Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "Voor Terpstra"Nr. 45, April 1994 • Eddie Vaes • Het is niet aan te raden een...
Zijn schip vormt ook de enige vluchtweg voor Stockmann, die al plaatsen heeft gereserveerd voor de volgende afvaart...Toch was Antwerpen '93 een wat ongelukkig kader voor dit stuk, omdat de euforie van de eerste maanden van het cultuurjaar de feiten uit de voorstelling overrompelde...Public Ennemy, Stan / Koen de Waal ervaren en/of zijn keuze voor het individu als totalitair en dus gevaarlijk voor de democratie werd geacht

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Thielemans • Troje, of er valt niets meer te...
Voor Terpstra is de Troje-stof het uitstekende materiaal om de rol van de vrouw te belichten, en te laten zien wat zowel de aspiraties als de mislukkingen zijn van een vrouw die van vrijheid droomt...Voor de Griekse schrijver van 425 voor Christus zijn de strijders uit het epische verhaal net zo min helden als ze dat zijn voor Koos Terpstra uit 1995...Relevant Troje: bij Toneelgroep Amsterdam een cultureel geladen plaats van de herinnering (de school, de canon, een verdwijnend weten); bij Terpstra een plek voor een hedendaags debat

Nr. 51, Augustus 1995 • Hilde Van Caudenberg, Kees Blijleven • Het mooiste en het vreselijkste theatermoment van...
Kees Blijleven, directeur van het Ostadetheater, Amsterdam Ik heb het afgelopen seizoen het meest gelachen bij Brandweermannen van Wederzijds, minstens even leuk voor volwassenen als voor...de bewerking van Koos Terpstra werden de menselijke dilemma's die in dit klassieke verhaal beschreven worden, bijzonder actueel...Al voor aanvang had ik het gevoel deel uit te maken van iets bijzonders

Nr. 51, Augustus 1995 • Marleen Baeten, Loek Zonneveld • Redactioneel
Het negende Vlaams-Nederlands Theaterfestival (in Gent en Amsterdam) leek ons een goede gelegenheid voor een Vlaams-Nederlands dubbelnummer...geweest op het festival; Guy Cassiers is relatief onbekend bij het Nederlandse publiek en hetzelfde geldt voor Koos Terpstra in Vlaanderen...De vraag naar de invloed van 'de meester' op de leerling vormde het uitgangspunt voor een gesprek met een aantal Vlaamse theatermakers, van wie nog al eens gezegd wordt dat ze 'Maatschappij Discordia

Nr. 51, Augustus 1995 • Inhoudstafel
de Werf 65 Achterover zitten en publiek zijn Tom Blokdijk en Pol Eggermont spraken met Koos Terpstra Het mooiste en het vreselijkste theatermoment van...verzameld door Sonja van der Valk, Tuur Devens, Lutgard Daniels, Pascal Gielen en Myriam Van Imschoot Partner voor Cultuur

Nr. 51, Augustus 1995 • (colofon)
Voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635). Uw abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij u het opzegt één...146 - Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23 - Théâtre Varia, Scepterstraat 78 - Vlaams Theater Instituut, Sainctelettesquare 19 Gent: Arca, Sint-Widostraat 3 - Nieuwpoortteater, Nieuwpoort...Tot slot de integrale tekstafdruk van Andromache door Koos Terpstra

Nr. 51, Augustus 1995 • Tom Blokdijk, Pol Eggermont • Achterover zitten en publiek zijn
Dat geldt voor popmuziek, voor cabaret, voor musical, voor wat dan ook...Maar er zaten ook stukken in waarvan ik zei: dat is voor het verhaal niet belangrijk, dat is voor wat we te vertellen hebben niet belangrijk, hier mag jij je gang gaan, dit moet voor de rol belangrijk...Probleem: het personage gaat iets doen waar het publiek niets aan heeft, terwijl het wel voor het personage klopt, voor de acteur ook

Nr. 52, Januari 1995 • Luk Van den Dries, Wouter Hessels • De toeschouwer een geweten getrapt
De Trust kiest voor het laatste, en blijft zo consequent zichzelf...leesdrama en een onuitputtelijke inspiratiebron voor lezers, denkers en kunstenaars die leven op de drempel van de eenentwintigste eeuw...Enkel de keuze voor waarden die ingebed zijn in een joods-christelijke geboden-traditie vormen voor ons de fundamenten om weerbaar in het leven te staan

Nr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
Sonnen, Arthur, nr 51 p 10 Swarte, Rieks, nr 49 p 21 Stockhausen, Karlheinz, nr 52 p 21 Stuart, Meg, nr 53 p 32, nr 53 p 35 Tabori, George, nr 49 p 26 Terpstra, Koos...Over kunstkritiek, nr 50 p 22 Pieters, Jürgen, Voor een kritiek van onbegrip en ironie...Dansbeleid in Vlaanderen: pleidooi voor een gevarieerde biotoop, nr 49 p 28 Van Kerkhoven, Marianne, De stem van de toneelspeler

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Robin Steins • Een duik onder het oppervlak
Toch is dit muzikaal allerminst een minderwaardige opera; Puccini schreef voor La Fanciulla del West een zeer rijke en vernieuwende partituur met een grote dramatische kracht...Op zoek naar een geschikt onderwerp kwam hij, na vele omzwervingen doorheen de wereldliteratuur en geschiedenis, opnieuw bij David Belasco terecht, die hem eerder de verhaalstof voor Butterfly had...Hier is de scène omgeven door enorme rijstpapieren wanden, de afgesloten Japanse maatschappij van voor 1853

Nr. 67, Maart 1999 • Marianne Van Kerkhoven • De dramaturg als roerganger
Maar na die ervaring wilde ik eerst een inhoudelijk standpunt voor mezelf hebben voor ik me weer aan iemand verbond...Ik heb altijd de indruk dat ik te weinig voorstellingen zie, of films - want film en theater volgen elkaar voor een deel wél en voor een deel ook niet; en er zijn interessante mensen bezig met de...Soms zijn dat twaalf verschillende projecten, van een kleine voorstelling voor 30 of 40 man tot een grote voor een publiek van 700

Nr. 77, Juni 2001 • Loek Zonneveld • 'En toch beweegt ze'
Ik volgde hem naar de regionale onderwijzersopleiding (waar hij weer natuurkunde gaf) en zag hem nog vaak in theaters, tot vlak voor zijn dood bij een voorstelling van Koos Terpstra, van wiens werk...Tot dan toe had hij het wereldstelsel onderwezen van Ptolemaeus, een geleerde die in de tweede eeuw voor onze jaartelling leefde in Alexandrië, en die op grond van waarnemingen tot de overtuiging was...Pas toen er een voormalig natuurkundige tot paus werd gekozen (in 1624, Urbanus VIII, de 'paus-in-onderbroek' uit Brechts toneelstuk) kwam er voor Galileï nieuwe ruimte voor zijn opzienbare

Nr. 82, Juni 2002 • Loek Zonneveld • Heerlijk, helder toneelspelen!
Toen die vlak voor de recente eeuwwisseling het hoge Noorden verruilde voor het Haagse Nationale Toneel, was Koos Terpstra de eerste (en volgens mij de enige) die in aanmerking kwam om hem daar op te...Koos Terpstra is (als schrijver én als regisseur) primair een verhalenverteller, stilistisch voorzien van een grote dosis humor en relativeringsvermogen, thematisch met een goede neus voor (inter...Het vernuftige van Terpstra’s voorstellingen is niet zelden dat de ogenschijnlijke luchtigheid van de gekozen stijlmiddelen voluit de ruimte laat voor de tragische aspecten van de handeling, voor de

Nr. 82, Juni 2002 • (Inhoudstafel)
Anarchie, energie & amusement is het motto van Koos Terpstra en het Noord Nederlands Toneel...Carlos Pez González Het minimale tonen Elke Van Campenhout over werk van Riina Saastamoinen, Supéramas, Olga Mesa en Sato Endo voor Dans@Tack in Kortrijk Einmal ist keinmal

Nr. 86, April 2003 • Loek Zonneveld • De generaal, de stoeipoes en de schizofreen:...
De Signiorie van Venetië komen bij elkaar voor een nachtelijk oorlogs-beraad en bespreken op voorstel van senator Brabantio, vader van Desdemona, eerst diens beschuldiging dat Othello met valse...Maar, wat krijgen we te zietü Ik ontkwam niet aan een vergelijking met een andere Othello , eerder dit seizoen: die van Koos Terpstra bij het Noord Nederlands Toneel, met Eric van Sauers in de...Maak je van Jago een schreeuwerige frus-traat, die zijn eigen zieke fantasieën voor waarheid is gaan houden, dan stort Shakespeares massieve bouwwerk in, omdat twee getroebleerde types als het ware

Nr. 90, Februari 2004 • Loek Zonneveld • TIM: Tim Van Athene (Gerardjan Rijnders/ zt...
Centraal personage: Tim, misschien uit Athene ('maar ja, wat is dat voor een kut-stad...fascinatie voor de Engelse en Franse retorica...Zoals het programmablad van de voorstelling samenvat: 'Tirns zwakke plek is zijn vermogen om mateloos van iemand te houden, zijn bereidheid om daar alles voor op het spel te zetten

Nr. 92, Juni 2004 • Loek Zonneveld • Een realist die het onmogelijke zoekt: Mathijs...
een aantal beslissingen die cruciaal waren voor de voorstelling en die tekenend zijn voor Rümkes oeuvre: een cast van vrijwel uitsluitend cabaretiers en kleinkunstenaars, een maagdelijk wit decor dat naar...Artemis reisde in het seizoen 2001-2002 bijvoorbeeld rond met De Theater-keuken: het gezelschap 'veroverde' steeds een weekend lang een schouwburg met een keten van voorstellingen voor alle leeftijden...van 3 tot 18). Voor dit project schreven Gerardjan Rijnders en Koos Terpstra hun eerste jeugdtheaterteksten

Nr. 98, Januari 2005 • Marianne Van Kerkhoven • Het ideale stuk
wellicht op vruchtbare wijze gefunctioneerd heeft wegdenken, welke teksten worden uitgekozen voor en zijn bestand tegen een tweede ‘lezing’/enscenering, welke teksten zullen ooit later nog opgevoerd worden...De vraag rijst dan welke eisen wij hier vandaag willen stellen aan ‘het schrijven voor theater’: volstaat het voor ons dat de theatertekst –om de term van Gerardjan Rijnders te gebruiken– ‘brandstof...Stroman besloot toen het verslag van zijn onderzoek als volgt: ‘Er is weer een kans voor Nederlandse toneelschrijvers