Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


801 document(en) met "vraag" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Dit klinkt natuurlijk wel aannemelijk, maar of het op de scène kan waar gemaakt worden blijft voor mij de grote vraag...De mensen van het Publiekstheater gingen aan die vraag gemakkelijkheidshalve voorbij...Een pertinente vraag die blijft hangen is dan: zijn therapeuten er voor de patiënten of is het op dit moment vaak niet omgekeerd

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
De belangrijkste vrouwelijke personages stellen de rollen die hun in een patriarchale maatschappij voorbehouden zijn, in vraag

Nr. 1, Januari 1983 • Pol Arias • KNS Antwerpen: De Storm
Romeo en Juliette (De Witte Kraai) Foto Luc Peeters "De meeste Shakespeare-commentatoren en -exegeten breken zich het hoofd over de vraag, wat Shakespeare nu eigenlijk bedoeld heeft met zijn...Prospero declameert, de anderen spelen naturalistisch, de geesten huppelen ritmisch (choreografie Jaak van Luyth). De ene vraag verdringt de andere en verdoezelen de echte vragen: hoe maak je deze...De vraag 'waarom' kan bij deze produktie nooit gesteld zijn

Nr. 1, Januari 1983 • Daan Bauwens • Theater Malpertuis: Richard III
Malpertuis zich in die omstandigheden net met Shakespeare in cie kijker moet werken, blijft een open vraag

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
de KNS werden de romantische elementen beperkt maar in vraag gesteld

Nr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
vraag gratis het programmaboek aan * poppencursus * poppenbeurs m.m.v

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Stil bedenk ik me en vraag, wie mag de gestorvene zijn...Dat is de eerste vraag, me dunkt, wie van ons beiden gelijk en ongelijk heeft...Ik vraag je, ontruk je aan jezelf

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Maar dat is minder belangrijk dan het feit dat met name buitenlandse vorsers en universitaire medewerkers bij het Belgische Centrum terechtkomen hetzij met de vraag om studies te maken, hetzij om

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Herrmann, en met hem directeur Mortier en dirigent Cambreling, bewezen hebben dat dit werk meteen naast Die Zauberflöte kan geplaatst worden, mag dan nog een open vraag blijven, wel is er met

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Rijst de vraag of subsidiëring in theaterstijl zonodig moet...Er moeten niet altijd antwoorden gegeven worden, het is al heel leuk als je in staat bent de vraag te stellen...Je blijft zitten met de vraag: waarom zo'n theaternummer

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
De beschikbare ruimte legt bovendien een grote hypotheek op de theaterprogrammatie: eerste vraag is steeds of een bepaalde produktie kan staan...Waarna zich de vraag opdringt of de zaal voldoende geoutilleerd is. Alleen 't Stuc mag zijn theatertje als 'goed uitgerust' beschouwen (lichtorgel, voldoende spots, geluidsinstallatie, piano

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Presentatie Er is behoefte aan die exportactiviteit, ook omdat er in het buitenland vraag is naar Nederlands theater, dat er vaak met enthousiasme begroet wordt...Zo creëer je een vraag, ook door met mensen te praten, werk te laten zien...Eens die vraag er is, moet je actief helpen om die produkties naar het buitenland te krijgen

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
De vraag stelt zich wat er overblijft als dat geweigerde op de schroothoop van de geschiedenis zal terecht gekomen zijn...De weigering van en de afrekening met het voorgaande, roept onvermijdelijk de vraag op wat er op een later moment zal gebeuren...Bij hem voelde men altijd de uitdagende vraag aanwezig of wat hij minimaal bij elkaar schreef, nog wel theater was

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Galloudec, vraag je keizer waar je been is. Sasportas, laat de keizer je tong zien...Vader Op je knieën, schoft, en vraag mama dat ze je zegent...Debuisson Ik lach Sasportas, vraag me niet waarom

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
De relatie van dit stuk met De Opdracht loopt via Mauser dat Brechts revolutionaire geweld radicaliseert en zo in vraag stelt

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Theatergewoonten en - ver- wachtingen hoeven vandaag zeker niet meer op de manier van het stuk in vraag te worden gesteld

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
Horvath, Fleisser, Brecht Het werk van Kroetz laat zich in twee periodes opsplitsen, waarbij de vraag rijst of hij met Nicht Fisch, nicht Fleisch niet een derde periode inluidt

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Al vlug kwam de vraag wie de echte neger was en verwijten als 'jij bent geen neger, jij bent helemaal wit van binnen'. Ik kon die toestand helemaal niet de baas

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
kan afvragen of ze nog anders dan als citaat te brengen zijn (Duitse acteurs mogen zich over deze vraag buigen). Hiermee zijn we dan terug waar we zijn moeten: bij Goethe

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
De vraag is of Moeder Courage wel een stap in de goede richting is. Vanuit welke intenties kwam de voorstelling tot stand, welk doel heeft de groep voor ogen, met welke middelen wil men welk effect