Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


63 document(en) met "verraad" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
En gebeurt het dat een brief verdwaalt, dat een bediende uit zijn dienst naar een andere gaat, dat hem een papier uit handen raakt, dan ziet hij dadelijk opzet, verraad en arglist, die zijn lot

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Het gaat in even sterke mate over trouw, liefde, verraad, over contradictoire loyauteiten

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Doodt me voor ik jullie verraad...Maar Galloudec en Sasportas gingen samen weg en lieten Debuisson alleen met het verraad, dat naar hem was gekomen als de slang vanonder de steen die het verraad was...Het verraad danste

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Twee vechten door tot de dood, Debuisson pleegt verraad...HTP Een theatergroep vindt de opvoering van een stuk door een andere groep naast de kwestie, verraad aan de tekst

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Revolutie is in uw werk verbonden met verraad "Dat heeft een heel simpele reden, denk ik

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Daarnaast is er Mata Hari, de Nederlandse vrouw als spion: romantiek, gevaar en verraad

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Ze konden goed met hem werken, maar hadden hun eigen ideeën en ik vermoed dat Walter dit bijna als een soort 'verraad' aanvoelde, zeker toen die weg begonnen gaan, Walter leefde nog steeds met die

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • Kwartet van Heiner Müller, Bogaerts contra Buyse
Alle obsessies zijn opnieuw aanwezig: de dominante vrouw, de dode sexualiteit, het verraad, de omkeringen van rollen, enz

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Hij tekent deze individuele strijd tegen psychische, politieke, sociale, historische, culturele achtergronden en bouwt daarbij voortdurend spiegeleffecten in. Hoop, teleurstelling, verraad

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont, Marc Didden, Ivo Van... • De bijna utopische perfectie zoekend
mindere RITCS-docent in een onbewaakt ogenblik ooit getaxeerd werd als "landverraad". Verraad was: het manifest T68 niet au sérieux nemen (maar het kan nog goed gemaakt worden: wil iemand er een...Het is nog altijd geldig). Verraad was: Alex Van Royen in de kou laten staan toen hij in 1977 met een zeer zinnig alternatief kwam voor de volledig vastgeroeste en steriele structuur van het RITCS...Verraad was: geen enkele Vlaamse krant die na het plotse overlijden van Alex Van Royen vorige maand een kwartverslag van een kermiskoers wilde inruimen om tenminste posthuum aan de man te geven waar

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
voornaamste bezigheid erin bestaat reeds gekende gegevens te herschikken: bouwstenen als vadermoord of verraad in de liefde b.v

Nr. 17, Maart 1987 • Monique Spithoven • De Spaanse burgeroorlog in het theater
verraad van zijn moeder, hebben een stempel gedrukt op zijn integrale werk

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
Stalin is voor mij het symbool van de verzoening, de rede, het constructieve offer; én van het verraad aan zichzelf en het gestelde doel

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Het afscheidsboek dat Globe naar het graf moest uitwuiven, was echter al klaar, de grafredes voor de schijndode gehouden: men spreekt van verraad, dictaten, schending van afspraken, en moord

Nr. 23, September 1988 • Johan Thielemans • Foto Eric Peustjens
Het is verzoening én verraad

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Onze tijd komt wel... Koot (plots roepend) Laroche, koning van de patrijs, de grootste tegenspeler van de beer!!! Dat ruikt naar verraad

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
Hoe kan nu het ongrijpbare van dans in woorden gevangen worden ? Is niet ieder woord, iedere zin een vorm van verraad ? Twee pogingen tot benadering van Anne Teresa De Keersmaekers nieuwste

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
Veel van zijn voortuitstrevende vrienden beschouwden dit "modern mirakelstuk" daarom als verraad

Nr. 32, December 1990 • Erwin Jans, Luk Van den Dries, Dirk... • Theater als een nauw pad
Wat opviel is dat vooral de stukken over vriendschap, overtrouw, over verraad centraal staan ? JL : "In een eerste bewerking van de tekst voor een workshop in Amsterdam had ik alleen die

Nr. 34, Juni 1991 • (advertentie)
Over Leven en Dood, Vrede en Oorlog, Honger en Vraatzucht, Liefde en Verraad