Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


42 document(en) met "Vlaamse Televisie Maatschappij" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 38, Mei 1992 • Gunther Sergooris • Rudolf Werthen
De eerste twee seizoenen van de Vlaamse opera waren nog grotendeels het werk van Mortier...De kwaliteit van het orkest van de Vlaamse Opera moest dat van het doorsnee operaorkest overtreffen...Wat we in het theater zien is vaak pure televisie: zoveel mogelijk actie, rook- en lichteffecten

Nr. 46, Januari 1994 • Janine Brogt • Hèt theater bestaat niet meer en dè...
Ik maak het onderscheid tussen, Nederlandse en Vlaamse voorstellingen alleen, omdat ik geen inzicht heb in het aantal voorstellingen dat in Vlaanderen wordt uitgebracht...Dat kan gaan via voorstellingen die sneller zappen dan de gemiddelde kijker met satelliet-televisie, via intense concentratie op een tekst die royaal voor onze jaartelling geschreven werd en via alles...Dat is het theater dat door de maatschappij waarin het zich beweegt niet gereduceerd mag worden tot decoratie, tot een louter zakelijke transactie tussen producent en consument

Nr. 49, April 1995 • Gunther Sergooris • Verzuchtingen van het muziektheater
Op 30 januari 1992 schrijft de Vlaamse Executieve in haar regeringsverklaring: 'De werkzaamheden ter realisatie van een podiumdecreet moeten afgerond en aan het muziektheater en de dans dienen...Coolen: Met het werk dat wij brengen is de Vlaamse Opera voor ons een voor de hand liggende partner...hopen dat dit niet de laatste keer is. Bruneel: Het hangt ervan af welke taak de overheid aan de operahuizen, meer speciaal aan de Vlaamse Opera, opgelegd heeft

Nr. 51, Augustus 1995 • Marianne Van Kerkhoven • De stem van een toneelspeler
kritieken op de werkwijze/ acteermethode/ opvatting over theatermaken van Maatschappij Discordia en haar zgn...Verdin van Dito'Dito over hun eigen evolutie en hun relatie met Maatschappij Discordia; met Sara De Bosschere van De Roovers over haar ervaring met Jan Joris Lamers aan het Conservatorium te Antwerpen en...Als ik de bedoelingen van Maatschappij Discordia met hun projekt Ad memoriam revocare juist begrijp - en zo lees ik ze ook uit de reeds gespeelde proloog-voorstelling - dan is precies deze koppeling

Nr. 58, December 1996 • Herman Asselberghs • Theatrical Correctness
Het trieste verhaal van George Jackson, en niet dat van Shakur, is een Amerikaanse tragedie op maat van de Vlaamse theatermakers van vandaag...datzelfde nummer van Etcetera staat een tekst van Marianne Van Kerkhoven waarin zij zich buigt over de vraag of Stan, Dito'Dito, Maten en de Roovers al dan niet epigonen zijn van Maatschappij...Dezelfde reality-kick heeft ook de televisie al een hele tijd in haar macht, kijk gewoon even naar de eerste de beste dating-show

Nr. 59, Maart 1997 • Daniël Biltereyst • Een bijziende zoektocht naar legitimiteit
Ook kunst- en cultuurprogramma's op de brtn - in de toekomst waarschijnlijk Vlaamse Radio en Televisie - zouden een identieke mobiliserende dynamiek moeten ontwikkelen...Het is dan ook vanuit dit perspectief dat we de unieke positie en de opdracht - ook de culturele - van de openbare radio en televisie moeten beoordelen...praatprogramma). Tot op heden scoorde de brtn-televisie hier wonderwel nog vrij goed, met vaak uitstekende magazines en duidingsprogramma's - zodat de Vlaamse publieke omroep momenteel

Nr. 60, Juni 1997 • Pol Arias, Marleen Baeten • Van kermisspelers en religieuze spelers
hadden een Louis-XV-decor, een bos, een Vlaamse boerderij en enkele doeken die in een ongelooflijk perspectief geschilderd waren...Nand Buyl en Sien Eggers in: Bravo Arthur - Koninklijke Vlaamse Schouwburg (1981), regie Dré Poppe Etcetera: Had je de vrijheid om je personage zelf te interpreteren...De televisie nam die rol over en er werden andere eisen gesteld aan het theater

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
Villanella en De Kopergietery kijken geregeld over de taal- en landsgrenzen heen, maar ook het Vlaamse theaterveld biedt mogelijkheden tot vruchtbare initiatieven...Zo zegt men op school: televisie vernietigt de leescultuur...De Vlaamse regering besloot om de 'kinderkunstencentra' Villanella en De Kopergietery de komende vier jaar met 8 miljoen frank te betoelagen

Nr. 62, December 1997 • Willem Dauw • 'Star Quality'
Ik zit met Pietje de Leugenaar op televisie, met Hombres Complicados in de bioscoop, en met De keizer van het verlies in het theater...Koninklijke Vlaamse Schouwburg / Leo Van Velzen centreren en dat je kribbig kunt worden wanneer je daarin gestoord wordt...Maar Amerikaanse acteurs zijn natuurlijk heel erg met hun uiterlijk bezig, dat is eigen aan de Amerikaanse maatschappij

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
wilden 'om een frisse neus te halen'. Je mag ook niet vergeten dat televisie - zeker als je in een serie zit -beter betaalt dan het theater...De Vlaamse regering heeft het volume van de subsidiëring aanzienlijk verhoogd, juist omdat er een cao was voor de podiumkunsten...Het is niet zo dat de Vlaamse regering het manna uit de hemel laat nederdalen

Nr. 74, December 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Theater verandert in je geheugen, dat is...
Als we aan regisseur Guy Cassiers vragen welke theatermomenten in zijn geheugen zijn gegrift, dan vermeldt hij zowel het werk van The Wooster Group als van Maatschappij Discordia, zowel het wachten...Alhoewel: het is gevaarlijk te veralgemenen, maar toch... Het Vlaamse publiek vormt zich gaandeweg tijdens een voorstelling meer een identiteit als geheel: ze creëren dat samen...Vraagtekens zetten bij het manipuleren en verleiden waarop de televisie gebaseerd is door in het theater de gekende technieken op een andere manier te hanteren

Nr. 75, Maart 2001 • Dirk Pauwels • Het theater als artistieke pleister op de...
Het zou overigens een schoolvoorbeeld van hedendaags management betekenen mocht iemand, liefst een vrijwilliger, eens de totale loonkost berekenen die onze Vlaamse persorganen aan deze zaak hebben...van de Antwerpse theaterscholen, ook bladzijden vol, passend geïllustreerd met kunstige portretten van Decleir, respectievelijk Van der Groen (toegegeven, bekend van film en televisie – ‘t zou anders...Hoe fijn de maatschappij zichzelf reguleert: we spannen ons samen voorbeeldig in om het louter individuele belang te overstijgen ten voordele van de groep

Nr. 82, Juni 2002 • Rudi Laermans • De mediale werkelijkheid van Arjen Mulder
Ze maken alternatieve radio, ze publiceren in hoog tempo in alternatieve bladen (onder meer in het Vlaamse Andere Sinema), ze becommentariëren onophoudelijk de wereld rondom hen...verplicht om zijn program op de maatschappij te installeren...Televisie werkt met betekenisvolle tekens, maar daar gaat het juist niet om in hun receptie

Nr. 85, Februari 2003 • Marianne Van Kerkhoven, Sara De Bosschere • Dialoog
Het politieke theater van de jaren '70 wou de sluier van de wereld wegnemen, zodat je kon zien hoe de maatschappij werkelijk functioneerde...SARA Ik voel de invloed van de televisie zelfs in ons eigen werk: die vlotheid waarmee sommige dingen gedaan kunnen worden...waren het erover eens dat dat een moeilijkere, maar een rijkere weg is. Wat we ook nog deelden: een bedroefdheid om de vernederende wijze waarop de Nederlandse overheid Maatschappij Discordia heeft

Nr. 86, April 2003 • Bert Bultinck • Vlammenwerper in uw gat: Kunst en censuur...
Maar het meest radicale voorbeeld van de semantische inflatie van het censuurconcept was dat jaar afkomstig van een aantal Vlaamse restauranthouders: onder het motto 'Censureer onze (kook)kunst niet...Zelden werd een maatschappij zo te kakken gezet als bij Goedele op de Vlaamse Televisie Maatschappij: de pornoproducer die een pornofestival voor de rechter daagt, met als argumenten de Belgische wet...Wellicht hoeft de voorstelling waarin een maatschappij kunstenaars ondersteunt omdat zij van hun producten geniet, en misschien zelfs omdat zij inziet dat kunst haar op een vruchtbare manier

Nr. 90, Februari 2004 • Rud Vanden Nest • Onder het mes: Oom Vanja (Luk Perceval/met...
Tussen haakjes: Tsjechov was ook een kind van zijn tijd - die waarin een verziekte maatschappij haar terminale fase inging...Bovendien is het weinig geloofwaardig dat een geactualiseerde, 'Vlaamse' Sonja, hoe achterlijk ze ook moge zijn, geen gebenedijd woord Engels verstaat...kijkt zij niet mee naar de televisie

Nr. 91, April 2004 • Luk Van den Dries • Oefeningen in het verdwijnen: Enkele gedachten rond...
Terwijl zijn spraakmakende groep in Nederland door de subsidiënt de strot werd toegeknepen, maakt STAN (ik noem slechts één Vlaamse groep, maar ze zijn met velen) furore met deze erfenis...Deze manier van spelen (een stijl is het moeilijk te noemen, daarvoor schiet liet te veel alle kanten uit) is niet alleen in het Vlaamse toneel uitgegroeid tot een erg dominante strekking, ook in het...Wayn Traub laat zich in deze productie meer dan ooit kennen als een begenadigd filmmaker die thuis is in de verschillende formats waarop cinema en televisie beroep kunnen doen

Nr. 98, Januari 2005 • Marianne Van Kerkhoven • Het ideale stuk
De situatie in Nederland bleek in die periode niet veel van de Vlaamse te verschillen: ook hier werd een gelijkaardige subsidiëringsvoorwaarde door de overheden geformuleerd...Als de nomade, de vluchteling, de mens onderweg vandaag in onze maatschappij de belangrijkste verschijning van de onderzoeker is, dan is zijn eigen stándpunt niet meer of niet minder dan ‘het punt...De schrijver van vandaag dient meer dan ooit zijn essentiële taak van vragensteller in deze maatschappij op zich te nemen

Nr. 98, Januari 2005 • Rudi Laermans • Bevreemdend beleid
Daarbij speelde wel de verzachtende omstandigheid dat de nieuwe Vlaamse regering, en dus ook de nieuwe cultuurminister, pas goed en wel in het zadel zaten tegen de tijd dat de dossiers moesten worden...Die gaat als volgt: ‘Wel moet X deze structurele ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschap laten uitmonden in een actief partnerschap met het Vlaamse culturele netwerk’. Dit gerepeteerde zinnetje roept...om een bijzonder performatieve beleidscategorie, niet om een beschrijvende uitdrukking). Dat er tot nu toe op het niveau van de Vlaamse overheid geen sprake is van zoiets als een specifiek

Nr. 109, December 2007 • Bojana Cvejić, Daniëlle de Regt • Zo veel om te vragen...: De toekomst...
Sommige delen van het theater zullen, duidelijker dan vandaag, overgenomen zijn door films, televisie en computerspelletjes...Het is een interactie tussen sculptuur en architectuur die kan leiden tot een andere relatie tussen de theaterbezoeker, het individu en het theater – fabriek, maatschappij...jf: Het Vlaamse theater en de Vlaamse dans zullen zeker herinnerd worden


Toon volgende resultaten