Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


39 document(en) met "Vlaamse Raden" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Hoe kan je op zo'n manier tot een serieuze Vlaamse dramaturgie komen ? Het feit dat we het voortdurend hebben over "theatervernieuwing" en niet over "theaterrevolutie" is een curiosum op...werkelijk gebeurt: bij (in alfabetische volgorde) de Antigone's, de EWT's, de Fakkels, de KNS-en, de Korre's, de KVS-en, de MMT's, de Meir's, de Podium's, de Raden van Advies, de Til's en al die anderen die ik

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
En hoe zwaar weegt de optie "geëngageerd theater"? Binnen het Vlaamse repertoiretheater is het NTG meest op de actualiteit toegespitst en dat is al een verademing...De groep bewijst dat jonge werkloze theatermakers (en amateurs) niet geïnteresseerd zijn in het opbrengen van brieven maar over creatieve impulsen beschikken waarop het Vlaamse theater uit...Licht te raden dat er binnenkort een theateroorlog ontstaat om de lieverds van het publiek eerst te strikken

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
vakbondslokalen, magazines, studiedagen, ministeriële kabinetten, Vlaamse Raden en televisie-omroepen...Wanneer de Vlaamse beleidsmensen nog maar eens te horen krijgen dat het theaterdecreet een kunstenaarsbeleid toelaat maar geen toneelbeleid, beweren ze allen dat het niet anders mag...Deskundigheid van mensen in de raden komt na hun politieke kleur

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Maar ze is vanaf haar vierde jaar in België ... Ja, ge zoudt kunnen zeggen dat het een Vlaamse is ... Ja, juist, Marie, ik heb liever dat hij op zo eentje valt dan op zo'n modepoppeke, dat de hele dag...En ik kan al raden wat...Yusuf Dan waarom Vlaamse papa niet komen naar mij ? Hij zeggen: Ik wille uwe meisje voor mijne jongen

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
Over de werkelijke redenen waarom precies déze groep die toch duidelijk vér boven de gemiddelde grijsheid van het Vlaamse theater uitstijgt, moet verdwijnen, tast men nog steeds in het duister...III Ondertussen is er ook bij de VVTD, de Vereniging van Vlaamse Theaterdirecties wat loos...waardoor groepen op willekeurige wijze afgeschaft kunnen worden; - raden van beheer die zich substitueren aan de artistieke leiders en vanuit hun onwetendheid over het artistieke proces voor het

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
Het contrast, dat laat zich nu al raden, zal groot zijn...Het "betere" repertoiretheater op een doordeweekse dag: met kwaliteiten weliswaar waar men voor het Vlaamse repertoiretheater enkel maar kan van dromen, desondanks weinig geestdrift wekkend

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
De archeoloog is blij met de precieze datering en oorsprong, maar naar het theaterleven heeft hij het raden...Tegelijk zijn wij kinderlijker en brutaler in het naar voren brengen van elementen uit de Vlaamse burgerlijkheid, het dorpsleven en die typisch Vlaamse geaardheid: het overtuigd zijn van het eigen...het panel zitten vertegenwoordigers van de Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs; van de uitgeverij Dedalus, die toneelteksten publiceert; van het vertaalcentrum Diapason; en van Etcetera

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
actrice, Kollektief Internationale Nieuwe Scène), Chris Lomme (actrice, Koninklijke Vlaamse Schouwburg), Bert Verhoye (directeur De Zwarte Komedie) en Boudewijn Van der Plaetse (regisseur). 15 juni...1988 "Uit de pers mochten wij vernemen dat de Vlaamse Executieve de samenstelling van de nieuwe Raad van Advies voor de Toneelspeelkunst heeft goedgekeurd...binnen de Vlaamse Executieve worden de subsidies bekendgemaakt voor het nieuwe theaterseizoen '88-'89

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Vlaamse Gemeenschap, Antwerpen en Gent elk 90 miljoen) elk nadelig saldo automatisch door de Vlaamse Gemeenschap zou worden bijgepast...Er gebeurde echter niets concreets tot de Vlaamse regering op 19 mei 1987 besloot het voorstel van minister Dewael goed te keuren om de intercommunale OvV te vervangen door de vzw Vlaamse...Er moeten plaatsen zijn waar Vlaamse musici, Vlaamse zangers en regisseurs zich kunnen bekwamen

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
De Vlaamse taal is de bodem...KNS, KVS Tweemaal Bernarda AIba Twee Vlaamse versies van Het Huis van Bernarda Alba, in dezelfde periode...Maar met evenveel reden kan gezegd worden dat de opvoering van BKT past binnen een reeks Sade-voorstellingen die dit jaar op Vlaamse podia zijn vertoond: Marat/Sade (NTG) en De Zwarte Legende (Grand

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Klaas Tindemans • De gouden gids van het Brusselse theater
Kritisch en opiniërend sinds 1983, biedt het reflectie over het Vlaamse en internationale theater...De Trefcentra De meest opvallende vorm waarin de 'Vlaamse aanwezigheid in Brussel' politiek gestalte kreeg...Legt zich toe op de begeleiding van het Vlaamse theater in al zijn aspecten: is tegelijk documentatiecentrum (met benijdenswaardige automatische verwerking), internationale dienst (promotie van Vlaams

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Daarom wordt er kwistig met Vlaamse theatersubsidies gestrooid in Brabant: de Vlaamse Leeuw moet er immers op geregelde tijden kunnen brullen...Vlaamse aanwezigheid', en 2. de eigen Brusselse produktieplatforms worden niet echt ernstig genomen: niettegenstaande een kwalitatieve bloei van de Brusselse theaterscène zijn -- wat men ook moge...De Vlaamse Gemeenschap verwierf voor dit plaatselijk sociaal-cultureel werk een reeks trefcentra

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
Gerardjan Rijnders, Pick-Up Binnenkort zal de Vlaamse Raad zich moeten uitspreken over het decreet betreffende het Hoger Kunstonderwijs zoals het werd geformuleerd door Minister Daniël Coens...De gevolgen van deze situatie laten zich raden: de laatste jaren lopen de conservatoria leeg; docenten die in het Lemmensinstituut meer kunnen verdienen en er in betere omstandigheden kunnen werken...zijn ontwerp stelt de Minister dat de erkenningsprocedure van de diverse instellingen en projecten nader bepaald zullen worden door de Vlaamse Executieve

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Zo had je er het raden naar wat die oude mensen bij het begin eigenlijk kwamen doen...de jaren tachtig werd de Beurs een van de pleisterplaatsen van het nieuwe Vlaamse theater...Jury bekroont jonge Vlaamse architecten in Moskou : De Architectuurcommissie van de OISTAT ( Internationale organisatie voor Scenografen, theaterarchitecten en Theatertechnici) en de Theaterunie van

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Dat decreet is al een paar maal heen en weer gereisd tussen het kabinet van Gemeenschapsminister Dewael, de Vlaamse Executieve en de Raad van State, telkens voorzien van opmerkingen en wijzigingen...De Vlaamse Executieve gaf de Gemeenschapsminister haar fiat om deze tekst voor beoordeling aan de Raad van State voor te leggen...Tenslotte werd de mogelijkheid voor de Vlaamse Executieve om van de subsidiëringsvoorwaarden af te wijken nauwer omschreven en beperkt (13). Financieringsenveloppe De Raad van State

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
Hij heeft de ambitie om een theaterlandschap te realiseren dat qua degelijkheid zijns gelijke in het Vlaamse verleden niet kent...De raden van advies zijn tot nu toe in hun samenstelling, in hun werkwijze en in de degelijkheid van hun advies zeer zwak geweest...Waar en hoe vindt men in godsnaam veertig Vlamingen met een dergelijke competentie, er rekening mee houdend dat de raden politiek worden samengesteld, moeten beantwoorden aan het cultuurpact en niet

Nr. 45, April 1994 • Hildegard De Vuyst • 'Alles wat naar diepte ruikt, is vies'
Dat is het resultaat van investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie...Ook doorheen adviezen van de nieuwe raden hoort men de vraag 'doe iets aan de kwaliteit'. Hamvraag: wie bepaalt kwaliteit, hoe kan men dat gaan ontwikkelen

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Lannoye, Marleen Baeten • Interview met Minister Weckx
Binnen deze koepel zullen een aantal van de huidige raden en commissies de sectoriële deelcommis-sies vormen...Nu functioneren deze raden vaak te veel als subsidiebepalers, wat in feite de taak van de minister en zijn administratie is (en blijft). Ik betreur het gemis aan gemotiveerde kwaliteitsoordelen...Aan de verschillende raden uit het podiumkunstendecreet zullen dit jaar adviezen worden gevraagd naar wat er gewijzigd zou kunnen worden

Nr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
Kaaitheater, nr 51 p 48 Karin Vyncke, nr 49 p 30 Koninklijk Jeugd Theater, nr 53 p 27 Koninklijke Nederlandse Schouwburg, nr 50 p 50, nr 53 p 6 Koninklijke Vlaamse Schouwburg, nr 48 p 13, nr 50...nr 50 p 50 Der Prinz von Homburg - De Vlaamse Opera, nr 50 p 59 Diary of a Madman - Peter Halasz, nr 49 p 18 Een beschadigd sprookje - De Meekers, nr 50 p38 Eerste liefde...Tuan John, nr 49 p 30 Freuds laatste droom - Koninklijke Vlaamse Schouwburg, nr 53 p 3, nr 53 p 6 Gebeden en Wangebeden - Theater Zuidpool, nr 50 p 50 Geleerde vrouwen - Koninklijke

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Theo Van Rompay en Stef Ampe hadden een gesprek met leden van de vier Raden van Advies Staf Pelckmans, Bruno Verbergt, Eddy Frans en Johan Van Heddegem (in dezelfde volgorde als het rijtje Raden...Wat ons ook stoort: een adviseringspolitiek die rekening houdt met het globale kunstenveld is binnen de diverse raden moeilijk realiseerbaar...alle andere raden staat de produktie van kunst centraal, terwijl de kunstencentra toch ook spreidingsinstellingen zijn


Toon volgende resultaten