Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


6 document(en) met "WERELD Insect"Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
De dieren (vogel, lama, wolvin, reptiel, insect) komen in opstand, plegen muiterij...Deze plek is de wereld, met zijn dualiteit van geboorte en dood, waarin mensen in hun onderlinge relaties met leugens een complex schijngevecht leveren tegen de waarheid en elkaar daarbij voortdurend...Pogingen om haar verder in deze wereld te praten, falen systematisch op dubbelzinnigheden, die een mogelijke voorstelling van deze wereld steeds meer vertroebelen

Nr. 33, Maart 1991 • Marijn van der Jagt • Let's dance : dit is Belgisch
er wel een insect ? Er is helemaal geen insect...Ze lijkt op het podium volledig in haar eigen wereld te leven maar heeft het vermogen om die wereld met iedere cel van haar lichaam tot uitdrukking te brengen...Nadat zij in het eerste deel de groep tot insect heeft getransformeerd en het beest tot leven heeft geroepen, bespeelt zij in het tweede deel van het ballet haar eigen creatie

Nr. 55, April 1996 • Geert Opsomer • Herhaling, waanzin, discipline
Vooral Sweet Temptations wordt het prototype van een dramaturgie van de chaos, een voorstelling die zich afspeelt in een tijd en wereld zonder grenzen...disciplineringstheorie rond acteren en de theorie van het sublieme kunnen terugprojecteren op de paradox voor de toneelspeler van Diderot) en waarin het motief van het 'sociale insect' en van de 'macht' dat inherent is aan

Nr. 64, Juni 1998 • Hans Op de Beeck • Een wereld met een smaakje
Hierdoor bleef dit beeld in zekere zin vrijblijvender, opener dan de meer dwingende, korte 1 WERELD Insect - Eric Raeves en De Beweeging / Bart Michielsen...Het is dus op zijn minst wat vreemd vier gave mannelijke naakten (Insect uitgezonderd, want ten dele verborgen) op rij te zien in een 'beeldende' presentatie...Zoiets herinnert dan weer aan de sfeer van bijvoorbeeld The family of Man, de beroemde fototentoonstelling van E.J.Steichen, toonbeeld van de misplaatste ambitie de wereld en de mensheid in kaart te

Nr. 64, Juni 1998 • Bart Eeckhout • Veelkantige bewegingen
Zoals des te sterker bleek uit 1 Wereld van Eric Raeves, die het festival op bijzonder indrukwekkende wijze mocht openen...dit nummer wordt een aparte bijdrage gewijd aan het werk van Raeves, zodat hier de vaststelling kan volstaan dat 1 Wereld de meest authentieke was van alle vertoonde performances...Bijvoorbeeld in Insect, waarin revelatie Randi De Vlieghe op ijzingwekkende wijze gestalte gaf aan een lichaam dat gemorft was tot een insectenlijf

Nr. 82, Juni 2002 • Gert Verschraegen • De wereldmedia en de grenzen van het...
De wereld was altijd ingewikkeld en bijna altijd ruw en bedreigend, ‘alleen, er was niet zoveel van, of liever gezegd, er was overal (China, India, Japan) evenveel van, maar men wist het niet van...Volgens McLuhan zijn wij nu zo all-involved, zo betrokken op de hele wereld, dat we niet langer grenzen rond ons lichaam kunnen trekken...Alibi toont ons zo een waarheid over het lichaam in de wereld van televisie, film en computer, zoals de technische media die wellicht zelf nooit zullen kunnen tonen