Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


214 document(en) met "Vertrouwen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Antonio Alleen een ervaren man heeft zijn oor, de werkzame zijn vertrouwen, zijn gunst...Ze kon je vertrouwen en daardoor ben jij het...Ik nodig je uit me in het ergste geval te vertrouwen

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Dat wijst op een vertrouwen van het publiek en opent perspectieven voor een diepergravende werking

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Vroeger twijfelde ik er aan maar ik heb geleerd erop te vertrouwen

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
De moed van Courage imponeert, het overwicht van deze vrouw op de situatie geeft zo'n vertrouwen dat het het meevoelen met de fatale afloop alleen maar versterkt

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Aan de basis moet een wederzijds vertrouwen zijn, ook respect voor ieders eigenheid én de bereidheid te werken, terwijl men in Nederland wil discussiëren

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Liz LeCompte: Dat nog steeds vastzitten aan...
Ik heb vertrouwen gehad in mijn intuïtie en dat is belangrijk

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Ik heb vertrouwen gehad in mijn intuïtie en dat is belangrijk

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Je vertrouwen uitspreken in voltooide speelteksten en afgeronde acteerbeurten is geloof hechten aan de bijna-metafysische hoop dat de dingen blijven bestaan en doorleven; in het theater geloven is wel

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Och, menschen zijn mager in hun vertrouwen en dik van begeerte, maar gij alleen, lieve Vrouwke, kunt bidden, als wij 't niet kunnen, met woorden die gloeien gelijk een monstrans vóór de voeten van...Nu is m'n vertrouwen ineens vergaan als 'n schoon bloem onder boerenschoenen... Adieu... (voor zich): Nele... Nele... cn Klaas en moeder... Lamme Kocragic, Tijl...Robinson In vertrouwen, vrind; M'n vingeren waren te lang daarginds... Tijl De ouwe historie van den wijnpot

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
En als ge het gedaan hadt, dan zoudt gij wel iemand verwittigd hebben, waar ge zat, iemand waar ge nog vertrouwen in hadt...Fie Vertrouwen

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Vanaf het begin, reeds in mijn Studiotijd, was er een enorm wederzijds vertrouwen...Er was een groot vertrouwen tussen ons...Later werd die samenwerking veel versoepeld, door het vertrouwen dat ontstond: het decorbudget werd geheel mijn verantwoordelijkheid

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Maar ik kon bij hem doen wat ik wou, want hij had een groot vertrouwen in mij

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Hij heeft nu ook het vertrouwen van het gezelschap

Nr. 8, September 1984 • Erna Metdepenninghen • Valerie Panov leidt nu de dans
Van Der Bruggen poneert verder: "Panovs zelfvertrouwen en zijn enthousiast vertrouwen in de mogelijkheden van de groep en van de dansers die blijven en die terugkomen, lijkt een factor die inderdaad...Veel optimisme dus en blijkbaar grenzeloos vertrouwen in Panov wiens naam onmiddellijk onder die van het KBvV op alle drukwerk vermeld staat en wiens portret (van de hand van Hugoké) de folders en

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Ik ben diep getroffen door uw voorstellen, vader, maar in deze kwestie moet ik beslist op mijn eigen inzicht vertrouwen

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
Lotte in Gross und Klein), maar de koppigheid en de energie waarmee hij de personages laat aanmodderen doet toch vertrouwen op de kracht van de mens

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Ik heb dan De Gruyter gevraagd of hij het niet eens wou proberen om mij een regie toe te vertrouwen en waarachtig: hij deed het...Ikke, Dokter," antwoordde Joris Diels en hij voegt daar vandaag aan toe: "Ik geloof dat ik toen zijn vertrouwen voorgoed gewonnen had

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
daar het hier toch gaat over een ondanks alle technische vooruitgang niet helemaal onbedenkelijke operatie Sabine U kent het vertrouwen en de bewondering die ik voor U koester maar U moet mij...van de mensen en vergeet U niet dat elke voorstelling onzin is Freud ik geef graag toe kennis bezit waarvoor psychiater zou kunnen benijden U mag mij vertrouwen Daniël Paul

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Dat geeft blijk van een groot vertrouwen in de kunstenaar en een flair voor artistieke risico's. Jan Fabre en Steve Paxton zijn het vertrouwen meer dan waard: hun produkties behoren tot het beste van

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • 2 X CHEREAU
Dit contract, dat uitgaat van een stoutmoedig vertrouwen in de standvastigheid van de gevoelens, leidt tot moeilijkheden...De ridder is niemand minder dan de nieuwe geliefde van Lelio, die er op deze manier hoopt achter te komen of de jonge heer haar liefde en vertrouwen waard is. Het einde van het verhaal


Toon volgende resultaten