Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


82 document(en) met "Verzameld Werk" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 25, Maart 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
De tekst is ook opgenomen in de ééntbanduitgave van Elsschots verzameld werk

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • Vorm geven aan centrale mythen
Dat is voor mij de optimistische, en meteen ook de waardevolle zijde van het artistieke werk...Als een culturele gemeenschap in het hart van de stad ruimte maakt voor duizend personen, spreekt ze niet alleen het geloof uit dat duizend mensen tegelijk rond eenzelfde artistiek evenement verzameld

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Taboes vielen er echter na een tijdje niet meer op te ruimen, zodat zijn experimentele missie ook wat achterop geraakt is. Werk van dezelfde dramageneratie werd ook in de kelders van het Esprit...Ook receptief valt er minder te beleven : het valt op dat het Franstalige publiek beter de weg lijkt te vinden naar het Vlaamse receptief werk, en dat Théâtre 140 de laatste jaren een vast plateau...afkalving van het ook internationaal uiterst belangrijke werk van het Kaaitheater, lijkt het nu helemaal somber te worden

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven, Dirk Verstockt • D E
Je kan daarom voor deze voorstelling niet spreken van inhoud, wel van inzicht: deze mensen zijn in de loop van het werk tot bepaalde inzichten gekomen en daar willen ze een publiek bij betrekken...Wat professionele acteurs betreft, werk ik voorlopig zeker niet met een ensemble...Maar toch werk je met mensen die een bepaald métier hebben en een bepaalde bagage

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
De voogdijminister van de Nationale Opera, minister Tobback, vond dat Gerard Mortier al werk genoeg had als directeur van de Munt en verzette zich tegen die benoeming...Mortier vond dat de Vlaamse Opera een meer aangewezen podium was om dit werk te brengen, wat niet wegneemt dat de Munt het later in Brussel kan presenteren...Men kan iemand niet veroordelen vooraleer men het resultaat van zijn werk gezien heeft

Nr. 30, Juni 1990 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
Daar staat immers tegenover dat dergelijke foto's systematisch werden gemaakt, in albums werden verzameld, dat bezoekers daaruit konden bestellen, dat er kleine pochettes te koop werden aangeboden...Men kon de persoon van dichtbij zien; niet als zanger aan-het-werk, maar uitsluitend als poserende voor de camera

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
ervaar ik alle dagen in het werk; - dat produktievoorwaarden het pro-dukt bepalen, zie ik zich dagelijks voor mijn ogen voltrekken; - het zoeken naar een geheel dat méér is dan zijn...combinaties met de kleine stenen, tot het materiaal uitgepuurd is en zich ten slotte enigszins stabiliseert in een vorm, die dan de uiteindelijke globale structuur van het werk uitmaakt...Het werk gepresteerd in de Muntschouwburg te Brussel is daar een mooi voorbeeld van 'opera tot theater maken'; theaterregisseurs en -scenografen deden hun intrede in de opera, zangers werden ook als

Nr. 32, December 1990 • Gerardjan Rijnders • Rijnders, Gerardjan
verzameld werk verbrand

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Die desolaatheid, soms gekoppeld aan een min of meer vage agressie zien we ook in andere scènes opduiken : die waarin Michel Menten zich moet wentelen in het ijskoude water dat zich verzameld heeft op...Na 1986 moest hij, als gevolg van zijn ziekte, meer en meer werk delegeren en tekende hij enkel nog voor het concertprogramma...Dat men hiermee grandioos onrecht deed aan de impact van dit imponerende werk van Jan Fabre met het Frankfurt Ballett op het Duitse publiek én op het gezelschap (en niet te vergeten aan het medium

Nr. 34, Juni 1991 • Pieter T'Jonck • Rome / Over theatraliteit
de 15de eeuw wordt deze smeltkroes door de pausen op een nieuwe, specifiek westerse manier verzameld en beheerst, nl...Het schema dat Verschaffel uitzet is het schema dat op frappante wijze het werk van Jan Fabre kenschetst...Ook het werk van iemand als Fabre verwijst, en dan nog wel zeer rechtstreeks, naar deze vergeten hoftraditie, met de grandioze symmetrieën en perspektieven

Nr. 35, September 1991 • Benoît Vreux • Boekbespreking
Wanneer Vitez, Strehler of Grüber Faust van Goethe aanpakken is een zelfde artistieke drang aan het werk: het op het spel zetten van de verdwijning van de regisseur...Alsof Tsjechov, Shakespeare en Mozart, door het creëren van wat achteraf hun laatste werk zou zijn, aanvaardden uiteindelijk nog slechts met zichzelf geconfronteerd te worden...Verzameld onder de titel 'Mettre en scène aujourd'hui" is een heterogeen geheel van teksten, notities, tekeningen, brieven of gedichten afkomstig van de kunstenaars zelf of van hun naaste artistieke

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Meneer Kets had goed zeggen dat de dieren hier werden verzameld om hun gedrag te onderzoeken...Als je je werk doet komen er geen aanmerkingen over je vrije tijd...Dokwerkers en zakkennaaisters gaven graag hun medewerking omdat het stadsbestuur zo trots op hun werk was, ook al werden zij er weinig voor betaald

Nr. 38, Mei 1992 • Johan Thielemans • Oberspielleiter Guy Joosten ensceneert brave "Meeuw"
Zij zijn gaan kijken naar de produkties van de Blauwe Maandag Companie en waren danig onder de indruk - zowel van het werk van Luk Perceval als van Guy Joosten...Ze spraken erover met collega's en vrienden uit Duitsland en daar men in Duitsland altijd op zoek is naar nieuw talent, zijn de 'talentscouts' naar Vlaanderen afgezakt en hebben ze het werk van...Joosten is bij zijn Meeuw voorzichtig te werk gegaan

Nr. 38, Mei 1992 • Lieve Demin • Het complete antwoord van De Beweeging
Gedurende een weekend kon men op verschillende locaties (De Vrije Val, het Cultureel Centrum Berchem en de Monty) zeven voorstellingen, een verzameld programma van vijf korte dansstukken...Met de tournee wordt ook het werk van De Beweeging als waardevol erkend...Hieruit groeide het werk Sodoma (zie ook Kolen en diamant, pag

Nr. 39, December 1992 • Tom Blokdijk • Het gekluisterd bewustzijn
Begin dit jaar verscheen De roes en de rede, een boekje over het werk van Gerardjan Rijnders, regisseur, acteur, auteur en artistiek leider van Toneelgroep Amsterdam...De anderen In het werk van Gerardjan Rijnders zijn er eerst de ouders en zonen, dan zijn er de gelieven, en ten slotte de anderen...En dat verklaart de onwennige, terughoudende houding die nogal wat mensen tegenover zijn werk hebben

Nr. 45, April 1994 • Bart Van den Eynde • 't Wordt beter weer
Op dit ogenblik bereiden ze Dylan Thomas-verzameld werk voor, rond het werk en de persoon van de Ierse auteur...Het werk van Compagnie Hopla wordt geproduceerd door Limelight...Ze willen met Dinska Bronska oorspronkelijk nederlandstalig werk brengen en hebben een voorliefde voor een sterk fysiek acteren

Nr. 46, Januari 1994 • Marleen Baeten • Engelengezang uit de hel
Met dit vierletterwoord zou hij trouwens ook zijn gedichten en beeldend werk benoemen...Ofwel ga je eraan voorbij, ofwel tracht je het denken achter het werk op het spoor te komen...De acteurs die Marthaler rond zich verzameld heeft zijn niet alleen goede zangers en muzikanten

Nr. 50, Juni 1995 • Luk Van den Dries • Redactioneel
verantwoordde de noodzaak van een kritische commentaar die inging op de uitdagingen van het nieuwe werk...Vandaag is er op zoveel plaatsen tegelijk werk te leveren: de doorstroming van het repertoiretheater; de nieuwe stadsguerilla; het behoud van het niveau van de acteeropleiding; tegen de culturele...Oorlog wordt dan weer verzameld in het lijden van Hekabe

Nr. 51, Augustus 1995 • Marianne Van Kerkhoven • De stem van een toneelspeler
Dat 'het persoonlijke politiek is' heb ik onthouden uit het werk van de vrouwenbeweging van de jaren zeventig; ik begrijp die zin nog steeds in een dubbele betekenis; enerzijds dat in alle persoonlijke...breken tot op het bot en dat dragen wij met ons mee'. Sara De Bosschere stelt dat haar belangrijkste ontdekking in het werk met Jan Joris Lamers was 'dat er geen normen zijn, dat je letters worden aangereikt...ons theater aanwezig blijft en in mindere of meerdere mate voortdurend gerestaureerd wordt; het werk van Lars Noren b.v

Nr. 51, Augustus 1995 • Jan Joris Lamers • Het toneel helemaal leegruimen
Als je het werk van Kafka leest, dan tref je daar zinnen in aan die rechtstreeks naar die catastrofe leiden...Ik heb nooit verzameld...Ik ben ook niet zo gezond geestelijk, maar ik heb nooit verzameld


Toon volgende resultaten