Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


358 document(en) met "Vlaamse Gemeenschap" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Michel Uytterhoeven: "Ik wil een kijkgedrag ontwikkelen"
Net zoals ik dat wil voor Vlaamse choreografen, zie Alchemie...Ik wou absoluut iets doen met jonge Vlaamse choreografen...en de Vlaamse Gemeenschap ons dié zaal willen geven, dan hebben we het cultureel centrum waar ik van droom

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
voorstellingen van Vlaamse theatergroepen in Nederland ontvingen we van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap-Commissariaat voor de Internationale Samenwerking, en wel voor kalenderjaar 1986...Tegen alle verwachtingen in ontvingen zij voor het seizoen 1987-88 een subsidie van 6 miljoen van de Vlaamse Gemeenschap, terwijl het Terra-project aan Nederlandse zijde niet aangehouden werd...Onder acteurs De scheidingslijn tussen het Vlaamse en het Nederlandse publiek blijkt een aantal gemeenschappelijke kenmerken te vertonen met die tussen de Vlaamse en de Nederlandse acteurs

Nr. 21-22, Mei 1988 • (advertentie)
Gallotta Het Nieuw Belgisch Kamerorkest Studio Peer Sylvain Cambreling en vele anderen Bel voor de nieuwe seizoenpocket 03/23761 58 deSingel wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap

Nr. 21-22, Mei 1988 • (advertentie)
Kaaitheater woröt betoelaagd door het Ministerie van De Vlaamse Gemeenschap, Administratie voor Kunst, en de Nederlandse Commissie voorde Cultuur van de Brusselse Agglomeratie

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Na 1840 ijveren ze voor een eigen Vlaamse toneelschrijfkunst en voor een Vlaamse versie van het Nationaal Toneel...Theater was slechts de emanatie van een voor-afbestaande gemeenschap: rond de polis in het Griekse theater, rond de vorst in het Franse classicisme of - de theocentrische religieuze gemeenschap in de...Als er geen gemeenschap meer is om theater voor te maken, dan moet het theater zelf maar een nieuwe gemeenschap maken

Nr. 23, September 1988 • advertentie)
89 Het Singelseizoen 88-89 kwam tot stand met steun van de Vlaamse Gemeenschap

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Maar het meest markante verschil is uiteraard de betere subsidiëring van de Franstalige theatersector: de Vlaamse Gemeenschap heeft 520 miljoen over voor theater, de Franstalige Gemeenschap 593...Het honorarium wordt door de Vlaamse Gemeenschap rechtstreeks aan de auteur uitbetaald...Elk beroepstoneelgezelschap dat een auteur wenst te engageren, kan een aanvraag indienen, in vijftien exemplaren en ten laatste op 1 oktober, bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, t.a.v

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Een debat waarbij de evidente conclusie was dat het jeugdtheater een even professionele kritische benadering verdient als het volwassenentheater, en, helaas even vanzelfsprekend, dat de Vlaamse pers...zij het officieus -- openbaarde betekenisvolle artistieke perspectieven in het Vlaamse jeugdtheater...door de dienst Jeugdwerk van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nr. 23, September 1988 • (advertentie)
02-514.17.70 KAAITHEATER wordt betoelaagd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Ze horen bij de codes van een gemeenschap...Stoeten, optochten, carnavalsexploten, processies, bedevaarten, boetedoeningen, ommegancken, openluchtspelen, reuzen en reuzinnen: het Vlaamse patrimonium in een notedop...De Vlaamse cultuur is op zich al open genoeg, krijgt al genoeg impulsen via zijn dicht grenzennet en centraal Europese opdracht, om niet daarbovenop nog eens een gestructureerde jaarlijkse

Nr. 23, September 1988 • (advertentie)
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Bloso, vzw Promotie Vlaamse Muziek en Musicus, Edward Anseele Stichting

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Als men in een te kleine ruimte moet repeteren zal zich dat weerspiegelen in de voorstelling... De Vlaamse theatermakers zoeken voor hun creativiteit naar uitwegen: ze maken eigen structuren, desnoods...Subsidies van de 1986-1987 1987-1988 1988-1989 Vlaamse Gemeenschap A-gezelschappen: Koninklijke Nederlandse Schouwburg, 41.820.000 44.347.995 48.000.000 Antwerpen...binnen de Vlaamse Executieve worden de subsidies bekendgemaakt voor het nieuwe theaterseizoen '88-'89

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Vlaamse Gemeenschap, Antwerpen en Gent elk 90 miljoen) elk nadelig saldo automatisch door de Vlaamse Gemeenschap zou worden bijgepast...Van de Vlaamse gemeenschap krijgt zij 280 miljoen (80 miljoen meer dan de OvV) en de steden verbinden zich tot 90 miljoen elk...Er moeten plaatsen zijn waar Vlaamse musici, Vlaamse zangers en regisseurs zich kunnen bekwamen

Nr. 24, December 1988 • Etcetera • Over Mortiers monopolie, de ervaring van de...
Mei '87 werd dan beslist om de intercommunale OvV te vervangen door de vzw Vlaamse Operastichting (VLOS), en juli '88 werden de statuten getekend...En heeft een gemeenschap wel recht op twee operagezelschappen wanneer ze zelfs geen twee intendanten kan vinden om die opera gestalte te geven...Er zijn intentieverklaringen: meer Vlaamse zangers, een kans voor Vlaamse regisseurs, en barok-opera

Nr. 24, December 1988 • Inhoudstafel
De Vlaamse regering speelt spiegelpaleis...Wat een afspiegeling moet zijn van de verhoudingen in de gemeenschap, iaat slechts het onnozele machtsspel zien

Nr. 24, December 1988 • (advertentie)
deSingel wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Anno 1988 kan men aan vier Vlaamse universiteiten theater bestuderen...Beweert Tindemans niet zelf dat aan geen van de vier Vlaamse universiteiten een volwaardige opleiding theaterwetenschap aangeboden wordt...Hij is ook een voorstander van wat hij een "intra-Vlaamse Erasmus-gedachte over theaterwetenschap" noemt

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
willen ons hier beperken tot een aantal werkingsprincipes die schril contrasteren met de Vlaamse situatie...De RVK heeft weinig te verbergen voor de gemeenschap: de jaarlijkse plenaire vergadering is openbaar, net zoals de vergaderingen van de Afdelingen waar de adviezen uiteindelijk hun beslag krijgen...Naar de Vlaamse situatie toe zijn we daar nog mijlenver van verwijderd

Nr. 24, December 1988 • (advertentie)
KAAITHEATER WORDT GESUBSIDIEERD DOOR HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, ADMINISTRATIE VOOR KUNST, DE NEDERLANDSE COMMISSIE VOOR CULTUUR VAN DE BRUSSELSE AGGLOMERATIE EN DE NATIONALE LOTERIJ

Nr. 25, Maart 1989 • (advertentie)
Info: 03/237.61.58 Bespreekbureau deSingel • Desguinlei 25 Antwerpen deSingel wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap


Toon volgende resultaten