Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


115 document(en) met "Vriend Natuurlijk" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Naast dit 'Doomsday Book' zet Schechner een brief van een vriend, F. Turner, die in heftige bewoordingen stelt dat uiteindelijk ieder van ons verantwoordelijk is voor de toekomst...Dit klinkt natuurlijk wel aannemelijk, maar of het op de scène kan waar gemaakt worden blijft voor mij de grote vraag...Goede bedoelingen verhullen natuurlijk niet dat de Mannen geen Minetti's in huis hebben, maar de theaterganger vandaag heeft weinig of geen boodschap aan steracteurs, evenmin als aan ideologisch

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Maar dit uiterlijk streven naar aanvaarding verbergt natuurlijk een diepe spanning: tussen jood en christen heerst er een hevige haat...Hij vervangt hem door een lange stille scène, waarin hij de verhoudingen tussen Bassanio, de jonge man, Portia, zijn jonge bruid, en Antonio, de oude vriend, duidelijk maakt: een homo-sexuele liefde...Die is op dit ogenblik in Rotterdam niet schitterend en zoiets weegt natuurlijk erg zwaar op de totaalindruk van de avond

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Waar elke vogel in de vrije lucht en elk dier, door berg en dalen zwervend, tot de mens sprak: 'toegelaten is.wat bevalt'. Prinses Die gouden tijd, mijn vriend, waar de dichters ons mee...Waar is een man, die zich met mijn vriend mag vergelijken...Prinses Hoe troostend is het een vriend, die voor korte tijd wil verreizen, een klein geschenk te geven

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Ze zet een intrige op waarbij ze Sextus gebruikt: deze is niet alleen smoorverliefd op haar, maar is ook nog de beste vriend van de keizer...recitatief waarin Titus besluit om zijn vriend niet ter dood te veroordelen...Natuurlijk krijg ik nu veel aanbiedingen vanwege Duitse theaters om nog opera's te regisseren, Maar ik zal een opdracht slechts aanvaarden als de werkomstandigheden de juiste zijn

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Het is natuurlijk belangrijk om antwoord te kunnen geven op vragen uit het buitenland, maar belangrijker is om midden in het leven van het theater te staan, daar dingen te doen...Verder helpen we natuurlijk mensen uit het buitenland die in Nederland hun voorstellingen willen laten zien, door ze informatie te geven zodat ze een en ander zelf aankunnen of we verwijzen ze naar...Je ziet hoe moeizaam dat beweegt, omdat iedereen iedereen te vriend moet houden, anders klapt de boel uit elkaar

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Als het de verkeerde etage is, betekent dat natuurlijk een misschien niet meer in te halen tijdverlies...Ik heb geen schot gehoord, maar dat bewijst niets, de wanden van zijn bureau zijn natuurlijk geluidsdicht, bij het bouwen is er rekening gehouden met incidenten, en wat er in het bureau van de chef...Poëzie, mijn zwarte vriend, is altijd al de taal der vergeefsheid geweest

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
ons vertellen hoe hij als mens tekort schoot; zijn beste vriend komt ons uit de doeken doen wat voor laaghartig individu die grote dichter wel is. Er is ook nog een moeder, maar wat ze vertelt ben ik...het zogenaamd toevallige (zoals de lengte van zijn hemdsmouwen die uit zijn, natuurlijk, verfomfaaide regenjas komen) is altijd het resultaat van het volledig bedachte, getrukeerde...Het zou natuurlijk artistiek ongezond zijn om als teatermaker zonder meer toe te geven aan dit fenomeen, maar het is evengoed onjuist om het te miskennen of om het als onbelangrijk af te wijzen

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Lamme exit) (tot de dames) Mijn vriend de baron... (Lamme achterna) Hoor...John Natuurlijk, natuurlijk... Nele Dorst heb ik, maar geef me water... John Allemachtig...Robinson 'k Heb 'n voorstel: Louter vriend- schap tusschen ons.., Tijl Als doorn cn distel

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Juul Gemakkelijk he, als ge God zijt, om de mensen met hunne rug tegen de muur te plakken, en dan uwe vinger omhoog te steken: nu kunt ge niet meer volgen hé vriend, zijt maar wat braver...Weet je nog, hoe je huiverde, en hoe je reageerde op de dood van je goeie vriend Jean, de wielrenner...En dat ge het niet gedaan hebt, bewijst, dat er stront aan de knikker is, vriend

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Het leven heeft natuurlijk zin, zegt Bond, maar het is de mens die er die zin aan geeft en dat kost, zoals de ervaring leert, soms moeite...recreatie van de werkelijkheid is (geen mechanische reproduktie die natuurlijk het bestaande systeem bevestigt); (2) analyse en kritiek van het heden en (3) prefiguratie van de utopie...De dialectische vorm is natuurlijk de oprechtste en minst manipulatieve omdat ze de relativiteit van beide standpunten beklemtoont en het oordeel overlaat aan het publiek

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Zijn intriges zijn ingenieus, zijn dialogen natuurlijk en net als Feydeau wordt het burleske bij hem naar de achtergrond geduwd om plaats te maken voor een komiciteit, een lach met een dubbele...Een heer gaat op zwier en belandt thuis - met een voormalige vriend in één bed - in erbarmelijke toestand...Natuurlijk is ook niet alles even sterk

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Johan Da's mijn schuld natuurlijk, jong...Het was natuurlijk bij manier van spreken...Maar dat ben jij natuurlijk vergeten

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
ZEVENDE VERSCHIJNING (De vrienden) Vriend We waren in de buurt en kwamen kijken hoe het met jou gaat...Vriend Natuurlijk, iedereen wil je graag terugzien, we missen je...Vriend Je had erbij moeten zijn

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
ik voelde uiteindelijk toch meer voor werk van groter Hetzel (Bladert het boek door) U zult natuurlijk uw neiging tot breedsprakigheid moeten intomen, per slot van rekening -- als ik...Mijn uitgever; méér dan uitgever, mijn vriend...Tot mijn geruststelling kan ik u zeggen dat het een stuk beter met haar gaat, dc doktoren geven haar nog een paar weken en dat is een hele opluchting, want zo'n ziekte is natuurlijk een heel

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
sauna's Meer dan ik nodig heb Hoe lang doe je dit eigenlijk al Sakko Wat Oi Auto's afleveren natuurlijk Sakko Laat me met rust Oi Wat heb je ineens Vroeg 't alleen maar...een vriend die ik had Beetje ouder dan ik Die was bij de vakbond of zoiets en die wist dat Sakko Heeft je wat op de mouw gespeld Hé met de lap niet met de borstel Dan kras je

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Ja, denk je dan, en je hebt echt ruim de tijd om van alles te denken, The Kitchen is natuurlijk de plaats waar de vriendelijke oplichter Nam June Paik de wereld belazert met zijn gestoorde...Er zijn natuurlijk artistieke ambities aanwezig, waarbij kunst echter als een maatschappelijke en minder als een formeel-esthetische term begrepen wordt, en in die zin kan je heel streng oordelen over...Toeval Een vriend spoedt zich per trein naar Louvain-la-Neuve om Kantor te zien

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
De twee eerste replieken bepalen de toon van het hele stuk: "Hemel, ik zit vruchteloos op mijn vriend Cinna te wachten," zucht Cecilio, en de volgende repliek komt van deze Cinna, die zegt "Cecilio...Daarbij stelde zich natuurlijk meteen het probleem van de recitatieven : die moesten ook door de acteermomenten volledig tot leven komen...dit geval, natuurlijk niet evident, maar het woordje doodt meteen elke nood aan argumentatie, een argumentatie die ook volledig in de vertoning afwezig is, zodat de figuur Silla eendimensioneel herleid

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • David Mamet à la KVS
Een vriend keek meewarig in het programmaboekje en citeerde schamper: "Best Play of the Year, Pullitzerprijs 1984, hoe halen ze het in hun hoofd...Op Broadway was natuurlijk de integrale tekst te horen

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
Hij leeft samen met een goedmenende vriend/vrouw/vriend, die hem graag (te graag) wil helpen...De schilder : "Wat ?" De vrouw/vriend : "Wat...De schilder : "Wat, wat ?" De vrouw/vriend : "Wat er moet op staan

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Langs steile trappen en ladders haalt men halsbrekende toeren uit (wat een Nederlandse recensent ertoe aanzette de veiligheidsinspectie uit te nodigen). En natuurlijk is er water: de tribune waar het...Dat is natuurlijk geen exclusief Japanse aangelegenheid, maar nergens vindt het dezelfde op de spits gedreven morbiede vorm als in wat van de Japanse cultuur in het Westen bekend raakt...Het lijkt in te druisen tegen de meest elementaire rendabili-teitsgedachte, maar voor de bezoeker is het natuurlijk een vette kluif


Toon volgende resultaten