Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


67 document(en) met "Vlaamse Regering" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • (advertentie)
83: AVONDCURSUS voor Scenograaf (toneelmeester/ontwerper) en plaatser van decors van spektakelvoorstellingen) Diploma afgeleverd door de Vlaamse regering * 2 jaar * telkens

Nr. 3, Juni 1983 • Inhoudstafel
artistieke risico niet schuwt.Successen waren er, niet het minst voor de Vlaamse deelnemers, en, zoals een festivalganger opmerkte, "zelfs de mislukkingen waren zinvol". Een kleine geschiedenis van het...Maar uitgerekend deze regering beknibbelt het schamele budget van Cultuur, een sector die toch al met niet meer dan enig zakgeld naar huis gaat...Het jongste Kaaitheater, waarover in deze Etcetera uitvoerig wordt bericht, heeft aangetoond dat het Vlaamse spitstheater 'export-klaar' is. Dat de toneel- en dansgroepen van de spits vaak nauwelijks

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Ik heb dat reeds in de gemeenteraad van Antwerpen en in de Vlaamse Raad gezegd: er komt bij, maar ik weet nog niet hoeveel...Van Elewijck, één van de de vaders van het decreet, heeft in de Vlaamse Raad gezegd dat het een sociaal decreet is. Ik vind dat het een cultuurdecreet moet zijn...Nu zitten we met een nationale regering voor de fiscale politiek, en de twee executieven voor het culturele

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck • De correctieven van de Raad van Advies...
wekten verbazing en, bij sommigen, tandengeknars: de Vlaamse Regering had zich op voorstel van Gemeenschapsminister van Cultuur, Karel Poma, "grotendeels geschaard achter de Raad van Advies voor...Toneelkunst, die voor het speelseizoen 1984-1985 de erkennings- en subsidiëringsmodaliteiten voor de toneelgezelschappen had voorgesteld" (mededeling van het kabinet van de voorzitter van de Vlaamse Executieve, dd...Met deze elementen in handen kan de buitenstaander die het Vlaamse theaterlandschap enigermate kent, gaan vermoeden wat de beoordeling van bepaalde gezelschappen gunstig of ongunstig heeft beïnvloed

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
Vlaamse ontvoogding Parallel met de opkomst van de Vlaamse Beweging en de teloorgang van de franstalige invloed in Antwerpen, bloedt de Franse Opera en vooral operette langzaam dood...Een strikte toepassing van de voorschriften inzake brandveiligheid leidde tot de sluiting van én de Bourla, én de Huurschouwburg, én de Vlaamse Opera: KNS, KJT en KVO stonden ineens op straat...Een kwestie van kredieten binnen de Vlaamse regering

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Het gaat hier wel om een advies van de RAT aan de minister, er kunnen zich dus voor de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering nog enkele wijzigingen voordoen (b.v...TOEKENNEN VAN EXTRA TOELAGEN VOOR VLAAMSE CREATIES Aangezien de RAT besloten heeft het NVT niet meer te erkennen wenst hij toch dat middelen voorbehouden worden voor de Vlaamse dramaturgie...Hij heeft heel wat bedenkingen rond de profilering, rond zijn functie als laboratorium voor de Vlaamse dramaturgie

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Belgische oplossingen zijn altijd gebouwd op drijfzand, zo ook hier moesten tussen de franstalige en Vlaamse afdeling en de reeds bestaande instituten compromissen worden gesloten die de school al bij...Zo werd aan het INSAS (het franstalige RITCS) een acteeropleiding toegevoegd, maar voor de vlaamse afdeling kon dat niet, want er was al de Studio Herman Teirlinck...Ondertussen is er binnen de nieuwe regering een commissie samengesteld om het kunstonderwijs te hervormen

Nr. 16, Januari 1987 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
De Vlaamse regering is er zo op gesteld dat Vlaanderen internationaal zijn eigen gezicht zou tonen

Nr. 18, Juni 1987 • Leo Geerts • Waarborg voor continuïteit en traditie
Ook dat is een kortzichtige methode die op termijn trouwens niet haalbaar is. Het KJT speelt vooral in Antwerpen, maar is daarom niet minder een heel-Vlaamse instelling...Een vergelijking: toen de regering-Thatcher probeerde nog maar één onderdeel - het experimentele zaaltje Cottesloe - van het National Theatre te sluiten, kwamen alle hens aan dek - ook die van minder

Nr. 18, Juni 1987 • Inhoudstafel
Van de lijst van door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde beroepsgezelschappen wordt dit jaar geen enkele groep geschrapt; De Tijd, waarin Akt/Vertikaal en De Witte Kraai samensmolten, en de...Patrick Dewael wil een Vlaamse Opera Stichting, waarin de steden Antwerpen en Gent ook hun aandeel hebben...De Munt leeft intussen op gespannen voet met de regering

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Hij verkrijgt dit resultaat dank zij de volle inzet van de Vlaamse acteurs Leslie De Gruyter en Ilse Uitterlinden...Pol Arias Jean Anouilh - Foto Robert Cohen In memoriam Jean Anouilh Van 1947 tot 1984 zullen er in Vlaamse theaters van de 40 titels van Jean Anouilh zo'n 27...haar eerste rol sinds zij de belangrijkste Nederlandse toneelprijs heeft gewonnen, laat de Vlaamse actrice Viviane De Muynck zien dat zijzelf steeds meer een gang naar de schouwburg waard

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Er hoeven geen inspanningen gedaan te worden voor de Vlaamse toneelschrijfkunst...ook uit de talrijke opleidingen voor theaterwetenschap die qua personeelsbezetting, wetenschappelijke omkadering, onderzoeksactiviteit en studentenbevolking nauwelijks met Vlaamse normen te meten...Wanneer een regering, een natie verdwijnt, blijft enkel de kuituur over

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Als je de subsidieregels van de Franstalige sector vergelijkt met die van de Vlaamse gemeenschap vallen een aantal verschilpunten op: de contractuele termijnen zijn langer, wat een planning op lange...Maar het meest markante verschil is uiteraard de betere subsidiëring van de Franstalige theatersector: de Vlaamse Gemeenschap heeft 520 miljoen over voor theater, de Franstalige Gemeenschap 593...Wij mogen ons daar niet bij neerleggen, en aan de Vlaamse autonomie een inhoud verschaffen die niet ophoudt bij het zakelijke

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
mei 1986 bedroeg het 462 miljoen, want de Vlaamse regering weigerde het tekort bij te passen, waartoe zij volgens artikel 42 nochtans verplicht was...Er gebeurde echter niets concreets tot de Vlaamse regering op 19 mei 1987 besloot het voorstel van minister Dewael goed te keuren om de intercommunale OvV te vervangen door de vzw Vlaamse...Trouwens, de financiële inspanningen van de Vlaamse regering zijn echt niet gering

Nr. 24, December 1988 • Inhoudstafel
De Vlaamse regering speelt spiegelpaleis

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Beleidsmakers
De Vlaamse Gemeenschap blijft wel, eerder plichtmatig, de KVS en het BKT subsidiëren...Paleis, de Vlaamse vereniging in het Paleis voor Schone Kunsten -- en daarnaast opereren er (Vlaamse) receptieve organisaties in de gemeentelijke culturele centra, het meest opvallend in Sint-Pieters...van Aalst, "De Werf", snoept Brussels publiek af, en de nieuwe Vlaamse regering voorziet nieuwe centra in faciliteitengemeenten als Drogenbos en Linkebeek

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
De Vlaamse inbreng in dit festival -en daarmee breekt het ook een Kaaitraditie-bleef dus beduidend onder niveau...Op zulke momenten begint het de blanco lezer te irriteren dat Tindemans niet dieper ingaat op conflicten uit de Vlaamse theatergeschiedenis en ze afwimpelt met stoplappen als: "Het vervolg is thans...De Vlaamse taai is pas vijftig jaar oud, dat is onze sterkte

Nr. 29, Maart 1990 • Rudi Van Vlaenderen • Vaclav Havel
Terwijl de meeste Vlaamse kamertonelen zich vooral lieten leiden door het theaterleven in Frankrijk, Engeland en Duitsland, ging Wilfried De Langhe van het voorstadtheater Vertikaal op zoek naar...toneel werd uitgereikt) maar de Nederlandse regering vond het nodig de bedankingsrede van Havel te censureren

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Antwerpen Culturele Hoofdstad ontvangt 495 miljoen van de Vlaamse regering, een deel van het bedrag zal besteed worden aan de restauratie van o.a...georganiseerd door het Vlaams Theater Instituut, De Russische Teaterunie en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap was naar verluidt erg succesvol...De jury van het vijfde Signaalfestival acht de ' tekst van Thomas "een klein meesterwerk dat hopelijk tot een klassieker zal uitgroeien en de Vlaamse grenzen zal overschrijden

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • HET SPOOK VAN DE OPERA
Bij de oprichting van de Vlaamse Opera heeft minister Dewael een gedurfde politiek gevolgd...De Vlaamse regering is bereid gevonden om nog zoveel geld Puccini uit te geven aan iets wat eigenlijk dood omstreeks 1899 is, maar dat maakt de discussie over nog meer...Ik heb gewoon 100 miljoen meer nodig anders is het met de Vlaamse Opera gedaan, temeer daar we ook in Gent zullen moeten gaan spelen


Toon volgende resultaten