Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


48 document(en) met "Verworden" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 46, Januari 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Het theater ligt in de stad en...
Dat de beelden van gruwel waarvan ik u in het begin sprak tot cliché zijn verworden, bepaalt, denk ik, in hoge mate mee onze twijfelachtige solidariteit

Nr. 47, December 1994 • Agna Smisdom • De Laatsten door Tg Stan
De intelligentie zit bij de acteurs, niet bij de personages bij wie woorden vaak tot holle retoriek verworden, een retoriek die ons verbijsterend vertrouwd in de oren klinkt

Nr. 50, Juni 1995 • Steven Humblet • Onvruchtbare krenterigheid
De hedendaagse criticus is integendeel verworden tot een inhalig iemand die het genoegen van zijn ontdekking hautain voor zichzelf wenst te houden en zijn lezerspubliek de vreugden van een zelfde

Nr. 51, Augustus 1995 • Paul Slangen, Veerle Van Bun • Het mooiste en het vreselijkste theatermoment van...
De Trust stelt in deze voorstelling, waarin zijzelf als het ware lijdend voorwerp is, dat het 'produkt Trust' is verworden tot een kas-succes dat iedereen denkt te kunnen gebruiken voor eigen

Nr. 51, Augustus 1995 • Hildegard De Vuyst • Tussen duivelskunstenaar en zwarte activist
Zijn werk wordt echter als totaal ongevaarlijk ervaren door de goegemeente, die in de vorm van tien personages op de vernissage van zijn tentoonstelling aanwezig is. Hijzelf is verworden tot een nar

Nr. 53, December 1995 • Sophie Van Weert • Anatomie
De dansers verworden bij Gaudreau niet tot robots

Nr. 54, Februari 1996 • Johan Thielemans • Het woord dat mij ontbreekt
Hoe sterk begrijpen we zijn afkeer van het 'beeld', van de Verworden waarheid', en hoe makkelijk kunnen we hem volgen als hij er zich plots van bewust wordt dat ook de stenen tafelen reeds de

Nr. 58, December 1996 • De Grootinquisiteur • Manifest
Dat theaterhuis namelijk heeft zijn aloude, bijna mystieke en diepmenselijke betekenis verloren, zijn tribune is verworden tot een helling van verveling, plaatsvervangende schaamte, ergernis, afschuw

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Waar zijn we mee bezig?
Hebben wij alles gedaan om te vermijden dat ons parcours zou verworden tot een verhaal van ijdelheid en macht

Nr. 59, Maart 1997 • Kurt Vanhoutte • Wat doe je na de begrafenis?
Op die wijze is de huidige beeldcultuur verworden tot een fantoomwerkelijkheid van drogbeelden

Nr. 60, Juni 1997 • Clara Van den Broek • Pleidooi voor de tweede e
de klassieke pas de cheval, toont expliciet hoe hij tot een hoererend paradepaard is verworden

Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Van Blauw Vier tot Cantecleir
Dergelijke codes zijn intussen al geruime tijd verworden tot clichés en worden dan ook doorgaans gemeden in het betere theater of de betere film

Nr. 63, Maart 1998 • Gerd Taube • Poppentheater in het niemandsland tussen traditioneel en...
De nietszeggende bewegingen van de lichamen en het zich bewust verbergen achter de werking van de grafische elementen verworden in de betekenisgeladen en a priori betekenis oproepende theaterruimte

Nr. 64, Juni 1998 • Steven Heene • Een schokkende sint-vitusdans
Andermaal is de mens verworden tot een beest, lijken Shakespeare en Dood Paard daarmee te willen illustreren

Nr. 74, December 2000 • Peter Anthonissen • Een overstromend bad
Aanvankelijk een geheugensteuntje, is het tot dwang verworden

Nr. 76, Maart 2001 • An van Dienderen • Het lichaam - site voor de antropologische...
te accepteren, zijn identiteit te zien als de som van zijn verschillende achtergronden, in plaats van haar te verwarren met één enkele achtergrond die is verworden tot een soort opperwezen en een

Nr. 75, Maart 2001 • Loek Zonneveld • De Onttovering
Na het vertrek van Peter Stein was het een komen en gaan van artistiek leiders, die geen van allen rustig konden werken in de slagschaduw van hun tot spookbeeld verworden beroemde en beruchte

Nr. 78, Januari 2001 • Stefaan Vandelacluze • Je Suis Sang: Trajecttheater van bloedbeelden
Ze zijn verworden tot een stuk vlees, maar ze leven nog

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek • De ajuin steak: een intergalactisch avontuur
noodzaak, zijn ze nu meer en meer verworden tot instituten die vooral zichzelf in stand willen houden

Nr. 85, Februari 2003 • Loek Zonneveld • Anatomie van een toneelhit: Cloaca (het toneel...
Maarten, de kunsttoneelregisseur, wordt eerst afgeserveerd op zijn - in de ogen van zijn vrienden - mallotige toneelproducties, vervolgens serveert hij zichzelf af middels zijn tot pose verworden


Toon volgende resultaten