Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


82 document(en) met "Verzameld Werk" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
de 'First Folio' (Shakespeares verzameld werk) is het niet te vinden...Omdat het een vergeten stuk is; een lelijk eendje in het werk van de meester; precies omdat het zo rommelig is? Het weze gezegd, Globe neemt niet de makkelijkste weg: men speelt niet één stuk van

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Alfons Even goed als ik deel heb aan zijn werk, dat me verheugt en moet verheugen, groeit tenslotte ook het ongeduld in mij...Prinses Geniet nu van het werk dat ons verblijdt...Leonore Als hij echt menselijk is, zal hij de schaduw graag delen met een man die hem de rust zoet en het werk licht maakt

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Om vijf voor twaalf, misschien iets vroeger, stelt men alles in het werk om mij terug het gevoel van halfnegen te geven: de marktsfeer, de muziek, de bar, de feestverlichting, ... Hoe komt...Hij leert het werk van de groep kennen via een bezoek aan Gent, waar de Nieuwe Scène in juni '81 De Herkuis herneemt...over de nuttigheid en bruikbaarheid van het werk van de Nieuwe Scène vandaag

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Ondertussen werd een allegaartje verzameld onder de naam van een nieuwe vzw GENOT (Gentse en Oostvlaamse theaters) met als objectief het bekomen van stedelijke en provinciale steun...Het werk van Eva Bal blijft belangrijk, al is haar methode ondertussen beproefd en lijkt ze nog weinig te evolueren...Houden we het erop dat ze verdienstelijk werk leveren

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Tweede vaststelling: geen enkele originele creatie, geen recent nederlandstalig werk, geen eerste opvoering van buitenlands werk...De belangstelling die het werk van Fabre geniet (de vraag), dwingt ertoe alle werk dat de kunstenaar vrijgeeft te tonen (het aanbod). Fabre bespeelt dan wel kundig de mechanismen van vraag en aanbod...persoonlijkheid, een leegte die zich paradoxaal omkeert in een aanwezigheid, die de oorsprong van het werk zelf is." (1) 8. De voorstelling is, onder meer, een lange studie in het gebruik van licht

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
Haas "Ja, dat is de reden waarom ik zo gefascineerd ben door het werk van Jane Bowles...Doorkabbelen In het recente interessante theater worden de acteurs meer betrokken bij het dramaturgische werk, ze voltrek-ken mee de tekstanalyse, waar hen vroeger veel meer - formele...Gerardjan Rijnders' stukken zijn gebundeld in Gerardjan Rijnders, Verzameld Werk; deel 1: Komedies, Amsterdam, 1983

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Dat ik niet meer zal reizen Pierre Avontuur ... bloedkoralen ... Caroline Heb je de kralen, Jules ? De honderd kralen van koraai ? Lidenbrock Axel ! Dit werk is de Heimskringla van Snurre Tor...ik voelde uiteindelijk toch meer voor werk van groter Hetzel (Bladert het boek door) U zult natuurlijk uw neiging tot breedsprakigheid moeten intomen, per slot van rekening -- als ik...Het is immers zijn doel alle geografische, geologische, fysische en astronomische kennis die de moderne wetenschap heelt verzameld, samen te vatten en in de aantrekkelijke vorm die hem eigen is, de

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
Ondertussen had deze compromisloze theaterman een hele ploeg om zich heen verzameld: in München de scenograaf Karl-Ernst Herrmann, in Bremen de acteurs Edith Clever, Bruno Ganz, Jutta Lampe...Hij nam alles aan het theater au sérieux: geen natte-vinger-werk zoals dat gemeenlijk bedreven wordt, maar weldoordachte keuzes vanuit een nauwkeurige lectuur van de tekst...De Schaubühne is ondenkbaar zonder werk van deze ploeg

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
Wanneer Daniel Paul begint te spreken, herneemt de verpleger zijn werk afgestompt en gelaten...en 't zielenlampje glimt dal dit de stof beheerst als licht van hoogste waarde is jou als eigen werk tot levensdoel bestemd (Daniel Gustav haalt een revolver te...Gedurende de tweede scène heeft zich vooraan op de rand van het podium een groep dames rond Daniel Gustav verzameld

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Lichamelijke verbeelding Jaak Van Schoor heeft Teirlinck persoonlijk gekend, is verantwoordelijk voor de toneeledities van Teirlincks verzameld werk en geeft ook les aan de Studio...11, p. 23 (2) Herman Teirlinck, Verzameld Werk, deel 9, p. 617 (3) Jaak Van Schoor, 'Fragmenten uit het hoger toneelonderwijs in Vlaanderen,' Teater, jg...idem, p. 8-9 (5) Herman Teirlinck, Verzameld Werk, deel 9, p. 199 (6) idem, p. 127 (7) idem, p. 120 (8) idem, p. 199 (9) Jaak Van Schoor, 'Fred Engelen

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Voor de muziek werd Gerard Stellaard aangesproken, en hij heeft zeer degelijk werk afgeleverd...Haar werk dat als uitgangspunt steeds teruggrijpt naar de klassieke beweging biedt een intrigerend onderzoek naar nieuwe mogelijkheden binnen de danstraditie: de muziek behoudt een grote autonomie...Zeer internationaal samengesteld (2 Amerikanen, 2 Italianen, 1 Nederlander) zit hun werk toch sterk ingebed in het associatieve theater zoals we dat vaak in Nederland tegenkomen, het meest

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Beursschouwburg en een aantal kinder- en jeugdtheatergezelschappen werd besloten werk te maken van dit sinds '84 sluimerende idee; de stichtingsvergadering had plaats te Brussel op 25 maart...Maar, als ik werk stel ik geen vragen over de geschiedenis...Een tweede, zeer goed gedocumenteerd gedeelte van de tentoonstelling behandelt het werk van Di-aghilew en de Ballets Russes (1890-1929). Grote namen waren hier vooral N. Rörich, met ontwerpen voor

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Al was er na de Studio geen werk, want de KNS vonden we toen al niet goed...Mijn optie was dat binnen de constellatie KNS-Nationaal Toneel, alles moest verzameld worden wat betekenis had in Vlaanderen...Ik bedoel: met mensen samen praten, over hun job, hun "professie", hun werk, datgene wat we zoeken, denken, wat in hen leeft

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
Nooit uitbeelding van een 'verhaal' alleen, maar encyclopedie van wat aan dat hof, binnen die cultuur gedacht wordt en in kunstwerken verzameld...Theater is teamwork in de betekenis van berekend en gecoördineerd werk van een groep specialisten, maar ook in de betekenis van spontane samenwerking van de meest creatieve motoren van onze cultuur

Nr. 16, Januari 1987 • Patricia Niedzwiecki • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Elke keer treft mij de volledige willekeur waarmee andere vertalers te werk gaan...Het grofste voorbeeld is de vertaling van het verzameld werk van Büchner door Arthur Adamov...Bovendien weet ik dat tijdens de opvoering hele lappen van mijn minutieuze en aandachtige en gekwelde benadering zullen wegvallen, maar dat is dan het werk van de regisseur

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
De kabouters daartegenover spelen marimba en andere "natuurverbonden" percussie-instrumenten: hun geluid is hun werk, en Sneeuwwitje wordt opgenomen in hun wereld als ze de marimba doet klinken...Het stuk geldt alleszins als zijn geestelijk testament: hij haalt alles en iedereen uit het theaterwereldje over de hekel, niet alleen de collega-auteurs, ook zichzelf, zijn eigen werk...Maar Morris Graves en Benjamin Britten en Merce Cunningham zijn in hun werk volkomen goddelijk, genereus en mooi

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Ze slapen op het zand, verzameld rond een kooi op wielen met daarin twee tijgers...De flesjes worden verzameld in bakken...Als hij wilt werken, aan werk mankeert het hier niet

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Geciteerd in: H. Teiriinck, Verzameld Werk 9, Brussel, 1970, 614). De drie stadsgezelschappen moesten elkaar volgens De Gruyter om de vijf jaar aflossen als Nationaal Toneel en gaan spelen...Volgens hem zijn er twee tendensen in het publiek: de toeschouwers die belangstelling hebben voor degelijk traditioneel werk en de supporters van het moderne visuele experiment...1966, p. 922; vertaald in Teirlinck, Dramatisch Peripatetikon, Verzameld Werk, vol

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
KVS - Foto: Luc Monsart C-sectie (denken we voor B aan het RVT of voor C aan Arca en het Raamtheater) heel wat 'repertoire-werk' geleverd wordt, dan stellen we vast dat het gesubsidieerde kader van...dooreengeschud werden in hun zekerheden via het werk van jonge beeldenstormers...De Tijd koos voor een integrale versie van Schillers moeilijke werk Don Carlos

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Van de Duitse auteur Botho Strauss bracht NTG twee seizoenen geleden reeds De Reisgids (1986); vandaag grijpt het naar het tien jaar oudere werk Trilogie des Widersehens (1976). De Nederlandse...Het gaat hier bovendien werkelijk om ensemble-werk gezien niet minder dan zeventien personages op bijna constante wijze op de scène aanwezig zijn...Ook achter de KNS-schermen rommelt het De acteurs, grotendeels verzameld in de ACOD, nemen de negatieve houding van directeur Yvonne Lex niet langer, en verzetten zich tegen herbenoeming


Toon volgende resultaten