Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


51 document(en) met "Vlaamse Golf" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Oprichter van Theater op Zolder (het eerste Vlaamse Kamertheater), mede-oprichter van het Laboratoire Vicinal, leider van The Otrabanda Company (USA) en van het derdewereldtheater Tiedrie, Brulin...Tone Brulin speelt een Vlaamse koloniaal die zijn boy zeer militair aanblaft, blanke vrouwen die ladderzat en pisnijdig hun tropische middagen verdoen...Het is gewoon niet voor mij weggelegd om die impuls-gevende golf mee te maken

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Een tweede discussiepunt in de huidige golf gesprekken rondom het toneel wordt vaak lacherig aangebracht...Wanneer de Vlaamse beleidsmensen nog maar eens te horen krijgen dat het theaterdecreet een kunstenaarsbeleid toelaat maar geen toneelbeleid, beweren ze allen dat het niet anders mag...Wie kan er één persoon noemen over wiens deskundigheid men in het Vlaamse theaterwereldje een consensus kan bereiken

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Een golf Jong Theater in Vlaanderen", in Ons Erfdeel, jg...Bij het gros van de Vlaamse akteurs is kunde vaak groter dan kunst...Daarbij stoot men op dat typische kenmerk van het jonge Vlaamse toneel, waarbij getoond wordt dat de mensen het ritueel slecht kennen, en wanhopig trachten flaters tegen de etiquette te vermijden

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Hamlet (KNS-Gent, 1969) - Foto Juul Vandevelde De jongste vijfentwintig jaar werd het Vlaamse theater alsmaar 'professioneler'. In de jaren vijftig bijvoorbeeld speelde KVS-Brussel om de week...Werner Kopers ging vaak mee, maar als hij terug voet aan Vlaamse wal zette, voelde hij zich depressief...Zij hebben de neiging te zeggen dat men de A-gezelschappen gewoon benijdt en dat die golf van antipathie wel zal overwaaien

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Deze onbestemde, energieloze onzekerheid kunnen deze acteurs niet spelen (voor één enkel moment kunnen ze eens naar jonge Vlaamse collega's kijken, de ware virtuozen van de onwennigheid -- bijna hun...Zo zaten we wat sip aan te kijken tegen een lusteloos spektakel dat het moest stellen met een ergerlijk slechte tekst (onze Oost-vlaamse Hugo zou nu toch eens een minimum aan fatsoen moeten opbrengen...aangebrande feministentaai) gesproken moet worden, dit voor Vlaamse acteurs niet haalbaar is. Men grijpt dan gemakkelijkheidshalve terug naar het vertrouwde paardemiddel: het dialect

Nr. 12, Januari 1985 • Marijke Caris, Geert Opsomer • Vol verwachting klopt ons hart: Een blik...
Shakespeare en de jonge Duitsers verdwijnen; een Spaanse golf rolt aan... Marijke Caris en Geert Opsomer zoeken naar lijnen in de programmatie van de Vlaamse theaters voor 1985-86...Vier op vijf stukken zijn van Vlaamse auteurs: H. Claus, W. Van Den Broeck, G. Laenen en P. Koeck...Behalve de Spaanse vieringen zijn er dit jaar ook Vlaamse herdenkingen: Het Leven en de Dood van Victalis van Gille 100 jaar na de geboorte van E. Claes (Antigone); De Spaanse Brabander 400 jaar na de

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Alleen dat de Hollanders het voortdurend over een Vlaamse golf hebben...Alleen hebben we die avond veel fragmenten moeten slikken, en die waren van zo een kwaliteit dat men liever over de Kleren van de Keizer dan over een Vlaamse golf zou spreken...Precies, en net even waar binnen als buiten de Vlaamse golf

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
verschijnt, wordt er in september 1929 door enkele Vlaamse intellectuelen een initiatief genomen met de bedoeling de nagedachtenis van De Gruyter ook voor de volgende jaren en mogelijk zelfs voor het nageslacht...dit opzicht heeft Walter Tillemans gelijk waneer hij het als een opdracht van de Vlaamse theaterwetenschap ziet dat zij "deze fenomenen eens [zou] moeten toetsen op hun historische werkelijkheid...Het recent opgerichte Vlaamse Theaterinstituut kan hierbij een belangrijke stimulerende en coördinerende rol spelen; het is nu de verantwoordelijkheid van de bevoegde beleidsin-stanties ervoor te

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Dario Fo in België
Een figuur met historische betekenis voor het Vlaamse theater voor het eerst in ons land...Agenda Op de vraag waarom Fo, die als theaterfiguur én als auteur zulk een indringende rol in het Vlaamse theater heeft gespeeld (cf...Bovendien blijkt die golf van solidariteitsoptredens in Italië, net als bij ons trouwens, fel verminderd te zijn

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Je merkte ook dat de begeerte van de Nederlandse critici binnen de jury om die Vlaamse voorstellingen voor te dragen misschien nog groter was dan bij de Vlaamse juryleden...Toch wil ik daar aan toevoegen dat er tegenover de nieuwe Vlaamse golf niet altijd kritisch gereageerd wordt...Het eerste boekdeel bevat besprekingen van Vlaamse produkties, een reeks bijdragen over het Duitse volkstheater (Horvath, Fleisser, Kroetz) en over Fassbin-ders films

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Ontstaan tijdens die "tweede golf" in de Kamertoneelbeweging, toen na de grote centra Gent, Antwerpen en Brussel, er ook in andere steden zoals Meche-len en Brugge kleine theatertjes werden opgericht...Dedalus vult stukje bij beetje het gat dat de andere Vlaamse uitgevers met toneelliteratuur laten liggen...Tegelijk zijn wij kinderlijker en brutaler in het naar voren brengen van elementen uit de Vlaamse burgerlijkheid, het dorpsleven en die typisch Vlaamse geaardheid: het overtuigd zijn van het eigen

Nr. 20, December 1987 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
tijd tot tijd, en vrijwel altijd uit pure balorigheid en onvrede, een hoopgevende produktie geboren, die echter nooit een echte golfbeweging doet ontstaan (de term "Vlaamse Golf" is dan ook een sick joke

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Bestaat er dan echt zoiets als een "Vlaamse golf"? Marianne Van Kerkhoven onderzocht het probleem aan de hand van gesprekken met Vlaamse regisseurs en acteurs...Het is al een tijdje dat in Nederland op theatergebied over een "Vlaamse golf" wordt gesproken: niet alleen worden zeer vele Vlaamse produk-ties in Nederland geprogrammeerd (cf...Samen met hen willen wij peilen naar oorzaken en gevolgen van het fenomeen "Vlaamse golf". Misschien blijken er wel verbanden te bestaan tussen de keuze van de Vlaamse theatermakers om in Nederland te

Nr. 20, December 1987 • Inhoudstafel
NUMMER België-Holland Vlaamse acteurs, regisseurs en gezelschappen steken de grens over naar het Noorden...De Nederlanders van hun kant spreken de jongste jaren van een "Vlaamse golf" in de theaterkunst

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
Niks Vlaamse golf...Vlaamse Golf...Maar het is ridicuul om te stellen dat al wat Vlaams is sowieso garant staat voor succes of dat het Vlaamse theater een synoniem is voor goed theater in Nederland

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
De idee van het Nationaal Toneel was doodgebloed, ten voordele van de "stadstheaters" Koninklijke Nederlandse Schouwburg (Antwerpen), Koninklijke Vlaamse Schouwburg (Brus...Een ander kenmerk, dat chronologisch in het verlengde ligt van het politiserende theater, is volgens Tindemans, voor zover hij zich daar nu al een beeld kan van vormen, dat we in de nieuwe golf van...het Vlaamse theater ook te maken hebben met een opdrijven van de theatrale herkenbaarheid van de voorstelling, "een versterken van het autotheatrale gehalte van de bezigheid van de theatermakers en

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
persoonlijke en genuanceerde visie op de 'Vlaamse golf'. Het Theaterjaarboek raakt dus niet los van zijn instrumentele aard...Maar het meest markante verschil is uiteraard de betere subsidiëring van de Franstalige theatersector: de Vlaamse Gemeenschap heeft 520 miljoen over voor theater, de Franstalige Gemeenschap 593...Elk beroepstoneelgezelschap dat een auteur wenst te engageren, kan een aanvraag indienen, in vijftien exemplaren en ten laatste op 1 oktober, bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, t.a.v

Nr. 23, September 1988 • Marianne Van Kerkhoven • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Vorig jaar werden negen produkties gekozen waarvan vijf Vlaamse; dit jaar zijn er drie Vlaamse voorstellingen op de elf genomineerde...Vlaamse Golf' binnen de Nederlandse appreciatie dan effektief uitge-deind of valt vandaag gewoon alles binnen de geijkte proporties...Door de inplanting in het geografisch minder verafgelegen Rotterdam bestaat er misschien een kans om de Vlaamse theaterwereld in al zijn geledingen nauwer bij de manifestatie te betrekken

Nr. 23, September 1988 • "Inhoudstafel
Nederland fl 14 ETCETERA Driemaandelijks, nummer 23, jaargang 6, september 1988 IN DIT NUMMER Opera in Vlaanderen De „Opera voor Vlaanderen" is dood; leve de „Vlaamse...34 In dit nummer ook nog: Subsidies '88-'89 voor Vlaamse beroepsgezelschappen en een niewe RAT, pag...Op Vlaamse wegen nog niet gezien: Ik <3 Holland; veertig jaar geleden was dat een schlager

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Een programma van deze omvang geeft aan dat het festival de actualiteit grondig volgt en meer doet dan louter opportunistisch op de perestrojka-golf meedrijven...Het is nog maar zeer de vraag of de toeschouwers zich geamuseerd hebben met de talrijke inside-jokes en de verwijzingen naar Vlaamse critici (waarbij Etcetera uiteraard niet werd gespaard...Daar kon ook de gedreven acteursprestatie van Jaak Vissenaken, die een bloemlezing ten beste gaf van tics en houdingen van Vlaamse beroeps-"theaterwatchers", niet veel aan veranderen


Toon volgende resultaten