Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


64 document(en) met "Vorst aan" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Hij had lak aan de socialisten met hun gepraat over sociale wetgeving, en resideerde heel zijn leven lang in de veilige schoot van het burgerdom van Frankrijks 'Second Empire'. Eugène wilde met zijn...Baal trok zich daar niets van aan...Goede bedoelingen verhullen natuurlijk niet dat de Mannen geen Minetti's in huis hebben, maar de theaterganger vandaag heeft weinig of geen boodschap aan steracteurs, evenmin als aan ideologisch

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
Maar wat is de verdienste van de moeilijkste weg (toch niet de moeilijkheid zelf)? Punten en komma's Wat vangt regisseur Paul Vermeulen Windsant met deze tekst aan...Hij verplaatst enkele punten en komma's in een poging deze eenvoudige geschiedenis wat aan te dikken naar de maat van de hedendaagse toeschouwer...Goed en niet goed, want in Globes opvatting is zoveel familiegeluk teveel voor één man: Pericles sterft aan een beroerte

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
publiek aan den lijve de wreedheid en beperkingen van de mens; Pericles barst in de slotscène los tegen de schrijver (Shakespeare/ Gower) die hem teveel onrechtmatig leed aandeed; Richard wil zijn koninkrijk...Ik vermoed dat de centrale constructie met aan de ene kant een hellend vlak en aan de andere een trap, verwijst naar de middeleeuwse metafoor voor de geschiedenis: een grote trap van dewelke...gebruik van de volledige ruimte toelaten, wat enigszins doet denken aan de set in Peter Brooks produktie van het stuk in 1968

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
De dienst, waarmee jij je aan je vorst en je vrienden aan jou bindt, is werkzaam en levend, en dus moet het loon ook werkelijk en levend zijn...Vandaag overhandigde ik het aan de vorst...Antonio Je denkt alleen aan jou en denkt niet aan de vorst

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Een tot uiterste eenvoud herleide intrige aan een Italiaans hof: een vorst, een dichter, een hoveling, twee vrouwen...ontlenen aan de slotzinnen die Tasso spreekt: "Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, Gab mir ein Gott, zu sagen, was ich leide". De god op wie Tasso zich hier beroept, is Goethes eigen demon en in deze...Hij draagt zijn hart aan de buitenkant en wijst het graag aan, wanneer het te pas komt

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
zei 'k goeiendag aan het stadhuis, sprong, en liep in één adem naar Scaldis, de dikke, die boven de Waterpoort snorken bleef... 'k Riep adieu aan dien ouwen nonkel, duikelde neer op een kotter, en...Ze leest geniale verzen met pathetische stremtremolotjes, langzaam als snoept ze aan 'n pikante lekkernij 'n Paar dagen geleden wierven ze 'n nieuwe lakei aan...renden hier te saam, in uw reuzenhof, het gewei verward in de webbe... Hier, rond uw wrakke stoel, rond uw ziltig lijf, vretend aan uw neus, aan uw kinnebak, aan uw ratelromp... Saturé Maar dat... Au

Nr. 4, September 1983 • Dirkje Houtman • Globe op zoek naar liefde en geluk
Zo'n gedreven zoeker is bijvoorbeeld Pericles, de titelheld in Shakespeares sprookje, die voortdurend onderweg is. Aanvankelijk is hij op de vlucht voor de Turkse vorst wiens incestueuze verhouding...Het geluk dat één van hen aan het slot zegt te hebben gevonden, slaat op de beslissing haar man te verlaten; vreselijk aan dit geluk is de onzekere toekomst, want wat staat haar te wachten...Hij gaat uit van de realiteit van het stuk, zoekt de obsessie van de schrijver en probeert die te koppelen aan zijn eigen realiteit en die van zijn spelers

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Het realisme wordt altijd esthetisch aangewend om een meerwaarde aan betekenis en intensiteit te verkrijgen...Zowat alle figuren bij Strauss lijden i aan een gebrek aan werkelijkheid...tonen dat de machthebber van dit belachelijk klein Duits vorstendommetje incompetent is. Dehert grijpt dat gretig aan

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Denk bijvoorbeeld aan de burleske ontladingen tussen de 'wreedheden' door in De Folter klas, of aan de humoristische keerzijde van een aantal - objectief bekeken - zielige situaties voor de...De aan de wanden geexposeerde kunstwerken van Willy Van Sompel sloten zinvol aan bij de thematiek van het stuk...onze bedoeling om een ontleding van de opvoering te geven, maar wel om aan de hand van een paar treffende voorbeelden de kwaliteit van het geheel aan te duiden

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
En hier komt da Ponte tussen: hij had reeds succesrijke teksten aan andere componisten geleverd, en stond in de gunst van de keizer...Hijzelf verklaarde de oorlog aan de Turken, omdat hij dat aan Katharina van Rusland had beloofd...reeds achter de rode fluwelen doeken aan het discussiëren was

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
Casati (tot Rampolla) silentium Flechsig wij nu de geneeskunde wij houden ons aan vlees en bloed aan zenuwbanen zenuwcentra wat U hier voor U heeft is het hoofd van Martin Luther de...het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis net als ik gaf Maria zich over aan de wellust der ziel en niet aan een neukerij tegen de wereldorde in Sabine Paul Daniël Paul dat ben ik niet dat...gekomen om me een scheiding aan te bieden Daniël Paul eigenlijk wou ik je alleen maar verzekeren dat ik er niet aan denk mijn godsdienst te propageren ik

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Toch is het dramatisch vorm geven aan poëtisch werk minder voor de hand liggend, en vooral minder dankbaar dan wellicht lijkt...En nu maak ik het prachtig stuk 'Malfi' dat niemand hier kent en ik wil het theater openbreken zoals de bioscoop: 400 goedkope kaartjes, elke avond beschikbaar aan de kassa..." Theater Heute...Het gaat om een verhaal waar veel echte dieren aan te pas komen

Nr. 13, April 1986 • Karst Woudstra over Lars Norén
Die "andere" mag dan een buur zijn, een fictief personage dat hij creëert of - en daar laten we het ook bij - l'Autre à la Lacan (2). Met Karst Woudstra, die we hieronder uitvoerig aan het woord laten...Verder moet je als regisseur het verhaal van de relaties tussen de personages zo open mogelijk houden, het niet op één of andere lijn zetten, in de zin van 'Jij wint aan het begin en jij verliest aan...Daar moet iets aan te veranderen zijn

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Deze vorst-artiest was de eerste om serieus aandacht te besteden aan de voorbereiding van een stuk-zo trok hij voor de enscenering van Ibsen naar Noorwegen - hij doorbrak ook het sterrensysteem en...Zo werd aan het INSAS (het franstalige RITCS) een acteeropleiding toegevoegd, maar voor de vlaamse afdeling kon dat niet, want er was al de Studio Herman Teirlinck...Charles Janssens, docent-eer-ste-uur: "Ik denk dat ik mij zeer goed bewust ben van de tekortkomingen, zowel qua structuur als qua opleiding, maar wat kan je er aan doen

Nr. 15, September 1986 • Johan Thielemans, Pol Arias • Adolf Dresen:
Daarin voerde ik aan dat mijn produkties met de tijd meer kwaliteit kregen...Bij de opera komt het op een veel grotere professionaliteit aan...Maar hij is Poesjkin wel zo trouw gevolgd, dat hij ook nog de scène aan de grens van Lithauen erbij nam

Nr. 16, Januari 1987 • Patricia Niedzwiecki • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Wannes Van de Velde Marc Schillemans, de regisseur van Richard III bij het Reizend Volkstheater, gaf aan Wannes Van de Velde de opdracht het stuk van Shakespeare in het Antwerps te vertalen...Bovendien heeft het groter wordend belang van het Algemeen Nederlands - denk aan de media - een enorme invloed uitgeoefend op het dialect...en verslindt hem gelijk ge 't bloed zwelgt van die goede vorst, door de klauw van dien duvel vernietigd

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Ook de sociale functie, die van de A-gezelschappen de zwaarst gesubsidieerde en belangrijkste categorie van het decreet heeft gemaakt, spreekt niet meer aan in haar oude vorm...Als men er als de repertoiretheaters in de voorbije periode van uitgaat dat alle cultuurgroepen in gelijke mate moeten participeren aan het theater, dan blijven er nog enkele mogelijkheden open...Waarom probeert men het niet met een intendant die zelf een aantal artistieke leiders aan het werk zet in afzonderlijke produktiecellen

Nr. 23, September 1988 • Eric De Volder • "ACHIEL DE BAERE"
juist om halftwee met broek en veste aan twee bovenbroeken twee paar kousen twee jakken volledige winterkledij aan dus...Aan zijn ribben, aan de rechterkant s'nachts...moeten slapen Op de middag hevige pijnen aan het hart Wreed opgejaagd geweest Niet goed verre vandaar Veel zenuwen aan het gehoor Geen goede nacht Pijn aan het

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Klaas Tindemans • De gouden gids van het Brusselse theater
Bruzzle Dient zich aan als opvolger van het bruisend -- wanneer niet druilerig -- Mallemuntgebeuren op het Muntplein, Piazza, en het tweejaarlijkse Kaaitheaterfestival...Verbouwingen aan de Veeweydezaal maken er een moderne en goed geoutilleerde schouwburg van...deNeedcompany) expliciet naar 'theater aan de televisie voorbij', naar 'vertellingen aan het verhaal voorbij'. Momenteel Vlaanderens meest geprononceerde theatergroep

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Verschraling
Met andere woorden: past het (verschralende) aanbod zich niet gewoon aan aan een (inkrimpende) vraag...worden met risicoloze middelmatigheid, aangepast aan het heersende Davidsfonds-conformisme...Deze factoren, gekoppeld aan een continu kwaliteitsvolle, originele en gezond-riskan-te programmatie liggen aan de basis van het succes van de Kinderzondagen


Toon volgende resultaten