...maar jij hebt geen zoon Daniël Paul kijk kind de sneeuwklokjes Het meisje waarvoor heeft Onzelieveheer eigenlijk een zoon nodig als alle mensen zijn

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Totale Sprakeloosheid is de ervaring van een zoon die, na de zelfmoord van zijn moeder, voor de onmogelijke opdracht staat haar inhoudsloze leven in een verhaal te vatten...De kokette jonge vrouw biedt zich aan aan de jonge neger, omdat ze in hem de enorme levenskracht en tederheid vermoedt, die de blanken voorgoed verloren hebben...Het nauwe, eerste luik maakt meteen duidelijk dat het paradijs al lang verloren is. Toch blijft onder de lage hemel van de kijkdoos nog een idyllisch bloembed over

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Verbeelding en ascese Peter Brook Camera Press Peter Brook, een zoon van Russische immigranten, ging als jonge man haar Oxford studeren, maar deed daar niet veel meer dan...Op die lange tocht is er veel verloren gegaan...verscheurende, wanhopige kreet van Peter Scofield over zijn versmachte dochter in KingLear nooit meer verloren gaan

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
KVS Brussel Hora est Een Vlaamse familie: opa en oma, moeder en haar man, een vlotte dochter en een achterlijke zoon (Dirk Roofthooft die de show steelt). Het decor: een...Er was een tijd dat in Vlaanderen - en bijzonder in de KVS - liberalisme gelijk stond met volksverheffing en cultuur: is dat nu echt allemaal verloren gegaan...So-sias wordt uiteindelijk-om voor de toeschouwer onbegrijpelijke redenen - door Jupiter bestraft en als een matte ster ergens in een verloren hoekje van het firmament geplakt

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Hij was het die in 1964 Shepards eerste twee eenakters produceerde: het stuk met de archetypische titel, Cowboys, waarvan de tekst verloren is en het afscheid van de familie, The Rock Garden...Zijn liefdesperikelen en zijn groeiende verslaving aan drugs deden hem tenslotte met vrouw en kind (Zoon Jesse) naar London vluchten...Grensgebieden De metaforische, surrealistische resonanties gaan in Thijs' regie, die grotendeels afziet van deze effecten, natuurlijk verloren

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
De tekst van Alpenrozentango is een verrassing: aan een Tenessee Williamsachtig gegeven - een afgeleefde moeder en een karaktergestoorde zoon in een goedkoop berghotelletje - wordt een bizarre plot...De moeder onderhoudt een verdachte relatie met een hond (denk ik) die Freddy heet en zij laat twee "therapeuten" opdraven voor haar zoon: een psychiater die in een eerste confrontatie met de "patiënt...De extreme eenzaamheid wordt hierdoor wel voelbaar al gaat dat ten koste van de noodzakelijke intimiteit die in die te grote ruimte verloren gaat

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
heeft ze wat met de zoon des huizes...de houding, uitzicht en motoriek van de personages: de voetspreidstand van de zoon, de driftige passen van de nicht of haar geschuifel langs muren, de sullige motoriek van de vriend...Voor hemzelf en voor zijn zoon ontwierp Daedalus vleugels om alzo de doolhof te kunnen ontvluchten

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Met 83 %. Ik heb vernomen dat de melkboer zijn zoon naar het atheneum zou sturen...Precies een verloren hondje...Jonathan Men moet de zoon zijn van honderdduizend arbeiders om zich in één ervan als zoon te herkennen

Nr. 17, Maart 1987 • Klaas Tindemans • Maakt Sam Bogaerts theater uit leedvermaak?
De fictie van de zoon die Martha en George koesteren als mythische garantie van hun huwelijk, wordt reëel door de komst van Nick, de jongeman: de oedipale driehoek is volledig...George kan de fictieve zoon doden, door te vertellen over een telegram ("de zoon reed zich vannacht te pletter") maar hij wordt waarschijnlijk gewoon vervangen door een nieuwe mythe, die van de dode...George fluistert Martha het bericht over de dode zoon toe, terwijl Nick en zijn vrouw aan de andere kant van de scène stilletjes grienen


Toon volgende resultaten