Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


51 document(en) met "Vlaamse Golf" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Daarom wordt er kwistig met Vlaamse theatersubsidies gestrooid in Brabant: de Vlaamse Leeuw moet er immers op geregelde tijden kunnen brullen...Na de aanvankelijke succes-golf die het toenmalige ensemble onder de Basiliek kon verwerven, ging een weinig heroische odyssea gepaard met het verlies van een coherent publiek...De concurrentie met het 'Vlaamse' hinterland, maar ook met het ruime anderstalige aanbod is zo groot dat het publiek een scherpe keuze maakt in zijn identificatie met een Brusselse schouwburg of voor

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
het licht van het feit dat steeds meer Vlaamse theatermakers zich in Nederland vestigen of coprodukties aangaan en daarmee die Vlaamse golf een onderdeel geworden is van het Nederlandse...de jonge Vlaamse groepen en die dynamiek aan 'de noodzaak zich te bewijzen'. Mag ik er dan toch even aan herinneren dat het Vlaamse gezelschap dat de 'golf in populariteit in Nederland vooraf ging...Dat dit kon gebeuren is niet 'hilarisch' en geen 'Vlaamse golf maar een 'Vlaamse schande', die Nederland zich mee mag aantrekken

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Een jongere generatie Vlaamse theatermakers lijkt zich ondertussen meer en meer van de werkelijkheid te verwijderen in een esthetiek die resoluut kiest voor grote middelen...Bedenkingen waarvan de samenhang aangevoeld maar niet bewezen is. Luk Van den Dries verbindt de noties revolutie, volk en fascisme aan La Mission/Au Perroquet Vert, Zomergasten en De Golf

Nr. 31, September 1990 • Mark Deputter • EEN LEGE PLEK OM TE BLIJVEN
Helemaal op het einde van de jaren zeventig zag het Vlaamse theaterlandschap er troosteloos uit : het politieke vormingstheater van de zeventiger jaren had met het uitdeinen van de revoltebeweging...Vlaamse Golf is nooit een hechte beweging geweest, ook al was dat in het begin misschien nog niet zo duidelijk...projectenpot'. De marge is en blijft realiteit voor het meest expansieve segment van de Vlaamse podiumkunsten

Nr. 34, Juni 1991 • Theo Van Rompay • In Him we Trust
België is er institutioneel helemaal niets gebeurd: de bastions staan er nog steeds en de Vlaamse Golf heeft zich volstrekt autonoom ontwikkeld

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
NTG Gent Het Gezin Van Paemel NTG sloot zijn jubileumjaar, volledig gewijd aan Vlaamse dramaturgie, af met Dirk Tanghes versie van Het Gezin Van Paemel, dé naturalistische...Claus mikte op een 'Vlaamse burleske', dus speel je Richard ook min of meer zo...Want paradoxaal genoeg geven de Vlaamse taal van Timmermans, de vervlaamsing van de taal van de andere auteurs, de volle woorden en de aardse, grijpbare beeldspraak aan de taferelen en anekdotes een

Nr. 35, September 1991 • Bruno Verbergt • The origin of 'dance'species
De 'Vlaamse Golf' uit de jaren tachtig bijvoorbeeld (Anne Teresa De Keersmaeker, Wim Vandekeybus en Alain Platei op dansvlak en Jan Fabre en Jan Lauwers op ruimer 'bewegingstheater'-vlak) toont een...Vooral de Vlaamse Wim Vandekeybus heeft er zijn sporen achtergelaten

Nr. 41, April 1993 • Johan Reyniers • Ervaringen uit de schuilkelder
De vier Vlaamse theaters die Poets without Pockets in januari toonden, moesten daar elk een oplossing voor bedenken...Precies op die manier 'speelt' men de secondenoorlog in de Golf, in deze tijd van computers en snelle beelden, van mensen en montages die liegen en bedriegen, van veelheid die duizelig maakt, van

Nr. 42, Juni 1993 • Johan Thielemans • Dora Van der Groen
Ik lees dan over 'de moeder van de Vlaamse Golf...Die beruchte Vlaamse golf is ontstaan omdat het publiek in Nederland gegrepen wilde worden...Etcetera: Een belangrijk aspect van de Vlaamse Golf is dat jonge mensen zich niet meer aansluiten bij de grote gezelschappen, en liever hun eigen gezelschap oprichten

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
het Vlaamse theaterlandschap zijn dan wel grenzen verlegd, in het nieuwe decreet is zelfs het figurentheater onder de noemer theater te vinden, maar blijkbaar staan anno 1993 de internationale...Lukt wel bij Pat Van Hemelrijck met Tout Suit, een uitvoering van een 'concert d'images pour 85 objects perdus sur un buffet froid'. Groeiende wanverhouding tussen Vlaamse poppentheaters en...Grotere Vlaamse inbreng, maar blijft afsteken tegen het internationaal gebeuren

Nr. 45, April 1994 • Luk Van den Dries • In memoriam
Met een aantal medewerkers die ze in de 'werkgroep theater' rond zich verzameld had, slaagde ze erin de actuele geschiedenis van het Vlaamse theater van een uiterst kritische en gefundeerde commentaar...Deze zesdelige boekenreeks vormt een geheugen van het Vlaamse theater...Twintig jaar Vlaamse toneelgeschiedenis voorzag ze van een kritische commentaar: van de eerste ontwikkelingen in het politiek theater van de jaren zestig tot de postmoderne golf van de late jaren

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Het lijkt misschien niet altijd zo, maar het Nederlandse danslandschap verschilt in nogal wat opzichten van het Vlaamse/Belgische...Integendeel, terwijl andere kunstvormen zich mee lieten voeren op de golf van demonstraties en straatgevechten gedurende de tweede helft van de jaren zestig, koesterde de dans zich genoegzaam in eigen...En de Vlaamse Golf, gedragen door mensen als Anne Teresa De Keersmaeker, Jan Fabre en Wim Vandekeybus, aanvankelijk nauwelijks ondersteund door de Belgische overheden, behaalde de eerste artistieke

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
Op 13 juli 1994 bekrachtigde de Vlaamse regering het decreet betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap...Sinds de nieuwe golf van 'postmodern' theater uit de jaren '80 wordt dikwijls gewerkt met niet-professionele acteurs en sommige theatermakers hanteren dit zelfs als bewuste strategie...Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de nieuwe golf van de jaren '80 voorbijging aan deze opleidingen

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
gewoonweg vergeten wordt (!), Gerardjan Rijnders die indirect via zijn vormgever Paul Gallis ter sprake komt, een absolute onderbelichting van de 'Vlaamse golf' (o.m...Een mooi voorbeeld is een belangrijk historisch relaas als Humus (1993), de officieuze geschiedenis van het Kaaitheater, waar de Vlaamse geschiedenis van de podiumkunsten verschijnt met het

Nr. 62, December 1997 • Eric De Kuyper • De zin van een anachronisme
nieuwste dansportretten vertellen alles over de carrière van de choreografen die vanaf de jaren '80 furore maakten en de 'Vlaamse golf mee gestalte gaven...02/201.09.06, FAX: 02/203.02.05 e-mail: vti@ecna.org http://www.vti.be ríl Het VTI wordt betoelaagd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Cultuur en

Nr. 62, December 1997 • Gojim 5.1 • Doodgewoon en levensecht
De (voor)beelden van ter plekke gefilmde autowrakken waaruit de doden en gewonden nog maar net werden geëvacueerd, vallen ondertussen niet meer weg te denken uit het Vlaamse tv-journaal van...Niet in het minst omdat hij bij de belofte van nakend onheil zelf maar al te graag zijn privé-bestaan in de openbaarheid gooit, getuige daarvan de golf van emotie-tv en andere reality shows die tv...Eerst twijfelt hij of hij haar vrijheid zal dreigen met kluisters en geschreeuw, hetgeen immers fundamenteel in strijd is met het Vlaamse streven naar autonomie, maar hij merkt al gauw dat het zijn

Nr. 63, Maart 1998 • Dirk Pauwels • Manifest: Ze zien er zo gelukkig uit
Het au-sérieux-willen-genomen-worden-offensief). De vraag blijft natuurlijk in hoeverre zich, na deze (financiële) nivellering, een wérkelijk emancipatorische golf heeft doorgezet in deze...Vandekeybus Jan Fabre Marc Vanrunxt Deze nieuwste dansportretten vertellen alles over de carrière van de choreografen die vanaf de jaren '80 furore maakten en de 'Vlaamse golf mee gestalte gaven...02/201.09.06, FAX: 02/203.02.05 e-mail: vti@ecna.org http://www.vti.be Het VTI wordt betoelaagd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Cultuur en is gesponsord door de

Nr. 64, Juni 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Kwantumtheater
Ik heb in de usa zelfs een boekje gevonden over kwantumgolf: over hoe je op een kwantumwijze golf moet spelen...Etcetera: Dat iets 'tegelijkertijd deeltje en golf kan zijn', ervaar je toch dagelijks in de werkelijkheid; je kan op hetzelfde moment beweren dat de liefde bestaat en dat ze ook niet bestaat; je kan...wat er is'. De mensen die geen opinie hebben zijn zowel deeltje als golf

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
Als 'Tachtigers' hebben we mijns inziens te lang en te exclusief enkel het heden van de 'Vlaamse Golf' beleden...Vlaamse regisseurs, zoals Fred Engelen of Walter Tillemans hadden dan wel allemaal opvoeringen in Duitsland gezien, maar geluisterd hadden ze niet...Vlaanderen sleepte een vertoning van Brecht zich voort, zodat het Vlaamse publiek hem algauw in de categorie stopte waar ook Shakespeare toe hoorde: deze van de grote klassiekers, die alleen het

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • Twintig jaar Kaaitheater: een kleine sociogenese
De euforie van de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig van één van de boegbeelden van de Vlaamse kunstencentra is in een traumatische klap van de baan geveegd...Wanneer we de Vlaamse cultuurpolitiek van de jaren '70 en het begin van de jaren '80 onder de loep nemen, detecteren we een beleid dat hoofdzakelijk stoelde op waarden als emancipatie...Het is binnen dit denken dat in het Vlaanderen van de jaren '80 podiumkunstenaars van allerlei pluimage geregeld onder de noemer Vlaamse Golf werden gestockeerd, maar ook dat vernieuwing werd gelieerd


Toon volgende resultaten