Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "Voor Domien" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pol Arias • KNS Antwerpen: De Storm
Een overdreven respect voor tekst is meteen een eerste hinderpaal...Uit de zwarte achtergrond van de scène komt een indrukwekkend ijzeren gevaarte met zachtblauwe lichtbakens naar voor geschoven...Pol Arias DE STORM auteur: William Shakespeare, vertaling : Martinus Nijhoff, groep : KNS-Antwerpen, regie : Zdenek Kraus, decor: John Bogaerts, spelers : Domien De Gruyter, Peggy de

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Verheezen tussen vallen en opstaan Het werk van René Verheezen situeert zich voor de helft in Nederland en voor de helft in Vlaanderen...Müllheimer Theatertage De Müllheimer Dramatikerpreis 1983, een jaarlijkse prijs voor nieuwe duitstalige stukken, werd toegekend aan George Tabori voor Jubiläum...verspreid werd, werd onze appreciatie uitgedrukt voor de grote inspanningen die Stad en Provincie voor KNS (het gebouw) en NTG (het gezelschap) doen

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne • DE WONDERE WERKEN VAN POMA EN CO
Uitgaande van een status quo in functies omvat de reëel gedane meeruitgave 8% (index en anciéniteiten). Voor D konden geen reële cijfers worden ingevuld omdat nominatieve bedragen werden ingeschreven...Wanneer 402 miljoen uitgetrokken wordt voor het seizoen 83-84, betekent dat, dat 201 miljoen beschikbaar is voor de laatste 6 maand van 83...Domien De Gruyter driegt 'zijn bekende hoffelijkheid af te gooien' en de vergelijking met het defensiebudget scoort hoog

Nr. 5, Januari 1984 • Inhoudstafel
Daarvoor krijgt Poma bijval vanuit onverwachte hoek: ook Bernard Faivre d'Arcier, directeur van het Festival van Avignon, pleitte in Brussel voor een nauwere samenwerking tussen theater en televisie...Domien de Gruyter directeur van een operettegezelschap, compleet met komplotten en intriges

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Ik doe nog altijd graag dingen voor, omdat me dat boeit...Hij wou dat de school geleid werd door vier dekens: een deken voor het spel (Walter Tillemans), een deken voor de lichaamsbeweging (Lea Daan), iemand voor de taal (professor Willem Pée) en iemand voor...Die Parochie is voor mij wat Dublin voor Joyce was

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Voor mij was de ontmoeting met hem een bad, de eerste serieuze arbeid...Het was erg voor Oostvlamingen, maar nog veel erger voor Westvlamingen...Het is echter voor veel theaters, vooral voor de A-gezelschappen vijf voor twaalf

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
Niet voor niets tracht deze 'marginaliteit' (Jan Fabre, Guy Cassiers e.a...Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de niet-problematische - al had Turks Bad (Nell Dunn) ook bij de Fakkel niet misstaan - produkties bij het Meirteater...Het KNS-repertoire, en Domien De Gruy-ter zal dit wel blijven tegenspreken tegen beter weten in, mist elke aansluiting bij de theateractualiteit, zelfs de Vlaamse, in de mate dat die bestaat

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
En toch blijft het allemaal paradoxaal : aan de ene kant voel je een verwaterd socialisme met een nog sterker verminderde aandacht voor cultuur en aan de andere kant stel je vast dat het budget voor...Voor het seizoen 1983-84 paste de stad voor KNS en KJT - het gebouw van de stadsschouwburg en zijn technisch personeel inbegrepen - respectievelijk 83.385.000 en 56.357.000 fr...aangelegenheden herbenoemt het Domien De Gruyter voor de komende drie jaar en zal het (vage) inspanningen m.b.t

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
van de Stadsschouwburg werden voor de helft onderschat). Franse Opera Die hoge kostprijs werd in ruil voor zoveel roem graag betaald door de francofone burgerij...Daarin stelt Marnix Gijsen dat de vraag van muzikale cultuur weinig met de taalvraag te maken heeft : niemand gaat immers naar de opera louter voor het libretto, maar wel voor de muziek...De ontbinding van het franstalige operatgezelschap had voor het volgende seizoen 1933-1934 echter zware artistieke gevolgen voor de 'Bourla', die prompt van Théâtre Royal Français gedegradeerd werd

Nr. 11, Juni 1985 • Inhoudstafel
Voor seizoen 85-86 worden vier gezelschappen geschrapt, twee kregen rood, enkele verhuizen van categorie, één gezelschap komt erbij...32 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap RAAD VAN ADVIES VOOR DE TONEELKUNST Koloniënstraat 3t BRUSSEL Notulen van de vergadei Aanwezig ; P. Jaspaert : voorzitter...49 Gekonkel De raad van beheer van de KVS heeft de directeurs Koen de Ruyter en Nand Buyl herbenoemd voor een termijn van liefst negen jaar

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
Deze kleine gezelschappen zijn de thuisbasis voor de jonge garde, ze vormen de voedingsbodem en zijn noodzakelijk voor de eigen artistieke ontwikkeling...Maar het is ridicuul om te stellen dat al wat Vlaams is sowieso garant staat voor succes of dat het Vlaamse theater een synoniem is voor goed theater in Nederland...Maar dat is niet mijn bekommernis bij de keuze voor een stuk, het gaat om mijn vertelling, en dat zal altijd wel ten koste gaan van iets omdat het zo individueel is. Ik denk dat ik het voor mezelf

Nr. 25, Maart 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Die dingen doen die elders niet kunnen
Enerzijds omdat ze de aldaar gegroeide structurele situatie terecht als fnuikend ervaren voor een permanente artistieke werking, anderzijds omdat de poorten van deze gezelschappen nooit écht voor hen...Een seizoen opbouwen betekent méér dan het programmeren van een aantal stukken (ook al gebeurde de keuze voor ieder afzonderlijk op gemotiveerde wijze); seizoenen zijn schakels in de opbouw van een...een debat gepland tussen de acht kandidaten voor de functie van directeur van de Gentse Akademie voor Schone Kunsten, in de hoop dat dit panelgesprek verduidelijking zou brengen op de artistieke visie die

Nr. 60, Juni 1997 • Pol Arias, Marleen Baeten • Van kermisspelers en religieuze spelers
Het waren panelen - één met een deur, een ander met een venster, enzovoort - die voor elke productie overschilderd werden...Nand Buyl: Ik geloof wel dat ze te groot zijn voor het theater dat er vandaag de dag gepresenteerd wordt...Nand Buyl: In de jaren '70 was de kvs het best functionerende theater wat publieksopkomst betreft - we hadden over de 6000 abonnementen - maar het programma bestond voor 75% uit ontspanning

Nr. 77, Juni 2001 • Marc Didden • Wie vindt dat hij niets meer kan...
Ze lijken ook niet verlamd door het respect voor literatuur, waar zo'n theatertekst voor de Franstaligen toch nog altijd bijhoort...Vlamingen spelen precies altijd voor hun familie, Walen -in hun hoofd toch- voor de wereld...Toch is voor veel Franstalige acteurs, regisseurs, schrijvers het in Parijs maken nog altijd de ultieme droom

Nr. 78, Januari 2001 • (personalia)
Jim Clayburgh, één van de oprichters van The Wooster Group, heeft decor- en lichtontwerpen gemaakt voor heel wat theater-, dans- en operagezelschappen in New York en België Katrien Darras...Sinds 1999 is hij theatercriticus voor De Financieel Economische Tijd...Oude nummers (voor zover beschikbaar) 5.45 Euro/220 Bfr

Nr. 78, Januari 2001 • Domien Van Der Meiren • X-rated
het dan verwonderlijk, of voor sommigen zelfs verwerpelijk, dat jonge toneelmakers een stukje van die grote cake willen meepikken...Dat systeem van veelheid heeft er wel voor gezorgd dat toneelmakers jazzmuzikanten geworden zijn...Investeren in jonge mensen wil niet zeggen: een kans geven en dan bedanken voor bewezen diensten

Nr. 78, Januari 2001 • (inhoud)
State of the Joeng / Het Theaterfestival 2001 'De jonge garde heeft het te goed, ze heeft te veel mogelijkheden, ze maakt vrijblijvend theater,...' Domien Van Der Meiren, Clara Van den Broek...Eric De Kuyper keert terug naar de jaren 1950 voor de theaterbelichting van toen en naar de belle époque voor de lichtspektakels van Daguerre...Voor het lichtontwerp vertrek je van een inhoudelijk gegeven' HARRY COLE 'Ik gebruik alleen effecten als ze oké zijn voor de voorstelling' ROBRECHT GHESOUIÈRE 'Ik hang eerst heel veel licht

Nr. 82, Juni 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Stadstheaters - deel 3: Publiekstheater Gent
het werk bij Arca begint zich een grote fascinatie af te tekenen voor Vlaamse dramaturgie, voor zowel oude als nieuwe Vlaamse stukken...van der meiren: Voor Montagnes Russes had ik enkele jonge acteurs bij mekaar die voor het eerst samenspeelden maar misschien de kern van een gezelschap hadden kunnen vormen...de corte: Voor Domien vallen verantwoordelijkheden en bevoegdheden samen

Nr. 87, Juni 2003 • Tuur Devens • De Queeste: Een zoektocht naar maatschappelijk geëngageerd...
Het Provinciaal Centrum voor Theater Dommelhof - dat op dat ogenblik ook nog een theaterwerkplaats is - biedt hen vanaf 1998 logistieke steun...De inhoud, de caleidoscopische vertelling, de metaforen voor de chaotische werkelijkheid die in dit stuk worden gebruikt - het sluit allemaal nauw aan bij de interessesfeer van de Queeste...Ik vind het wel jammer dat het weerwolfthema in deze zaak voor een groot deel uit de voorstelling werd geschrapt, niettegenstaande het feit dat de bewonderde Lessing zijn Haarmann-analyse de titel

Nr. 104, December 2006 • (Advertentie) • (Advertentie)
van 7 tot 23/12 in NTGent, schouwburg UW DARMEN, EEN MARKT- ONDERZOEK (Jeroen Olyslaegers / Domien Van Der Meiren) De mens in zijn meest eenzame toestand: die waarin hij niets meer van zijn...trilogie van 05 tot 20/01/07 NTGent, schouwburg TONEELHUISWEEK NTGent en Toneelhuis doen aan house- swapping: elk stellen ze een week lang enkele producties voor in elkaars huis


Toon volgende resultaten