Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


68 document(en) met "Vriendin Dat" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Het is een woordloos spektakel waarin alleen de bruid zich verbaal uitdrukt, zij het dat haar enige zin, 'Als jullie werkelijk willen dat ik... dan geloof ik dat ik maar beter,' op haar tong...Opmerkelijk is dat de acteurs in die momenten volledig tot karikaturen vervallen; hen wordt een spel gevraagd dat niet gevoed wordt, waartoe geen impulsen gegeven worden...Met enige slechte wil zou men kunnen zeggen dat het stuk --dat uiteindelijk de opslorping van het individu in een gelaten en geconditioneerde massa als thema heeft -- mutadis mutandis aan hetzelfde

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
ZEVENDE WEEK : Ik vertel Walter dat ik beloofd heb dit artikel te schrijven...Het vreselijkst is dat de zaken die iedereen nu als normaal aanvaardt, namelijk de federalisering van België, 40 jaar geleden aanleiding gaven tot doodvonnissen...Dat Belgische Cirque eindigt in 1946 en zich in 2000 afspeelt is misschien het zoveelste bewijs van de braafheid der Vlamingen

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Heet dat rechtvaardig zijn, vriendin...Leonore En ik ben in de situatie, vorstin, dat ik me ook als vriendin kan tonen...Tasso O mooie vriendin, hoe zeer en lang ik hier al overbodig ben, dat weet ik wel

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Alleen al omdat je voelt dat zoiets écht niet kan, wordt, zonder dat de tegenspelers verschijnen, een dramaturgische basistegenstelling geopenbaard: domheid versus intelligentie, pose tegenover...De essentie blijft echter dat Decortes Torquato Tasso finaal niets met theater als spektakel te maken heeft, enkel met gevisualiseerde hermeneutiek, objectief theater, dat echter zo indrukwekkend...Dat de uitdieping van beide personages de uitdieping van de twijfels van de theatermaker representeert, is zo vanzelfsprekend getoond, dat de slotscène wel meerduidig (als betekenisresultaat) moet

Nr. 5, Januari 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Geen wonder dus dat de Belgische minister van kuituur via het programma Omnibus in Nederland laat weten dat kunst toch in de allereerste plaats zelf geld zal moeten vinden...Het is overigens niet zo dat je dat soort dingen in Nederland niet hoort...moesten onze contacten maar weer eens verbeteren, op een andere manier dan dat ik een verbijsterde brief aan uw minister van cultuur moet schrijven om te vragen of het werkelijk waar is dat het

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • KLAPSTUK 83
Een aantal opmerkingen keerden steeds weer: de woede van zij die zich bekocht voelden, was op het moment van het optekenen der reacties al bekoeld; wie het experiment apprecieerde vond toch dat het te...Wel typisch dat hij het Leuvens publiek kiest voor zo'n experiment; in Hasselt zou men het niet nemen...Toen bleek dat het beeld behorende bij dit denkproces veranderd was, werd het beeld door het publiek opgeëist en zelfs ingevuld, hierbij vergetend dat het nieuw geschapen beeld ontstaan uit de

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Dat is verschrikkelijk naïef misschien, maar niet misdadig... ja ja ze moesten dat soort mannen opsluiten, dat ken ik, dat heb je al vaak genoeg gezegd, maar daar schieten we nu niets meer mee op...Ik vind dat trouwens heel goed dat dat gebeurd is. GIJ hadt dat moeten doen...Gloster Vera was niet het type dat zich zomaar laat vertrappen door haar man, door zijn fantazietjes zoals je zelf zei, door zijn vriendin

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Ik heb daar dikwijls ruzie over gemaakt en hem gezegd dat de tijd voorgoed voorbij is dat de man de jager en de vrouw het wild is. Maar hij zei dat die vergelijking niet opging, dat ik het beter zou...Ja, alleen, want hij dacht dat ik die avond bij mijn vriendin zou zijn...Licht aan op Hilde - Face publiek) (Bankje) Hilde Ik had mama alleen maar verwittigd dat een vriendin me kwam kappen, had haar, uiteraard, niet verteld wie die vriendin was

Nr. 6, Maart 1984 • Paul De Bruyne • De tweede generatie in De lege cel...
Op zoek naar de achtergronden van de moord verzamelde de schrijver het materiaal dat tot De lege cel zou leiden...Wel is het zo dat de dood van de jongen bij het begin verteld wordt, zodat alle aandacht kan uitgaan naar de vraag 'Waarom is het gebeurd'. Die vraag wordt talloze malen herhaald door een verteller...Een cel voor hen die niet zagen dat er geld en energie moest zijn om Vlaamse en vreemde arbeiders te leren samenleven

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
Dat je ophoudt in boeken te leven, dat je meeloopt in 't gelid ! Tweede Dat je normaal begint te handelen Eerste Dat je je laat inschrijven ! Tweede Dat je een...stempel krijgt ! Eerste Dat je aanschuift in de rij ! Tweede Dat je in dienst gaat ! Eerste Dat je meedoet zoals de anderen ! Tweede Dat je produceert ! Eerste Dat...Tweede Dat je mee komt vechten Eerste Dat je buigt ! Tweede Dat je meezingt ! Eerste Dat je wordt zoals de anderen ! Het is tijd ! Ik-figuur Ik heb niets

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
Wat moet er nog in Oi Steekappels man Dat staat hier toch overal Sakko Wat is dat dan Steekappels Oi Dat kruid daar Ruik je niks Het staat er hier vol van...Sakko Ja ik ruik het Is dat het Oi Tuurlijk is dat het 't Is een plant Een middeltje Die doe je in de wijn en kauw je En het sap dat vrijkomt dat moet je doorslikken En...Sakko Da's van dat kruid Moet je op kauwen en uitspugen Heeft iemand me gegeven Die wist alles van dat spul Oi Wat voor kruid Sakko Nou gewoon kruid dat hier groeit Staat

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Het is waar dat de dood voor ons vandaag zo onwezenlijk geworden is, dat ze theatraal overkomt; het is waar dat oud worden vandaag vaak beleefd wordt als het spelen van een nieuwe rol, omdat men...Wanneer men een 18de-eeuws stuk opvoert betekent dat niet dat men de 18de-eeuwse kostuums moet reconstrueren maar dat men kostuums op de scène moet brengen die voor het publiek de 18de eeuw...Het is Jan Fabre's grote kracht dat hij juist "die dingen" toont waar P. Teugels zo tegen gekant is. Is het niet mooi dat jonge mensen zo door de scène gepassionneerd zijn dat ze er "blauwe plekken

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
schorpioenen in vurig gewaad op en in zijn schedel zetten dat ze daar ononderbroken de mis lezen dat ze zijn hoofd kapotsteken en samentrekken dat...Plotseling stelt hij onbewogen vast) : Daniel Paul dat is het godzijbijelkaaruitzicht (pauze) dat is het grandioze godzijbijelkaaruitzicht (De verpleger treedt op). Daniel Paul...een jood Freud hoe komt U daarbij Daniël Paul dat zie je toch Freud echt Daniël Paul aan de benen Freud meent U dat Daniël Paul daarenboven woelt U in het moeras Freud U overdrijft Daniël Paul

Nr. 13, April 1986 • Willy Thomas, Guy Dermul • FRANS FRANZ
ik zeg je dat het het moment niet is. Dat zal je toch begrijpen...Dat is gevaarlijk weet je dat Frans...Belang, Als ik zou beweren dat ik hier ongehoorde porties yoghurt zit te verorberen, terwijl jij staat te huilen en dat dat een belangrijke zaak is, wie zou me geloven

Nr. 13, April 1986 • Luk Perceval, Dirk Roofthooft • ALLES LIEBE...
Dat is een vriend van ons... enfin dat mag ik niet zeggen; dat is een vriend van het huis...Octaaf Ik wist niet dat u... Ja, aandacht... Ik wist niet dat u mekaar kende...Heieen Dat is zoals bij mijn vriendin

Nr. 13, April 1986 • Werner Van den Mooter • Werner Van den Mooter
heet dat) iets krijgt van een ondergeschoven strijkje dat begeleiden mag; - of je kan de handeling en zijn protagonisten als het ware laten propulseren, aanvuren en voortstuwen door een orkest dat zich...Dus eindigde het ermee dat wij tijdens taferelen met fel scènelicht bliksemsnelle pogingen deden om de handeling een paar programmazinnen voor te blijven...Niets liet echter vermoeden dat hier de in toneelkringen vermaarde Moshe Leiser de hand in de regie had gehad

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
Vriendin 1 Als ik dat geweten had had ik het je nooit verteld...Af naar keuken) Vriendin 1 Als ze nu zo gelukkig is. Als ze nu zo onnozel is. Vriendin 2 Soms wou ik dat ik zeker wist wat ik moest doen...Vriendin 1 Dat is de jeugd

Nr. 14, Juli 1986 • Geert Opsomer • Staatsprijs voor René Verheezen
De tragiek van de hoofdfiguur bestaat erin dat ze haar moederrol een authentieke inhoud wil geven en tot haar verwondering merkt dat haar invulling van de rol niet meer beantwoordt aan wat de anderen...Het alternatief voor de hypocrisie en de repressie van het sociale spel is het bewuste isolement, dat in ruimtelijke termen wordt geformuleerd door vriendin 2: "Ieder in zijn eigen kamer, en af en toe...Men zou kunnen opwerpen dat Verheezen in zijn laatste werk buitenlandse modellen imiteert, maar ik meen dat dit zijn werk meer goed dan kwaad doet

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Dat ze van wielrennen houden, dat is hun zaak...Alice De laatste keer dat je hem gezien hebt, en dat hij nog goed was, dat was bij jou thuis...Ik heb altijd de indruk gehad dat ik de eerste was op aarde, dat het een grap was, de piramides, en al de rest

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Dat blijkt uit het feit dat Verbist, al heeft hij gekozen voor een realistisch decor, dat een variatie is op dat van Bourdet zelf, zijn acteurs op erg conventionele plaatsen zet, die geen rekening...Sonja aan de dokter ("Stel dat ik eens een vriendin had, ...") wordt vooraf door Sonja gerepeteerd waardoor de replieken van de dokter harder aankomen...Het is de eerste keer dat ik het mag meemaken dat een programmaboek zo onomwonden de overbodigheid van de voorstelling toegeeft


Toon volgende resultaten