Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "Vlaamse Toneelschrijfkunst" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
De naam alleen al van de auteur is in het door het NVT bespeelde Ankerruitheater goed voor een behoorlijke portie publieke belangstelling en die kan een theater dat uitsluitend van Vlaamse dramaturgie...Karen Vanparys, die afstudeerde aan het Antwerps Conservatorium, speelde mee in Robbe De Herts Het leven dat wij droomden, de enige uitschieter in de reeks Vlaamse televisiespelen op de BRT, het...De teleurstellende prestaties aan de Vlaamse toneelscholen hebben zeker te maken met de zwakte van deze acteurslichting - uitzonderingen niet te na gesproken, maar dat bleek niet uit de eindproeven

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Er bestaan weinig redenen om het optimisme van Jaak Van Schoor (in de inleiding van De Vlaamse dramaturgie sinds 1945, Brussel, 1979) over een hoogconjunctuur in de Vlaamse toneelschrijfkunst te delen...Toevalstreffer Slechts één Vlaamse auteur--we laten het komediantenrevue-epigonisme van Jan Christiaens bij de KNS best buiten beschouwing - kan van zo'n bevoorrechte positie, nl...Slechts één theater in Vlaanderen houdt zich expliciet bezig met Vlaamse toneelteksten: het Nieuw Vlaams Theater (NVT), de voortzetting van het semi-professio-nele Laboratorium voor Vlaams Toneel, begin jaren

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck • De correctieven van de Raad van Advies...
wekten verbazing en, bij sommigen, tandengeknars: de Vlaamse Regering had zich op voorstel van Gemeenschapsminister van Cultuur, Karel Poma, "grotendeels geschaard achter de Raad van Advies voor...Met deze elementen in handen kan de buitenstaander die het Vlaamse theaterlandschap enigermate kent, gaan vermoeden wat de beoordeling van bepaalde gezelschappen gunstig of ongunstig heeft beïnvloed...gebied van het beroepstoneel en de toneelschrijfkunst," werden door de RAT ook een aantal instellingen met een 'gunstig' of een 'neutraal' advies bedacht

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Uit arren moede-of zijn de auteurs echt masochistisch geworden-halen de theatermakers een "écht heel slecht stuk" (dixit de auteur) in als dé revelatie van de jaren 80 in de toneelschrijfkunst...KVS Brussel Hora est Een Vlaamse familie: opa en oma, moeder en haar man, een vlotte dochter en een achterlijke zoon (Dirk Roofthooft die de show steelt). Het decor: een...De Meester trok met zijn monumentale enscenering de aandacht van mensen als Dirk Cos-ter en Wies Moens en werd uitgenodigd om artistiek leider te worden van het Vlaamse Volkstoneel in opvolging van Dr

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
de Vlaamse toneelschrijfkunst betekenden Alice Toens bewerkingen van bekende sprookjes - met De gelaarsde kat (1969) als grootste succes - een mijlpaal

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
BEDRAGEN: 1986-1987 1987-1988 A -gezelschappen: Koninklijke Nederlandse Schouwburg, 41.820.000 44.347.995 Antwerpen Koninklijke Vlaamse Schouwburg, 44.400.000...De kracht van het hedendaagse Vlaamse toneel hangt samen met de kritische houding die Vlaanderen van oudsher heeft ten opzichte van zijn eigen geaardheid, een attitude die ontbreekt in Nederland...Tegelijk zijn wij kinderlijker en brutaler in het naar voren brengen van elementen uit de Vlaamse burgerlijkheid, het dorpsleven en die typisch Vlaamse geaardheid: het overtuigd zijn van het eigen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Er hoeven geen inspanningen gedaan te worden voor de Vlaamse toneelschrijfkunst...Maatschappij Discordia Brussel "Scribe/Claus" Op vraag van het Kaaitheater boog Maatschappij Discordia zich over een tekst uit het Vlaamse theaterrepertoire...ook uit de talrijke opleidingen voor theaterwetenschap die qua personeelsbezetting, wetenschappelijke omkadering, onderzoeksactiviteit en studentenbevolking nauwelijks met Vlaamse normen te meten

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Na 1840 ijveren ze voor een eigen Vlaamse toneelschrijfkunst en voor een Vlaamse versie van het Nationaal Toneel...Er komt een nieuwe Vlaamse schouwburg, in het centrum van de stad: de Minardschouwburg in Gent (1847) en zijn opvolger de nieuwe Nederlandsche Schouwburg (1906), de Nederlandsche Schouwburg op Kipdorp...ook de Taalunie een rol spelen en zal het op mekaar afstemmen van de Vlaamse en Nederlandse structuren leiden tot boeiende uitwisselingen met onze noorderburen

Nr. 23, September 1988 • Marianne Van Kerkhoven • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Vorig jaar werden negen produkties gekozen waarvan vijf Vlaamse; dit jaar zijn er drie Vlaamse voorstellingen op de elf genomineerde...Vlaamse Golf' binnen de Nederlandse appreciatie dan effektief uitge-deind of valt vandaag gewoon alles binnen de geijkte proporties...dit fonds aan zijn afspraken gehouden; van Vlaamse zijde kwam men gedane beloften niet na

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
KNS, KVS Tweemaal Bernarda AIba Twee Vlaamse versies van Het Huis van Bernarda Alba, in dezelfde periode...Maar met evenveel reden kan gezegd worden dat de opvoering van BKT past binnen een reeks Sade-voorstellingen die dit jaar op Vlaamse podia zijn vertoond: Marat/Sade (NTG) en De Zwarte Legende (Grand...Op zich is daar niks tegen, maar deze optie doet geen recht aan de essentie van Strauss' bijdrage tot de hedendaagse toneelschrijfkunst

Nr. 25, Maart 1989 • Geert Opsomer • De nieuwe creatiepremies
Tussen de nieuwjaarswensen van de minister zaten 12 creatiepremies om "de Vlaamse Toneelschrijfkunst aan te moedigen" voor een totaal bedrag van vier miljoen...Om de toneelschrijfkunst vooruit te helpen of om mee te doen in het enorme halo-effect rond dit literaire werk...Het gezelschap moet een traditie hebben in het creëren van Vlaamse auteurs

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Aspecten uit de voetbalwereld en de Vlaamse kneuterigheid zijn massaal uitvergroot...voorgesteld, beklopt en gemeten (Etcetera nrs 13, 21-22). Deze aandacht weerspiegelt de belangstelling die de auteur geniet bij de Vlaamse theatermakers : op de creatie van Moed om te doden door Theater Malpertuis...theateraanbod bestaat uitsluitend uit 'Catalaanse nieuwlichterij'. Naast het poppentheater Nessum Dorma (Nindari-um) is het vooral uitkijken naar de Vlaamse première van Zotal Teatre, die zich in hun jongste

Nr. 27, September 1989 • An-Marie Lambrechts, Luk Van den Dries • Post-scriptum bij een dramaprijs
Vlaamse toneelauteurs klagen graag : hun ingezonden werk blijft op de bureaus van de dramaturgen liggen, terwijl deze grensganger spelen op zoek naar buitenlands auteurssucces...zwiept in haar jongste brochure met een rode kaart naar het Vlaams Theaterjaarboek : ze komt er niet meer in voor ; de Vlaamse creaties, al zijn het er maar een paar, staan niet in het Jaarboek...die de inbreng van de Vlaamse auteurs in het (amateur) theater wil verhogen

Nr. 27, September 1989 • Inhoudstafel
14 ETCETERA Driemaandelijks, nummer 27, jaargang 7, september 1989 IN DIT NUMMER Vlaamse Opera Op de ruïnes van de Opera van Vlaanderen wordt de Vlaamse Opera...Een gesprek over scenografie, de relatie met de toeschouwer en de achterstand van het Vlaamse decoratelier...10 Louis XIV Het gaat niet goed met de Vlaamse toneelschrijfkunst

Nr. 35, September 1991 • Ann Olaerts • THEATER FESTIVAL
De Vlaamse toneelschrijfkunst...De 'toneelschrijfkunst', zoals dat heet, wordt hier op geen enkele manier structureel begeleid...De toneelschrijfkunst in Vlaanderen nieuw leven inblazen'? Het lijkt wel een ministeriële nota

Nr. 36, December 1991 • Paul De Bruyne • Tone Brulins wondere wereld
Maar feit blijft dat de invloed op het Vlaamse theater van die namen zo goed als nihil is. Het blijft wel aardig dat er iemand was die de moeite nam de internationale ontwikkelingen op de voet te...Brulin stimuleerde de eigen Antilliaanse toneelschrijfkunst en steunde talenten als Edsel Samson om met toneel verder te gaan...Het is goed dat er een Vlaamse toneelschrijver is die meer dan vier decennia lang zijn blik gericht heeft op de wereld

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De tekst en zijn varianten
Deze polarisatie gaat waarschijnlijk perfect op, als je het werk van het Kaaitheater met de 'mainstream' van het Vlaamse drama en de consumptiecultuur bekijkt, maar het lijkt mij onjuist te beweren...Het is natuurlijk wel zo dat dit tweede theaterschrift niet zozeer over drama op zich (in de betekenis van 'toneelschrijfkunst') gaat, maar over de relatie tussen tekst (dus ook 'nondrama') en de

Nr. 55, April 1996 • Jef De Roeck • La mémoire en jeu
Van het decreet van 1830 dat 0111 het even wie een theater mocht openen, over de stichting van de driejaarlijkse staatsprijs voor de toneelschrijfkunst in 1859 en de oprichting van een Théâtre...De grote tendensen in het westerse toneel, zowel in de toneelschrijfkunst als op de scène in de toneelspeelkunst, worden weerspiegeld in het kleine gebied van franstalig België...de Bibliographie sommaire zijn de publicaties van Luk Van den Dries en Rose Werckx over de 'vergeten vormgever' René Moulaert en van Frank Peeters over het Vlaamse Volkstoneel overigens de enige

Nr. 62, December 1997 • Eric De Kuyper • De zin van een anachronisme
Zelfs al heeft de toneelschrijfkunst niets meer of weinig te maken met het toneel zoals dat vroeger werd geschreven, het is de discrepantie tussen wat toneel, opera en ook film in een bepaalde periode...nieuwste dansportretten vertellen alles over de carrière van de choreografen die vanaf de jaren '80 furore maakten en de 'Vlaamse golf mee gestalte gaven...02/201.09.06, FAX: 02/203.02.05 e-mail: vti@ecna.org http://www.vti.be ríl Het VTI wordt betoelaagd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Cultuur en

Nr. 88, September 2003 • Marianne Van Kerkhoven • 11 stemmen over theaterauteur en theatertekst
van de theatertekst en de theateTauteur: geen historisch overzicht van de Vlaamse toneelschrijfkunst en haar huidige stand van zaken, maar een caleidoscoop van stemmen van schrijvers en/of regisseurs...De Vlaamse theatertekstenmaker heeft zich in de voorbije decennia losgemaakt uit een literair keurslijf en heeft zijn plek gevonden binnen de muren van het theater zelf...Jan Ritsema werpt zich in zijn artikel terecht op als felle verdediger van deze VTijheid, die zowat vijftien jaar geleden binnen de Vlaamse toneelschrijfkunst haar intrede deed


Toon volgende resultaten