Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


104 document(en) met "Vrijheid en Waarheid" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 21-22, Mei 1988 • Alex Mallems • Ariane Mnouchkine:
de loop van de repetities heeft Hélène Cixous eigenlijk ontdekt wat een enorme vrijheid haar geboden werd, een vrijheid die ze niet optimaal geassimileerd had of waarvan ze onvoldoende geprofiteerd...Bij het begin van de repetities is er die bepaalde tekst, die geschiedenis die wij willen monteren; die realiteit, die waarheid of dat imaginaire waar wij willen binnentreden - of soms de twee -en...houdt en die bovendien de scheiding tussen muziek en theater helemaal niet maakt

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
En ik heb ullie gekozen omdat ge simpele harten zijt en puur en omdat bij ullie het hart van de antieken niet het minst veranderd is. En we zijn door onze knieën gegaan...artikel 5: Hij zal de ouderdom aannemen van tussen de 90 jaar minimum en de 100 jaar maximum, en zich daar in verschijning en gewoontes naar gedragen...artikel 13: Hij zal, met al zijn doen en laten, gehoorzamen en respectvol zijn tegenover de kerkelijke en civiele autoriteiten, en elk voorwendsel tot schandaal vermijden, voor de rest zal hij zich

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Toch denk ik dat vooral een flinke dramaturgische inventiviteit, wat meer risico en vrijheid een klein wonder zouden kunnen verrichten...Ironie en schaterlach, clownerie en cynisme, grijns en weemoed, nonsens en doordenker...Wij hebben met interesse het dossier Brussel in de reeks "Stad en Theater" gelezen en hopen samen met u dat in de toekomst het theaterbeleid voor deze stad duidelijker en meer gecoördineerd kan aangepakt

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Sarafina (Market Theatre) En in het hoofdstuk 'mens en vrijheid' was dit misschien een hoogtepunt gebleven, mocht de Chinese regering niet gezorgd hebben voor een nog treffender illustratie...De speelse ernst en de zoektocht naar de waarheid worden hier ingeruild voor bezetenheid en toedracht...Hij schopt alle vertrouwde normen aan de kant en mikt op een nieuw, ander soort waarheid; hij schreeuwt, hatelijk en ontevreden, zijn vergeefse pogingen tot zelfonderzoek uit, de dringende behoefte

Nr. 28, December 1989 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
Essentieel aan theater is dat het, anders dan film en televisie, de vrijheid aan de kijker geeft zelf het beeld in te stellen : waar je naar kijkt en in welke volgorde...De fotograaf draait 'rond' en 'naast' de voorstelling; hij kan ons niet laten zien dat ze werkt; hij onttrekt zich, en ons, aan het verlangen om gemanipuleerd te worden...zien rijmen en contrasten, associaties en verschuivingen

Nr. 29, Maart 1990 • Rob de Graaf • PAVLOV
En ik kijk naar jou, jij die man met dat tevreden lachje, en ik weet dat jij de oorzaak bent van die armoede en die pijn die ik gezien heb... En ik sper mijn mond open en ik schreeuw een woord in jouw...de vrijheid van mijn haat zoek ik jou zwakke plekken en daar steek ik in je, en jij luistert blind en je zegt... y lk begrijp nu echt niet meer wat je bedoelt...Jij, dat huis waar de waarheid woont die blind is en verblindend tegelijk... Ik wil het niet horen en ik kan me er toch niet los van maken

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Lauwaert, Bart Philipsen • Theaterfotografie
En die essentie is onverzoenbaar met die andere, die van de fotografie : "de fotografische waarheid...theater en het al even "naturalistische" pathos van de fotografie (volgens Lauwaert) wordt een luciditeit 'ontwikkeld'die verwant is met de waanzinnige waarheid van de foto, mystiek en banaal, zinnelijk en...complementaire Wittgenstein incor-porated en Het Heengaan), een ongehoord en ongezien feest is van nauwelijks te coderen tics, verbale en lichamelijke idiosyncrasie en diacritische tekens die ons - en

Nr. 29, Maart 1990 • Luk Van den Dries • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Leugen en waarheid...De sfeer is koud en troosteloos in Jamaica : het begint met een paar strip-teaseuses die verveeld hun pasjes doen voor ongeïnteresseerde soldaten, en eindigt met de hoeren Vrijheid, Gelijkheid en...Zijn wij vergeten hoe deze mensen zich dag aan dag afjakkeren en bijna verstikken in duisternis en smerigheid - en dat zijn onze bloedverwanten ? Wij zijn met huid en haar aan hen verbonden, en deze

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • "Kunstenaars moeten elke keer opnieuw beslissen"
Het moest, volgens ons, om woord en muziek gaan, en hij zegt dan ook: "Ist dem kein Wort in meiner Spruche, das sie in Rausch versetzt wie Wein...Ziet U desondanks een verband ? Als Heiner Müller zich bezighoudt met de Duitse geschiedenis, en daarvoor aanknoopt bij Friedrich de Tweede, en bij Lessing, en op die manier de oorsprong van...Ik vind het heel gevaarlijk dat in de éénwording van Duitsland het hele culturele en psychologische groei- en toenaderingsproces vergeten wordt, en de hele discussie gevoerd wordt op het niveau van de

Nr. 30, Juni 1990 • Elvis Peeters • Het Uur van de Aap
Af en toe zette hij de fles even op de tafel en wiste met de handdoek het zweet van zijn gezicht, waarna hij zijn karwei hernam...Okee, beaamde von Schleissinger en hij trok een prachtige roodgloeiende ballerinabloem met wortel en al uit haar bloempot...Ik spiegel mij aan vele gezichten en vele gezichten spiegelen zich aan het mijne en altijd en door ieder oog kijkt de eenzaamheid ons aan

Nr. 32, December 1990 • Erwin Jans, Dirk Verstockt • Love Theater
Een gesprek over ouder worden en vergeten, over het vele dat gebeurd is en het vele dat nog moet komen, over het Oosten en het Westen, over Aids en doodgaan, over aftakeling en theatermaken...Weetje, na een paar jaar zitje samen en je ziet iemand volop nagelbijten, iemand anders eet een appel, een derde krabt driftig zijn oor en niemand spreekt en bekijkt de vloer aandachtig...ST : "Net als wanneer Cora en Agnes wenen en lachen : neen, we spelen dit, als een instrument, en we doen dat zo goed mogelijk

Nr. 32, December 1990 • Luk Van den Dries • De man, hij wankelt
geneigd te vergelijken met en af te zetten tegen wat reeds bekend en vertrouwd is. Allerlei namen doemen dan op : Norén en Claus, Art en Pro en The Wooster Group, David Hockney en Munch, Amerikaanse...Rode draad in de tekstbehandeling is de grote vrijheid die men zich neemt om de tekst aan te passen : men schrapt en schikt, peilt en polst, tot er een eigen mededeling, een eigen theatraal traject...Het zoeken naar de waarheid in het sexuele weten, noopt tot een simpelheid en snelheid die het spreken verkorten tot ejaculeren

Nr. 34, Juni 1991 • Heiner Müller • Bloed in de Schoenen
En soms gebeurt het dat er eentje sterft En zijn schuilplaats wordt niet gevonden, geen Honger drijft hem uit zijn dood tevoorschijn Die hem daar op zijn beurt gevonden heeft De doden hebben...Die liep steeds de andere tuinen in en mijn moeder moest hem doodmaken, 's Avonds, toen ze hem had klaargemaakt, zei zij, dat het mijn haan was en als ik niet wilde, hoefde ik hem niet op te eten...imperatief moest afleggen en bij de schoenen-, haar- en gouden-kiezenbergen van de concentratiekampen zijn gezicht verloren had

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Rijk, en, tengevolge daarvan de tweedeling van Duitsland èn Europa, ten tweede, Auschwitz en de emigratie van de Europese joden naar Amerika en Israël, en, ten derde, de verdrijving van miljoenen Duitsers...Heym en Günter Grass en ook Heiner Müller en Peter Handke spreken nauwelijks over iets anders...moeten maar denken aan het medeplichtige zwijgen - als de waarheid al niet helemaal omgedraaid werd - van een Anna Seghers, voorzitster van de DDR-schrijversbond, en een Stephan Hermlin, die alleen

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
elkaar verschillend, en slechts meervoudig zijnd als zij Zullen wij met de waarheid zijn...HIJ ...en over de rijken die dit alles niets kan schelen... en toen hij mij aankeek zag hij tranen in mijn ogen en glimlachte blij, denkend dat ik voelde de haat die hij voelde...HIJ Dat is de vrijheid om te tiranniseren, wat het tegendeel van vrijheid is. (tracht haar te overtuigen) Dat is juist wat we het meest moeten zien te belemmeren en te

Nr. 36, December 1991 • Benoît Vreux • Van leeg tot barstensvol
De periode van politieke en economische stagnatie in de Sovjet-Unie vanaf 1945 maakte van het theater het forum bij uitstek van de oppositie, 'de enige plek waar de waarheid kan gehoord worden...Een zwerm van vestiairedames en ouvreuses en andere personeel van het onthaal plooit voor elke voorstelling de lakens op die de zetels van de talrijke gouden en marmeren salons bedekken, en rolt de...Theater Krasnaya Presnya Naast deze theaters, die met vallen en opstaan proberen een waarheid en een rechtvaardiging te geven aan de leegte die zich lijkt te hebben geïnstalleerd op de

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Hij kreeg daardoor meer vertrouwen in me en stond me meer vrijheid toe, hoewel het me steeds ten strengste verboden werd de woning van meneer de directeur te verlaten...En dat was de waarheid...En omdat ze zag, dat ik het had gehoord voegde ze er giechelend in mijn richting aan toe: "Ik zweer aa, daddet woar is!" (Ik zweer, dat het de waarheid is). Ik zou haar voor die mededeling hebben

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries, Bruno Koninckx • Frank Vercruyssen
En een megamix als resultaat Vercruyssen: Ik kan niet zo goed de scheiding tussen theater en politiek aangeven, en bepalen wat die al dan niet met elkaar te maken hebben, omdat ik juist...Het is de illusie, of de utopie, dat je als individu in een maatschappij die compleet onvrij is en ondemocratisch, naar een vorm van vrijheid kunt streven waar je tevreden mee bent...anders en misschien voor zichzelf een verhaal, een soort van vrijheid zal creëren

Nr. 40, Februari 1993 • Bart Philipsen • Als een open scheermes door de wereld
Kapitein) en Kennis (de Dokter) en hun ondergeschikte representanten (de Tambour-Majoor); en die daardoor gek wordt en een wanhoopsdaad begaat (de moord op zijn vrouw Marie), waardoor hijzelf de sluipende...Wat in het clair-obscur van die achterkant zichtbaar wordt, is eerst en vooral het blote staketsel, de theatermachinerie, aan het begin en einde van de voorstelling even gedrenkt in het hoerig en...Die tijd wordt door de ook nog in de speel- en spreekstijl beklemtoonde distantie soms haast ruimtelijk, voelbaar, creëert net geen verveling ('langzaam Woyzeck, langzaam') en versteent bijna tot

Nr. 42, Juni 1993 • Johan Thielemans • Dora Van der Groen
Het ging allemaal met zoeken en tasten, en veel succes hadden we niet: er kwamen acht, negen, soms eens veertien mensen kijken, en er was zelfs een vertoning waar slechts één toeschouwer opdook...en dat hij mij daarom de volledige vrijheid gaf...Wat de kleur betrof, moest Thyestes beginnen als een videoclip, de koningen moesten wit en goud zijn, en het klimaat was droog


Toon volgende resultaten