Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "Verslag van de Armoede"Nr. 5, Januari 1984 • Inhoudstafel
54 De creatie van *La Passion de Gilles' in de Munt, pag...58 In de Kroniek, berichten over 'Bekende gezichten, gemengde gevoelens' bij BKT, 'De ingebeelde zieke' van NTG, 'Léonce en Lena' door Area, 'Freule Julie' van Mark Van Kerkhove , 'De Speler...Tal van groepen timmeren enthousiast, maar in armoede, aan de weg

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Van bij de eerste beelden: de schikking van de rekwisieten, de verspreiding van het licht, de opstelling van de acteurs, straalt de produktie een zeer grote overtuigingskracht uit...Hier plaatst men een gelijkheidsteken tussen Racine en die mythe -- de mythe van la culture française, van de kunstmatigheid, van de alexandrijn, de saaie grote gevoelens, van de on vertaalbaar heid...De lijn, de grafische schoonheid, de kleur van de intensiteit, de verdeling van de ruimte: het is deze verfijning van de smaak, gepaard aan een suprème kunde, die in de plaats van de imitatie komen

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Als de archeoloog die in het zand de contouren van een schip opgraaft, ontdek je de lijnen van een verhaal: de ark, de dieren, het water, worden samengepast in de bijbelse parabel over het einde van...Wellicht heeft niemand er vandaag behoefte aan om Ibsens verhaal te zien als een apologie van de vrouwenemancipatie, daarvoor zijn de teleurstellingen van de vrouwenstrijd, de hardnekkigheid van de...Voor de 'gewone lezer' geeft het een beeld van de werking van een receptief theater en hoe zo'n werking --wil ze de gevoeligheden van de tijd respecteren -- kan evolueren ; bovendien verschaft de

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap RAAD VAN ADVIES VOOR DE TONEELKUNST Koloniënstraat 31 1000 BRUSSEL Notulen van de vergadering van 9 mei 1985 Aanwezig : P. Jaspaert : voorzitter...verslag over 1983-84 en de prestaties (aantallen en bezoekcijfers) van de eerste helft 1984-85, de communis opinio over elk gezelschap (pers, publiek en leden van de RAT). Bij de bespreking van het rendement...SAMENVATTING VAN DE EVALUATIE VAN DE DECREETGROEPEN Tijdens de vergaderingen van 28 en 29 maart, van 3, 15, 18, 24 en 29 april werden de dossiers voor 1985-1986 (en die opgevraagd waren tegen

Nr. 51, Augustus 1995 • Marianne Van Kerkhoven • De stem van een toneelspeler
vertrouwen in de geëmancipeerde toneelspeler: de keuze, de analyse en de vormgeving van het materiaal komen tot stand als een uiting van zelfbeheer van de groep acteurs die de voorstelling maakt...de week van het beëindigen van dit artikel ging Ernest Mandel dood, de marxistische econoom, erfgenaam van Trotski, die door alles heen in de mogelijkheid van de revolutie bleef geloven en die in mijn...waarover ik het in het begin van mijn artikel had, doet opnieuw het verhaal van de man met de baby; met meer details nu, dat de moeder en de grootmoeder gedood waren en dat de man in de rug geduwd werd door de

Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Kansarmoede en kunst: een trend?
Marleen Baeten volgde de groeiende dialoog tussen het culturele en het sociaal-culturele veld In 1994 werd het Algemeen Verslag van de Armoede gepubliceerd...De voorstelling en becommentariëring van de criteria voor de selectie van projecten die in aanmerking zouden komen voor ondersteuning via het SIF vormde de hoofdmoot van de rondetafelconferentie van...Kunst in de wijk is zinvol in functie van het (h)erkennen van de eigen cultuur, in functie van een opwaardering van de wijk en in functie van het verlagen van de drempel tot deelname

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
Ook daar eist de Vlaamse Beweging het opsplitsen van grote delen van de sociale zekerheid en de fiscaliteit in naam van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd...Leest men de andere essays en interviews in het betreffende nummer van Sampel, dan kan men zich niet ontdoen van de indruk dat ze alle in dienst staan van het verbreiden van de opvattingen van Claire...19 SAMPEL 8/2, p. 9. 20 In een ongepubliceerd commentaar op de eindwerken van de lichting 1998-99 schreef Van Gansbeke over de bewerking van deze tekst: 'Van een dialoog is daarbij tekstueel

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Artistiek zijn is geen kunst: kanttekeningen bij...
Lieven De Cauter benadrukt in zijn bijdrage de mediale en vormelijke autonomie van de kunst, terwijl Lorent Wanson en Isabelle Finet resoluut opkomen voor de mogelijkheid van een sociaal geëngageerde...vierde wereld hebben 'recht op cultuur', zo heet het sinds de publicatie in 1994 van het Algemeen Verslag over de Armoede van de Koning Boudewijnstichting...Vandaar de smalle invulling van de uitdrukking 'sociaal-artistieke projecten' in het officiële reglement ter zake van de Administratie Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap

Nr. 80, Februari 2002 • Marleen Baeten • Theater is (niet) voor iedereen: het verschil...
Het Algemeen Verslag over de Armoede (1994), met getuigenissen van kansarmen over de behoefte aan deelname aan het culturele leven, opende heel wat ogen...kunsten toch altijd maar een minderheid van de bevolking zullen aanspreken; dat al deze inspanningen nooit meer dan een lapmiddel kunnen zijn zolang men de oorzaken van armoede en uitsluiting niet aanpakt...Behalve informatie over het verhaal, de personages, Shakespeare en de evolutie van het theater door de eeuwen heen (gekoppeld aan informatie over de ruimte van de stadsschouwburg en de aan het theater

Nr. 98, Januari 2005 • Marianne Van Kerkhoven • Het ideale stuk
Over de nood aan een nieuwe schriftuur, de armoede van het Nederlandstalige tekstveld, en de problematiek van repertoire...De metafoor van de vluchteling, van de nomade, van de unheimliche mens –letterlijk de mens die geen huis heeft, nergens thuis hoort– als beeld voor een manier van denken en in het leven staan werd...Het uitklaren van de trauma’s van de gruwel en van de verstomming, de verhakkeling van de taal die daaruit voortvloeit; ik denk niet enkel aan de holocaust maar aan al die andere oorlogen en rampen

Nr. 99, December 2005 • Bojana Kunst • Samenwerken en ruimtelijkheid
De kritische focus van samenwerking is geen institutionele kwestie van auteurschap, een idee die het modernistische concept van de autonome kunstenaar en de economie van de artistieke instellingen...Door de mix van ruimtelijke incoherentie en de contingentie van tijd van het gemeenschappelijke, worden de straten van de stad, de bewegingen, de talen van de stad en de parallelle ruimtelijke...14 Paul Berman schrijft hier licht ironisch over wanneer hij het participatie-ideaal van de Amerikaanse politieke beweging uit de jaren 1960 beschrijft en het verslag van een bijeenkomst van de SDS

Nr. 105, Februari 2007 • BAVO • Pleidooi voor een oncreatieve stad
Hiermee stoten we op een zuivere omkering van de Marxistische overtuiging dat de economisch-ruimtelijke inrichting van de samenleving de basis is van de maatschappelijke constructie – de zogenaamde...Te leren valt hier van de houding die André Thomsen innam ten aanzien van de poging van Den Bosch om zich te plooien naar de eisen van het creatieve tijdperk.25 Vooral de wijk Boschveld werd hierbij...Professor Thomsen negeerde straal de discussie tussen enerzijds de gemeente en de ontwikkelaars en anderzijds de bewoners, die met name werd bepaald door de stelling van de eerste groep dat de