Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "Vision.(2"Nr. 9, Januari 1985 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
Anne Teresa De Keersmaeker - Foto Ernest Potters In het rumoerige etablissement waar we met Anne Teresa De Keersmaeker zitten, klinkt David Bowies Sound and vision uit de boxen...Over 'sound and vision' van Rosas, in Elena's Aria, gaat het gesprek

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Jan De Pauw • No Motherfuckin' Shiiiit...?!
Spike Lee's Neonationalist Vision in: Michael Eric Dyson, Reflecting Black, African-American Cultural Criticism, University of Minnesota Press, Minneapolis/London, 1993, pp

Nr. 71, Maart 2000 • Myriam Van Imschoot • De zien-tuiglijkheid van de herinnering
Il n'y a pas de science de l'accident', citeert Paul Virilio Aristoteles in het kleinood La machine de la Vision...Andermaal in La machine de vision betoogt Paul Virilio dat, hoewel het interval ons kijken lijkt te verstoren, het er tegelijk ook constitutief voor is. Zonder afstand in tijd en ruimte kunnen de...Paul Virilio, La machine de la vision, Parijs: Editions Galilee, 1988

Nr. 74, December 2000 • Steven De Belder • Verloren gelopen in een tunnel
Hier drijft 'tunnel vision' naar zijn metaforische betekenis van 'kortzichtigheid': de toeschouwer wordt in deze scènes achter een vaste en verafgelegen linie gepositioneerd, die de ruimtelijke

Nr. 78, Januari 2001 • Piet Van Duppen • Wat is licht?
Martin Jay, Downcast eyes, the denigration of vision in twentieth-century French thougbt, Berkeley: University of California Press, 1993

Nr. 83, Januari 2002 • Katleen Van Langendonck • De extase van de toeschouwer
Vision and Touch in Irigaray, Levinas and Merleau-Ponty, Routledge, London and New York, 1998 - Gibson, James, The Senses Considered as Perceptual Systems, George Allen and Unwin Ltd

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Peeters • Performance als 'tussen'
Art Press Spécial 23 (herfst 2002) is gewijd aan het thema 'médium: danse'. In mei 2003 bracht het Sloveens-Engelse tijdschrift Maska een themanummer uit over'Vision and visuality in the theatre

Nr. 99, December 2005 • Fin Novembre • Journal: A l'œil nu #4 Leuven
Cet exercice de lecture, décryptage et relecture d'un lieu n'est pas au service d'un travail analytique et désenchantée, mais au contraire il veut réenchanter notre vision du lieu, la renouveler...qu'il est constitué par la voie de la vision et ordonné dans la figure de la représentation, quelque chose glisse, passe, se transmet d'étage en étage, pour y être toujours à quelque degré éludé

Nr. 100, Februari 2006 • Pieter T'Jonck • Ongerijmde harstocht: Rizzo in Wonderland
De l’intelligible au flux, je me sens chez moi, dans la vision que j’ai du spectacle

Nr. 100, Februari 2006 • Critical Art Ensemble • Bioverzet
Met de vision-tech-explosie nog maar nauwelijks twee decennia achter ons, lijkt wat vóór ons ligt relatief voorspelbaar: monumentale moleculaire landschappen die de paradox van de schaal en de

Nr. 100, Februari 2006 • (Constant VZW) • (Stitch & Split)
topography of subjectivity is multidimensional; so therefore is vision

Nr. 103, September 2006 • Bram De Cock • Over religie, rituelen en het groteske in...
En verder: ‘Ce mouvement perpétuel du renversement de perspectives provoque la contradiction entre objet réellement perçu et objet abstrait, imaginé: vision concrète et abstraction

Nr. 105, Februari 2007 • Pieter T'Jonck • Mist Spuiten
Within Blur, vision is put out of focus so that our dependence on vision can become the focus of the pavilion

Nr. 108, September 2007 • Pieter Verstraete • Het exces in het luisteren. Performativiteit van...
Filmtheoreticus Michel Chion heeft de meeste bijdragen geleverd over de effecten van ‘akoesmatisering’, van geluid in relatie tot beeld in film, zoals in zijn Audio-Vision (1994). Chion vergelijkt...David Howes). Chion, Michel, Audio-Vision: Sound on Screen, vert

Nr. 113, September 2008 • Thomas Crombez • Ik ben het die Artaud zal spelen
Artaud wordt omschreven als: the suffering shaman of the modern theater – ce désespéré qui vous parle – man of vision – torturé par les psychiatres – un insurgé du corps – l’aliéné authentique

Nr. 114, December 2008 • Tim Etchells • Column: Bericht uit het buitenland
Depths of Hotel A**** : A Bad Night Vision in Three Good Parts Als mijn werk van de voorbije week claim ik de choreografie van alle dronkelappen in Brussel