Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


14 document(en) met "Verstrooid"



Nr. 1, Januari 1983 • Wim Van Gansbeke • WlM VAN GANSBEKE
DONDERDAG 18 Oktet voor het theater Ik lees mijn hond een toneelstuk voor Verstrooid luistert hij toe

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Zijn gemoed brengt wat wijd verstrooid is bijeen en zijn gevoel beleeft wat nooit is beleefd

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
En de anderen zegden: Eerste bezoeker Hij is niet goed wijs ! Ik-figuur En anderen zegden beleefd : Tweede bezoeker Hij is verstrooid ! Ik-figuur En anderen zegden : Eerste Hij speelt met vuur

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Hij luistert verstrooid naar de gesprekken rondom hem, neemt er slechts kort aan deel, afwezig

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
ruimte, hoe wisselende dialogen en dialoogpartners gecombineerd worden, hoe de aandacht van de toeschouwer verstrooid wordt over de verschillende gespreksmomenten

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Enkel de moeder-kind scènes, op vijf plaatsen verstrooid, kunnen soelaas bieden, daarin kan Marianne als subject optreden, maar zelfs dan worden haar bemoederende avances gekwetst of wordt ze

Nr. 24, December 1988 • Luk Van den Dries • WOYZECK
Verstrooid over de vier versies vind je wisselende accenten op de schuldvraag, op het jaloeziemotief, op de sociale ellende van zijn stand, op de maatschappelijke verhoudingen, op het bonken

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Ze zijn soms opgewonden, soms zenuwachtig, soms verstrooid

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Dit verstrooid moment laat het speelse karakter van de schuttersgilde zien

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Callens • De Faustus van Torka T
Mefistofeles is tenslotte impresario en ceremoniemeester, regisseur van de spektakels waarmee Faustus en de andere toeschouwers-in-het-stuk verstrooid worden, verblind voor de ware toedracht der zaken

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
energiegeladen ruimte - die als bij toverslag moet worden verstrooid en verheven -te saboteren

Nr. 71, Maart 2000 • Eric De Kuyper • 'Ik heb geen bijzonder goed geheugen'
Dat lukt niet of op onbevredigende wijze, want ik dwaal af, ik ben verstrooid, enzovoort

Nr. 87, Juni 2003 • 'For You...': A (Carlotta Sagna)
keurende blikken van een deels geïnteresseerd, deels verstrooid publiek zijn uitgeleverd

Nr. 97, Juni 2005 • Daniel Loayza • Zonder woorden...
De toeschouwer moet niet gefascineerd of verstrooid worden, integendeel