Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


9 document(en) met "Volgens Kristeva"Nr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
en andere hiërofanten (Kristeva, Deleuze, Guattari, Lyotard). Blau heeft met deze Franse literaire filosofen zijn moeilijke schrijfstijl gemeen die bol staat van de paradoxen en...Zo neemt het duiden van zijn titel verscheidene bladzijden in beslag). Volgens hem zal het theater de volgende vijftien jaar op de taal gemodelleerd zijn; zijn tekst, door het taalspel een aardige...Deze gedichten formuleren trouwens volgens Blau de tot nu toe volledigste theatertheorie en benaderen nog het meest de arche-tekst die steeds opnieuw op de scène vertolkt wordt, ook al wordt er geen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
en andere hiërofanten (Kristeva, Deleuze, Guattari, Lyotard). Blau heeft met deze Franse literaire filosofen zijn moeilijke schrijfstijl gemeen die bol staat van de paradoxen en...Zo neemt het duiden van zijn titel verscheidene bladzijden in beslag). Volgens hem zal het theater de volgende vijftien jaar op de taal gemodelleerd zijn; zijn tekst, door het taalspel een aardige...Deze gedichten formuleren trouwens volgens Blau de tot nu toe volledigste theatertheorie en benaderen nog het meest de arche-tekst die steeds opnieuw op de scène vertolkt wordt, ook al wordt er geen

Nr. 44, Februari 1994 • Marleen Baeten • Doink!
Kinderen zullen weer maar eens het idee krijgen dat poëzie per definitie saai en moeilijk is. Semiotisch - symbolisch Julia Kristeva stelt dat beide modaliteiten van communicatie (via klank...Volgens haar denkt onze cultuur in de eerste plaats vanuit het symbolische, vanuit het wetmatige, het vaststaande

Nr. 46, Januari 1994 • Marleen Baeten • Engelengezang uit de hel
Julia Kristeva heeft het in navolging van Freud over een 'verontrustende vreemdheid' die ontstaat wanneer de grenzen tussen fantasie en werkelijkheid vervagen...Dat 'andere' is - nog altijd volgens Kristeva - in wezen altijd terug te voeren tot verdrongen processen en representatieve inhouden die niet langer noodzakelijk zijn voor het eigen genot, zelfbehoud...Die ethiek zou volgens haar moeten uitgaan van een opvatting over menselijke waardigheid "waarin de vervreemding, de dramatiek en de dilemma's van de mensheid tot uitdrukking komen

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
Samen met zoveel andere 'melancholische' denkers uit deze tijd stellen Kristeva en Vuyk hun hoop op de kunst en de geschiedenis om het innerlijke te herstellen: de kunst omdat ze een oefening, een...dit geval zou volgens Lieven De Cauter in zijn Archeologie van de kick de 'beperkte houdbaarheid van de verhalen' gaan spelen: verhalen die tegen andere verhalen uitgespeeld worden, ficties die andere...Het vaak zinloze, redeloze handelen van de spelende mens opent volgens de Franse filosoof Bataille een ander perspectief, een grens van het weten

Nr. 75, Maart 2001 • Clara Van den Broek • Een Waaslandwolf in Toneelland
zijn de teksten los aaneengeregen, volgens een interne logica...Zo’n uitspraak is, toegegeven, blasé, maar ze verwoordt wel het literaire credo volgens hetwelk zijn teksten geconcipieerd lijken – behalve het al bij al vrij klassieke Romeo en Julia dan...Dat laat zich omschrijven als een onophoudelijke, repetitieve betrachting om de semiotische orde (Kristeva) te penetreren via de symbolische orde en omgekeerd, om beide te laten samenvloeien, op

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
Nu wordt de dynamiek van het veld volgens Bourdieu bepaald door "la lutte permanente a l'intérieur du champ". Vanuit deze logica van permanente strijd is het normaal dat tijdschriftenmakers ook...ontwikkelingen binnen de moderne linguïstiek, filosofie en psychoanalyse (Barthes, Kristeva, Derrida, Lacan,...). Aan die poëzie kent hij daarom sterkere 'waarheidsaanspraken' (p. 261) toe...Wij zijn, met een verwijzing naar het boek van Julia Kristeva, 'étrangers a nous-mémes'. We worden bewoond door de ande-re(n), door het andere

Nr. 83, Januari 2002 • Katleen Van Langendonck • De extase van de toeschouwer
De woordvoersters van de écriture féminine - Luce Irigaray, Hélène Cixous en Julia Kristeva - noemen het logocentrisme een fallo-logocentrisme: een discours waarin het vrouwelijke verzwegen wordt...Volgens Kristeva kunnen het semiotische en het symbolische niet los van elkaar gedacht worden, maar ze pleit voor meer erkenning van het semiotische...Kristeva's theorie was een goed werkinstrument om de stijl van Verhelst te duiden, maar laat ons in de steek als het om zijn invulling van mannelijkheid en vrouwelijkheid gaat

Nr. 103, September 2006 • Anne Dekerk • Porno-drama: scènes voor pornografie
Volgens Jean Baudrillard verdween dit soort obsceniteit samen met de seksuele revolutie (‘het bevrijden van seks’). Obsceniteit werd geneutraliseerd door tolerantie, aldus Baudrillard...Kristeva), Das Ding (M. Heidegger, S. Freud), het punctum in het beeld (R. Barthes). Steeds gaat het om iets wat doorbreekt in het ‘volledige’: iets dat noch volledig onbepaalbaar, noch rest-loos te bepalen...Volgens Baudrillard10 is het niet zozeer seks wat mensen willen of verlangen, maar ‘het spektakel van de banaliteit’. Dat is volgens hem de werkelijke pornografie en obsceniteit van de westerse wereld