Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


373 document(en) met "Vlaanderen Antwerpen" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Akt-Vertikaal Antwerpen-Gent Wonderen der mensheid Theater Vertikaal is dit seizoen scheep gegaan met Ivo Van Hove en met de winterproduktie Wonderen der Mensheid is daar een...Koninklijk Ballet van Vlaanderen Antwerpen Romeo en Julia De Russische muziek uit de Sta-lintijd heeft alvast een goed, ouderwets ballet opgeleverd: Romeo en Julia van Serge...Het Ballet van Vlaanderen heeft zich iemand aangeschaft die dansers technisch heel ver kan brengen

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Volgde De Gruyter op als directeur (1929-35). Arie van den Heuvel (1860-1934) Nederlands regisseur die van 1896 af in Vlaanderen werkte (Gent, Antwerpen, Brussel) en erin slaagde het...Het was een stommiteit om hem te laten gaan, een groot verlies voor het theater in Vlaanderen...Toen hij de KNS verliet was dit een onherstelbaar verlies voor het toneel gebeuren in Vlaanderen en voor de KNS in het bijzonder

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
no time zag je dat verschijnen in alle amateursverenigingen, tot in het kleinste dorp van Vlaanderen...Het was De Gruyter en hij zei: 'Iemand die in deze omstandigheden in Vlaanderen zijn post Verlaat, is een deserteur...Kamiel Huysmans, toen burgemeester van Antwerpen, was ook aanwezig

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
52-54). De brief ging naar het Reizend Volkstheater (Antwerpen), Antigone (Kortrijk), HWT-Randstadtheater (Deurne), Brial-monttheater (Brussel), Korre kelder (Brugge), Theater Vertikaal (Gent...Het provinciebestuur van Antwerpen trok zich inmiddels terug als "inrichten- de macht". Het is wel bereid nog drie jaar de huidige subsidie aan te houden, en nog eens twee...de burgemeester van Antwerpen, de direkteurs van de drie Antwerpse stedelijke gezelschappen (KNS, KJT, MKT) en van vakbondsafgevaardigden, verklaarde Minister Poma dat het MKT in aanmerking zou komen

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Ook in Antwerpen is er van 1958 tot 1971 een belangrijk festival waar namen van formaat (o.a...Helemaal ellendig is dan dat precies deze produktie onder de hoede genomen werd door het VTC en heel Vlaanderen afreisde...Vlaanderen heeft er een exportprodukt bij: de 'Vlaamse wilden' of 'het theater van de fysieke roes' {Toneel-Theatraal). Enkel op dansgebied werd er internationaal serieus weerwerk geboden: Gallotta

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
ook van het MKT). De Opera voor Vlaanderen is een Intercommunale Samenwerkende Vennootschap, samengesteld uit de vertegenwoordigers van de steden Antwerpen en Gent, van de Provincie Antwerpen (de...de Opera voor Vlaanderen is de strijd om een nieuwe directie, op het moment van het schrijven van dit artikel, volop aan de gang...Eenzelfde strijd in KNS-Antwerpen voorspelt niet veel goeds gezien ook de SP daar nog eens verdeeld is in diverse fracties

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Rutger Kopland, geïnterviewd door Tom van Deel, NWT, 1985-3, Manteau, Antwerpen) Blauwe Maandag Antwerpen Merkwaardige Paren Totale Sprakeloosheid In juni '84 vonden enkele...Albert-André Lheureux in een interview met Info Opera, maandelijks informatieblad van de Opera voor Vlaanderen, mei 1985...Als de staat geen aandacht heeft j voor het poppenteater als uiting van ! dramatische kunst in Vlaanderen, dan heb ik daar alle begrip voor als ik zie wat er hier in Vlaanderen aan poppenteater

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
theaterpolitiek in Vlaanderen...Antwerpen - Paljas Produkties, Antwerpen - Sjanteboetiek-Produkties, Oosterzele - Mechels Jeugdteater, Mechelen - Blauwe Maandag Compagnie, Antwerpen - Teater Controverse, Gent...De Sluipende Armoede, Gent - STUC, Leuven - Teater Tentog, Nijlen - Theater AtZ, Kortrijk - De Lokomotief, Antwerpen - Stok, Antwerpen - Het Gevolg

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Tussen de toeschouwer en de acteur bestaat er in Vlaanderen vaak een afgrond...Dat men stem en lichaam onder controle kreeg demonstreerde de KNS-Antwerpen, toen Arturo Corso Harlekijn, Knecht van Twee Meesters van Dario Fo (naar Goldoni) regisseerde...Tegen het einde van de jaren zestig was ook Grotowski in Vlaanderen bekend, en elke acteur moest zich wel vragen beginnen te stellen over welke aspecten van het vak hij nog niet onder de knie had

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
mevrouw Sarfati, die het kinderuurtje verzorgde van Sarov, de Socialistische Arbeidersomroep van Vlaanderen ; elke dinsdag werkte Philips toen reeds mee aan dit jeugdprogramma...Een stroomversnelling in zijn carrière betekent zijn samenwerking met regisseur Walter Tillemans in KNS-Antwerpen; met hem realiseert hij o.m...Hoelang zal het nog duren eer wij in Vlaanderen het theater gaan hanteren als historisch proces (met een gelijke nadruk op deze beide woorden). Pas op dat moment -- wanneer wij drager geworden zijn

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Herman Teirlinck, Fons Goris en de anderen De Studio Hoe oud is de theateropleiding in Vlaanderen...Vier Culturen Het is moeilijk van eilanden een continent te maken, zeker in Vlaanderen waar op toneelgebied alles in de kleinst mogelijke eenheden wordt verdeeld, en dus werd het leerprogramma...11, p. 23 (2) Herman Teirlinck, Verzameld Werk, deel 9, p. 617 (3) Jaak Van Schoor, 'Fragmenten uit het hoger toneelonderwijs in Vlaanderen,' Teater, jg

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
Vlaanderen...Met de programmatie '85 is het echter duidelijk dat Klapstuk vooralsnog de belangrijkste manifestatie in zijn genre blijft in Vlaanderen...Trisha Brown zal later op het jaar wel te zien zijn in De Singel te Antwerpen

Nr. 12, Januari 1985 • (advertentie)
1985 om 15.00 uur in het kader van het Festival van Vlaanderen CONCERTEN 28, 29 september, 20.00 uur Muzikale leiding: Michael Schenwandt Solisten: Carolyn Watkinson, mezzo...Stuart Burrows, tenor - Malcolm King, bas The Philharmonia Chorus (koorleider: Andrew Greenwood) Elgar (The Dream of Gerontius) Antwerpen, deSingel (28/9) Brussel, Paleis voor Schone Kunsten (29/9 in het...Vlaanderen 11-26 november Muzikale leiding: Sylvain Cambreling Solisten: Paul De Clerck, altviool Paul Tortelier, cello - Gilbert Zanlonghi, cello Berlioz - Janacek - Lalo - Schumann - Stravinsky

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
KNS Antwerpen 1585 Op 17 augustus 1585 werd door burgemeester Marnix van Sint-Aldegonde de overgave van dé stad Antwerpen aan de veldheer Alexander Farnese, landvoogd van de...Noorden, de Scheldemon-ding bleef meer dan twee eeuwen gesloten - herdenkt officieel Antwerpen dit gebeuren op 17 augustus 1985 met veel luister...Klaas Tindemans 1585 auteur: Jan Christiaens; gezelschap: KNS-Antwerpen; regisseur: Dom

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Theoretisch was er weliswaar geen discriminatie tegenover Antwerpen, maar toch bleef Gent 'tweede plateau'. Een succes-produktie werd b.v...Toenmalig minister van Cultuur Renaat Van Els-lande zaaide cultuurspreiding over Vlaanderen en Gent oogstte het NTG...Een deel van de oude abonnees beschouwde KNS-Antwerpen als 'haar' gezelschap en was zeker niet happig om de vele KNS-vedetten in te ruilen voor een groepje piepjonge nieuwkomers

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Vlaanderen is dat niet het geval; een klein voorbeeld: het drukwerk dat menige kleine groep rondstuurt om zijn vertoningen aan te kondigen is meestal van betere kwaliteit en professioneler in aanpak...voor 1983-84) vanwege de Stad Antwerpen; voor KVS met 25.826.000 fr...Met dit voorbeeld willen we enkel aantonen dat bij een globaal herdenken van het theater-beleid in Vlaanderen ook dit soort factoren in overweging moeten genomen worden

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Guy Cassiers Antwerpen Sneeuw In Dé Ruimte te Antwerpen presenteerde Guy Cassiers zijn nieuwste spektakel Sneeuw...Mannen van den Dam Antwerpen Amphitryon Peter Hacks is een Oostduits toneelauteur--in 1956 emigreerde hij van West- naar Oostduitsland - en vertegenwoordigt samen met Hei-ner...Als hij de principes van het Volkstoneel (waarmee hij populair werd in Vlaanderen, Brussel en Parijs) had doorgetrokken dan was hij misschien consequenter geweest, maar wellicht stond dat gelijk met

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
Gruyter ook die "bijna uitsluitend geleid [wordt] door zijn groote liefde voor het woord" (De Schelde 1.3.29). Ook de mythe van het Vlaamse Volkstoneel (hierna VVT), wordt nu geboren: "Gansch Vlaanderen door...kanoniseringspro-ces van De Gruyter - wij gaan voorbij aan gelegenheidsvieringen in Antwerpen en Gent in o.a...uit recensenten, jaarlijks een verdienstelijk Vlaams acteur met de De Gruyterprijs te bekronen; "de hoogste onderscheiding [...] die een akteur in Vlaanderen te beurt kan vallen

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Antwerpen, Bochum Wat moet voor u een repertoiretheater zijn in een stad als Antwerpen...Die vroegere revues hadden een duidelijke functie voor de stad Antwerpen...Stad Zit u daar niet met een zeer groot probleem door de binding van de KNS aan de stad Antwerpen

Nr. 13, April 1986 • Inhoudstafel
120; te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op rekening nummer KB 406-0063002-59 van Etcetera, Abonnementendienst, Herentalsebaan 455, B-2220 Wommelgem, Antwerpen Voor...19 Ivonne Lex neemt het roer over van een zinkend schip: de Koninklijke Nederlandse Schouwburg in Antwerpen...wordende uitgeverswereld in Vlaanderen


Toon volgende resultaten