Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


82 document(en) met "Verzameld Werk" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 51, Augustus 1995 • Inhoudstafel
realiteit opnieuw bekijken Peter Anthonissen over continuïteit in het werk van Guy Cassiers 55 De eigen leefwereld teruggeven als kunst Christien Boer vergelijkt Victoria en Theater aan...verzameld door Sonja van der Valk, Tuur Devens, Lutgard Daniels, Pascal Gielen en Myriam Van Imschoot Partner voor Cultuur

Nr. 52, Januari 1995 • Bart Stouten • Op de wankele brug van woord naar...
Onder het wel zeer typische Beckett-latinisme Addenda wordt hier ouder materiaal verzameld dat als het ware na Becketts dood uit de lade gevallen is. Brieven over eerste opvoeringen, recensies...Bovendien krijg je een waaier van glasheldere beelden over de essentie van Becketts werk, die vaak door wazige discursiviteit verduisterd werd...werk dat zijn eigen subtiliteit (subtilitas intelligendi, explicandi, applicandi) zeer au sérieux neemt

Nr. 53, December 1995 • Geert van Istendael • Doordringen tot het tragische
Bartók heeft onverdroten Hongaarse volksmuziek verzameld...Mann kwam in Boedapest voorlezen uit zijn werk en Attila József wilde dat gedicht bij die gelegenheid voorlezen

Nr. 58, December 1996 • Hugo De Greef, Erwin Jans • Jukebox
De uitgedokterde externe stimulans laat vrezen dat ze wel ellenlange onderlinge discussies zal teweegbrengen maar of dat ook boeiend artistiek werk oplevert, blijft zeer de vraag...Andere initiatieven zouden kunnen 'meegenomen' worden, kleinere projecten zouden een toegang krijgen tot het maken van hun werk zonder de niet-artistieke kopzorgen, talenten zouden verzameld kunnen...worden om hun werk meer rendement te geven, grote voorstellingen zouden weer mogelijk worden en een groot publiek zou theater vanuit verschillende artistieke oogpunten binnen één stevige context kunnen

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
Ik zag ook Dora Van der Groen aan het werk in Schimmen van Brulin...Jo Dekmine van Théâtre 140 heeft heel vroeg internationaal werk uitgenodigd en daarin een initiërende rol gespeeld...Ik denk dat wat mij in mijn werk drijft veel met verwantschappen te maken heeft

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven • In het brandpunt
En in januari 1998 gaan we een groot industrieproject opzetten in een cargohal van de KLM op Schiphol, terwijl het werk daar gewoon doorgaat...Maar uiteraard zou je willen dat mensen niet zeggen: 'Daar herken ik het werk van Hollandia of van Johan Simons in.' Door mezelf telkens weer in totaal andere situaties/locaties te plaatsen...die hal kijk je dus op een vloer waar mensen aan het werk zijn, die hele concrete aardse dingen doen, Locatie van Varkensstal - Theatergroep Hollandia / Carine Demeter

Nr. 61, Januari 1997 • Griet Op de Beeck • 'k Moest alleen JA zeggen
De inleider van zijn verzameld werk heeft het fraai geformuleerd: Sierens' teksten zijn choreografieën van ijsbergen', schrijft hij...Drumleraar (1994) tot Moeder en Kind (1995) en Bernadetje (1996). (En dan vermeld ik enkel de twee recente hits en de stukken die in het Verzameld Werk terechtgekomen zijn...Het verzameld werk van Arne Sierens is in ieder geval een indrukwekkend hoofdstuk in onze toneelliteratuur geworden

Nr. 61, Januari 1997 • Klazien Brummel • Balanchine en de essentie van het ballet
Indertijd had Balanchines werk al veel stof doen opwaaien - in kritieken omschreven sommigen het als kil, afstandelijk, en als edelgymnastiek, maar anderen kraaiden juist victorie over de toekomst van...Hoewel ook Forsythe eens in een interview heeft laten vallen ook niet zoveel nieuws te verzinnen, maar zich eenvoudig met ballet bezighoudt, gaat hij daarbij wel systematisch te werk, althans als...Zoals in Agon (1957). De twaalf delen van de muziek representeren een serie oude hofdansen die in een 17de eeuws handboek voor Franse hofdansen verzameld zijn

Nr. 63, Maart 1998 • Luk Van den Dries • Ten Oorlog
een tijdspanne van tachtig jaar klieven zwaarden de hoofden af van vijf koningen, worden nog eens talloze kroonpretendenten gespietst, en hakken legers verzameld door broers en neven op elkaar...Ondanks de slijpschijf is het een veellagig en complex werk gebleven: het is tegelijk een onderzoek van taal, van de structuur van macht en politiek, van de rol van de familie, van het wezen van de...de groteske slapstickscènes, of in de slimme verdeling van de dubbelrollen, maar meer nog dan in zijn vorige werk, legt hij alle gewicht bij de acteurs en coacht hij deze nieuwe bmc tot een geweldige

Nr. 64, Juni 1998 • Pascal Gielen, Kurt Vanhoutte • Theatermakers, biologen, Annemie Neyts en andere bricoleurs
De schouwburg zal daarbij hardnekkig blijven werken met thema's of concepten waarrond een artistiek blok wordt verzameld...De passie waarmee dit genie natuurlijke fenomenen observeerde en begreep was de motor van zijn werk als wetenschapper én als kunstenaar

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • De sacrale gebarenstoet
Pascal Gielen over het werk van choreograaf en danser Marc Vanrunxt...Fabre en zijn rechterhand Vanrunxt creëerden samen een controversieel werk met twee keer niets: er was geen sprake van loon of betaling, de enige subsidie die ze kenden was hun uitkering...Dit staat in scherp contrast met bijvoorbeeld het werk van Meg Stuart waarbij elke danser in zijn isolement op het podium staat

Nr. 68, Juni 1999 • Clara Van den Broek, Marleen Baeten • Het wilde Westen
Wanneer ik denk dat er interessant werk op til is, neem ik eventueel het initiatief tot sponsoring...Tindemans: Ja maar, als de overheid ervan uitgaat dat er een bepaald percentage aan eigen inkomsten wordt verzameld, dat door ticketverkoop bij een aantal gezelschappen niet bereikt kan worden, dan...Eigenlijk is dat het werk van de huizen

Nr. 69, Januari 1999 • Pascal Gielen • Dans in Vlaanderen 1980 - 1995
Andere mensen 'hebben dan weer iets met hedendaagse dans', maar hun werk is weinig bekend...Het aangereikte cijfermateriaal werd verzameld in het kader van een dansonderzoek dat de auteur samen met Rudi Laermans in het najaar in boekvorm zal presenteren

Nr. 70, December 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Un acte d'amour, un acte de confiance
Sommige schrijvers zijn echt 'huisauteurs' geworden, die zelf vragen om deze 'blik op hun werk', die behoefte hebben aan die discussie - van interpunctie tot constructie...Dat deel van het werk vind ik zeer belangrijk...Zelfs als je 3% zou uitgeven van de toegestuurde 1500 stukken dan heb je al 45 teksten per jaar te verwerken, zonder de 'projecten' te rekenen en het regelmatige werk van de huisauteurs

Nr. 71, Maart 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Aantekeningen omtrent geheugen en lichaam, traditie en...
uit het werk ademt...oorspronkelijke versie - of er dan ook kans is op een zo groot mogelijke gelijkheid/gelijkenis in het effect dat het werk bij de toeschouwer had/heeft...Het zich overgeven aan het toeval veronderstelt een loslaten van de controle op het werk vanwege de choreograaf; het ondergraaft daardoor de soevereiniteit van de creator over de creatie; zijn

Nr. 73, Januari 2000 • Loek Zonneveld • Een voorstel in plaats van iets definitiefs
Het is een monoloog, door de toneelspeler zelf samengesteld uit het verzameld werk van Quentin Crisp, beroepshomoseksueel in het Victoriaanse Engeland, acteur, performer, causeur, schrijver, kunstwerk...Het voelt langzamerhand bijna als een pijnlijke (want het liefst als overbodig ervaren), maar op dit moment noodzakelijke opdracht om het werk van de toneelspelers van Maatschappij Discordia te...Die in wezen oerconservatieve beweging kan niet anders worden uitgelegd dan als een keiharde poging om de emancipatie van de toneelspeler, waar het werk van Maatschappij Discordia voor staat, een

Nr. 73, Januari 2000 • Peter Anthonissen, Marianne Van Kerkhoven • 'ALS IK DIT OVERLEEF, BESTEED IK DE...
Dank zij de ensceneringen die onder meer TheaterTeater, Blauwe Maandag Compagnie en Het Gevolg naar zijn werk maakten, is Piemme ook in Vlaanderen geen onbekende...Zij gaan akkoord met wat het stuk zegt, met de manier waarop het wordt voorgesteld, met de plek die ze innemen, met de dialoog die er ontstaan is tussen de traditionele Rwandese muziek en het werk van...de eerste plaats zijn wij zonder vooroordelen aan het werk gegaan en dat lijkt mij heel belangrijk

Nr. 74, December 2000 • Jacques Vincent • Twee stukken op één dag - het...
Ik ben ervan teruggekomen verzameld werk te kopen en verkies het boek dat aan een bepaalde voorstelling gebonden is. Meestal koop ik de brochure achteraf, ofwel als ik een stuk zodanig goed gevonden...Na in Oedipus te hebben meegespeeld, ben ik meer op het technische, op het werk van de regisseur beginnen letten

Nr. 79, December 2001 • Katrien Darras • Eerbare voorstellen: October/Oktobre van Dito'Dito
Bentekik is geen leerstuk, maar een leesstuk, in de oorspronkelijke betekenis van 'lezen' als 'verzamelen'. Alleen worden hier geen aren, maar levenservaringen verzameld...De kracht en het respect waarmee ze getoond worden zijn de vrucht van een zorgzaam productieproces, waarin Eva Bal en haar ploeg hun werk geregeld getoetst hebben aan het oordeel van betrokkenen en

Nr. 79, December 2001 • Marleen Baeten • De emoties komen later wel vanzelf: Bentekik...
Bentekik is geen leerstuk, maar een leesstuk, in de oorspronkelijke betekenis van 'lezen' als 'verzamelen'. Alleen worden hier geen aren, maar levenservaringen verzameld...De kracht en het respect waarmee ze getoond worden zijn de vrucht van een zorgzaam productieproces, waarin Eva Bal en haar ploeg hun werk geregeld getoetst hebben aan het oordeel van betrokkenen en


Toon volgende resultaten