Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


48 document(en) met "Verworden" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
verworden, want niets verduidelijkend cynisme, nihilisme en ga maar door, op het hooste toerental, terwijl de wielen zich gek blijven draaien in een weliswaar andere polderklei, maar polderklei evengoed

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
haastig af) Ik-figuur Verschijnen en verdwijnen, worden en verworden, komen en gaan, de ene na de andere in de massa, opstaan en vallen, liggen en staan, breken of weerstaan, leven of dood

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
Hoe dit theaterklimaat verworden is, hoe Antwerpen tot de meest provincialistische theaterstad in Vlaanderen is kunnen degenereren, wordt treffend geïllustreerd door een recente uitspraak van

Nr. 12, Januari 1985 • Wil Beckers • VRIJE TRIBUNE: J'ACCUSE
Het finale doel van de subsidies is alzo verworden tot steun aan kleine en middelgrote ondernemingen wier bekommernis niet is aan theater te doen maar dit wel als middel zien om een ander doel te

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
HTP is verworden tot een verzameling edel-amateurs, net genoeg gesubsidieerd om in hun artistieke luiheid te overleven

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • Waal in hart en nieren: Jean Louvet,...
verworden tot een grotesk grafmonument van een afgeleefde ideologie

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Zo is het verworden tot een banale inval

Nr. 17, Maart 1987 • Alex Mallems • Doe maar gewoon, dan is het al...
leven van elke dag behoren; alleen zijn ze verworden tot clichés

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • De Glamour en Glitter van het Vlaamse...
Wat het Vlaamse theater vandaag aan theatraliteit gewonnen heeft, mag daarom niet verworden tot een lege vormentaal

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
met Marcel Marceau verworden tot een geïsoleerde mimekunst". Jan Ruts wil terug aanknopen bij de oorspronkelijke ideeën van Decroux

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Hij laat Yourcenars tekst verworden tot een wereldaanschouwing, waarin zowel de kunstenaar, de leerling, de bewonderaar en de dagdromer het vergankelijke verdringen door met schoonheid bij te dragen

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
De taal heeft haar "identiteitsverschaffende rol" verloren en is tot "een vorm van inkapseling in het economisch systeem" verworden

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
Daarbij komt nog dat De Beweeging het risico loopt te verworden tot een soort wedstrijd die zij oorspronkelijk geenszins wilde zijn

Nr. 31, September 1990 • Mark Deputter • EEN LEGE PLEK OM TE BLIJVEN
clichés te verworden

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Bij zijn thuiskomst in het holst van de nacht is er alleen zijn knecht, Frantisek, om hem te verwelkomen in wat eens een "tempel vol waardigheid" was, maar verworden is tot een "ordinaire varkensstal

Nr. 35, September 1991 • Sigrid Bousset • Gecanoniseerd experiment
De open alternatieven die het experimentele teksttheater biedt voor de traditionele eenduidige theatercodes verworden in dat soort theater tot nieuwe codes die onbedachtzaam kunnen worden gehanteerd...Door hun clichématige speelstijl verworden zij tot even grote karikaturen als de door Perceval bedoelde karikaturen

Nr. 42, Juni 1993 • Herman Asselberghs • Een respectvolle worsteling
Zijn 'carrière' is een schoolvoorbeeld van integriteit, en doet meteen de vraag rijzen: kan 'het integere' niet evengoed tot een instituut verworden

Nr. 42, Juni 1993 • Marleen Baeten • De verbeelding na de revolutie
Een dergelijke aanpak kan evenzeer tot een steriele bedoening verworden of tot een al dan niet gewilde chaos...De scepsis die Büchner al in de mond legde van Danton is vandaag bij velen verworden tot cynisme of wrok

Nr. 43, November 1993 • Herman Asselberghs • Video als grensganger
het de schilderkunst, de fotografie, de opera of reeds de film/ videokunst die tot museumkunst is verworden

Nr. 43, November 1993 • Gunther Sergooris • Een mogelijke onmogelijkheid
De vondsten verworden tot tics, de gesuggereerde diepzinnigheid overtuigt niet


Toon volgende resultaten