Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


160 document(en) met "Vlaamse Raad" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Het argument voor de Raad van Advies, of het Rekenhof, of gewoon de overheid, had kunnen zijn dat het Brialmonttheater van zijn 4 tot 4,5 miljoen inkomsten, die het maakte per seizoen, teruggevallen...Springen" De moed om te doden (Ingrid De Vos, Dries Wieme) Raad van Advies...Misschien dacht de raad en de minister dat ik naar een gezelschap zou gaan dat ze niet welgevallig was

Nr. 15, September 1986 • Luk Van den Dries • Le diable au corps
De Raad van Advies voor Toneel echter, trok in haar jaarlijkse beoordeling van de toneelgezelschappen geel: "De RAT vindt de programmatie voor het komende seizoen onduidelijk en heeft bezwaar tegen...Vlaamse theater, duizelingwekkend...het Vlaamse theater, waar elke kleine en grote artiest zijn eigen gezelschap wil, is een fusie, zeker van dit gehalte, groot nieuws

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
de traditie van het huidige Vlaamse theater hebben ze geweigerd om zich zand in de ogen te laten strooien...Op het einde van het seizoen komt een vreemd conflict tussen de raad van beheer en het gezelschap roet in het eten gooien...Het lijkt ons niet dat de raad van beheer de beschermende rol speelt, die hij hoort te spelen

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont, Marc Didden, Ivo Van... • De bijna utopische perfectie zoekend
1954 krijgt hij al meteen een rol bij de toen 1 jaar oude Vlaamse Televisie, in 1957 begint zijn periode bij het Nederlands Kamertoneel (NKT), in Antwerpen...Dit document reageerde tegen het immobilisme van het toenmalige Vlaamse theater, en stelde een project voor dat het Vlaamse toneel uit de mediocriteit moest halen: de stichting van een professioneel...Met geen van beide gevoelens wist hij raad

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont • Seizoen '86-'87
Etcetera nam in vogelvlucht even het Vlaamse theaterlandschap 1986-87 door...Een indeling dus ook van de Vlaamse theatergezelschappen...Maar aangezien enkel het NTG voor het voorbije jaar een gunstig advies meekreeg van de Raad van Advies voor de Toneelkunst (RAT), wordt het nu écht tijd dat men zich daarover eens bezint

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
Over de werkelijke redenen waarom precies déze groep die toch duidelijk vér boven de gemiddelde grijsheid van het Vlaamse theater uitstijgt, moet verdwijnen, tast men nog steeds in het duister...III Ondertussen is er ook bij de VVTD, de Vereniging van Vlaamse Theaterdirecties wat loos...Eind vorig seizoen werd op beslissing van de raad van beheer-en om voor een buitenstaander onbegrijpelijke redenen - deze beleidsgroep opgegeven

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
die Vlaamse muziek...personages en personen, en de overvloed van de enen (de meelopers) tegenover de schaarsheid van de anderen (de compromislozen) in het Vlaamse toneelleven...Evenmin wordt er nagedacht over de erfenis en betekenis van het kamertheaterverleden, over de plaats en de functie in het Vlaamse theatergebeuren

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Het Bessie Schönberg-theater (de officiële naam van DTW: de dame leeft nog en zit in de raad van bestuur) ligt boven een garage en biedt plaats aan een honderdtal toeschouwers...Ik vraag tijd voor de videotape Fresh from Flan-ders, een compilatie over jonge Vlaamse theatermakers en choreografen, gerealiseerd door Walter Verdin (1). Ik heb het vooral over de moeilijkheid om

Nr. 18, Juni 1987 • Leo Geerts • Waarborg voor continuïteit en traditie
Zo dreigt de krenterigheid van de overheid steun te vinden "van onder uit". Dank zij een onverstandig advies van de Raad van Advies voor de Toneelkunst (RAT) verloor het KJT voor het seizoen 1986-'87...Ook dat is een kortzichtige methode die op termijn trouwens niet haalbaar is. Het KJT speelt vooral in Antwerpen, maar is daarom niet minder een heel-Vlaamse instelling

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Je merkte ook dat de begeerte van de Nederlandse critici binnen de jury om die Vlaamse voorstellingen voor te dragen misschien nog groter was dan bij de Vlaamse juryleden...Toch wil ik daar aan toevoegen dat er tegenover de nieuwe Vlaamse golf niet altijd kritisch gereageerd wordt...Maar het teamwork dat zo'n onderzoek veronderstelt, is gezien de opgedrongen precaire situatie van de Vlaamse theaterwetenschap ondenkbaar

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Dat was uniek in de Vlaamse pers: ik beschouwde het luisterspel op gelijke voet met het theater...Deze laatste heeft altijd een fijne neus gehad voor bekwame "radiomakers". Gewapend met oprecht gemeende en gemotiveerde goede raad stapte Gie Laenen - zeer bescheiden en discreet maar toch kordaat...Dit is zeer veel in een tijd waarin het Vlaamse Theater zijn heil moet zoeken in de maquis van parochiezalen en experimentele schouwburgjes

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Vlaamse spelers kennen die houding van zie-mij-eens niet...BEDRAGEN: 1986-1987 1987-1988 A -gezelschappen: Koninklijke Nederlandse Schouwburg, 41.820.000 44.347.995 Antwerpen Koninklijke Vlaamse Schouwburg, 44.400.000...Tegelijk zijn wij kinderlijker en brutaler in het naar voren brengen van elementen uit de Vlaamse burgerlijkheid, het dorpsleven en die typisch Vlaamse geaardheid: het overtuigd zijn van het eigen

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Het nieuwe Vlaamse gezelschap De Tijd (een samensmelting van Akt-Vertikaal en De Witte Kraai) koos Macbeth als zijn eerste pro-duktie...Naast eigen scenario's zou hij voor de Vlaamse televisie ook bewerkingen maken van romans van M. Gijsen, M. Matthijs, W. Ruyslinck en J. Simons...haar eerste rol sinds zij de belangrijkste Nederlandse toneelprijs heeft gewonnen, laat de Vlaamse actrice Viviane De Muynck zien dat zijzelf steeds meer een gang naar de schouwburg waard

Nr. 21-22, Mei 1988 • Karel Van Keymeulen • Eva Bal:
één ruk ging de subsidie van 10 miljoen naar 16,5 miljoen frank omhoog en tevens werd het gezelschap gelauwerd met de Signaal-prijs, een initiatief van de Federatie van Erkende Vlaamse Culturele...Inmiddels is ze ook uitgegroeid tot een soort ambassadrice van het Vlaamse kindertheater...Men gaat er in de raad van Europa van uit dat wanneer mensen uit verschillende culturen samen iets doen, dit je vooroordelen en wat daaruit allemaal kan voortvloeien, voorkomt

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
Met Pan weet de literatuurgeschiedenis blijkbaar niet goed raad; zo het werk al besproken wordt, gebeurt dat bijna altijd in enkele spaarzame regels waarin men dan vooral de aandacht vestigt op het...Een dorpje aan de Vlaamse kust wordt opgeschrikt door het aanspoelen van Pan: een vreemd wezen, half mens-half dier

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
heeft geleid tot een verregaande structurele wijziging in het Vlaamse theaterlandschap, zegt Tindemans...mate bepalend te doen worden voor het artificiële leven van het personage, en ik denk dat dit in de loop der jaren mede een constante is geworden aan het Vlaamse theater dat niet tevreden is met het...het Vlaamse theater ook te maken hebben met een opdrijven van de theatrale herkenbaarheid van de voorstelling, "een versterken van het autotheatrale gehalte van de bezigheid van de theatermakers en

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
raad-der-directeurs-van-advies). Het Jeune Théâtre wordt betoelaagd uit een soort projectenpot die, in vergelijking met de onze, beter gespijsd is, en waarop een ander adviesorgaan toeziet (voor 51...Creatiepremies voor dramaturgie Voortaan kunnen door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zg...Die raad (de Raad van Advies voor de Toneelkunst) is samengesteld uit kollega's die mijn vel willen

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Een jury, voornamelijk bestaande uit stafmedewerkers van culturele centra, selecteerde een aantal Vlaamse jeugdtheatervoorstellingen, dit jaar een zevental...door de dienst Jeugdwerk van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap...sinds onlangs lid van de Raad van Advies voor Toneel) aan waar het schoentje knelt

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
1988 "Uit de pers mochten wij vernemen dat de Vlaamse Executieve de samenstelling van de nieuwe Raad van Advies voor de Toneelspeelkunst heeft goedgekeurd...Deze raad is geen afspiegeling van de opvattingen, de doelstellingen en de behoeften van het huidige theater in Vlaanderen...Eindverslag over de werking van de Raad van Advies voor de Toneelkunst in de jaren 1984, 1985, 1986 en 1987). Diezelfde dag werd de nieuwe Raad van Advies voor de Toneelkunst door minister

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Het liep zodanig de spuigaten uit dat de Vlaamse Raad het in mei 1986 nodig vond een onderzoekscommissie op te richten...Er gebeurde echter niets concreets tot de Vlaamse regering op 19 mei 1987 besloot het voorstel van minister Dewael goed te keuren om de intercommunale OvV te vervangen door de vzw Vlaamse...Er moeten plaatsen zijn waar Vlaamse musici, Vlaamse zangers en regisseurs zich kunnen bekwamen


Toon volgende resultaten