Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


617 document(en) met "WIJ'.10 Dit" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Wij staan op dit punt van keuze, zegt hij...Het intelligente van dit toneelbeeld zit 'm hierin dat dit telkens opnieuw mogelijk is: materiële elementen, zoals licht- en geluidsregie, bereiden deze perspectiefveranderingen voor...1981 speelde het Groot en Klein van Botho Strauss (regie Hans Croiset). Dit seizoen toert het Publiekstheater door de Nederlandse gewesten met Het Spaarvarken, een vaudeville van Labiche die bewerkt

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Zijn ambitie dit stuk er kost wat kost te doen komen, zet hem ertoe aan 14 uur per dag te stuwen...dit doolhof van stofferige gangen en verloren hoekjes verwacht ik telkens het uitgedroogde lijk van een vermist acteur uit een kast te zien vallen, of het beroemde NTG-spectrum te zien opdoemen in dit...vertaalt de Vlaamse August in het begin van deel I. De oorspronkelijke tekst van Pierrot luidt: II (= Jules César) dit que nous sommes des braves

Nr. 1, Januari 1983 • Pol Arias • KNS Antwerpen: De Storm
Waarom speelt KNS dit stuk, waarom regisseert Zdenek Kraus (Tsjechisch exiel-regisseur) het, waarom speelt Dom...Hebben die theatermakers zich dezelfde vragen gesteld als deze vermeld in het programmaboekje ? Dit stuk, The Tempest, zit inderdaad vol theatermetaforen, symbolen en allegorieën...Al deze verhaallijnen blijven verborgen of onuitgewerkt en verliezen zich in toevalligheden, details, in één groot compromis: wij spelen maar en zien wel

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Aanvankelijk vind ik dit vreemd, doch dan wordt me duidelijk dat dit hier niets met onderdanigheid te maken heeft doch eerder met groepsbewustzijn: van beide kanten is er een sterke vertrouwensbasis...Dit is een vamp uit een plaatjesboek, maar ook een parodie op dat vrouwencliché dat mannen hebben uitgevonden om het dan met het adjectief 'mannenvermoordend' verdacht te maken...Er wordt gezegd: 'Wij hadden materiaal voor twintig uren, maar we hebben het niet gewaagd er meer dan vier uur van te maken

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Ik breng hem zijn zoon, die dit jaar zo snel is gegroeid, zich zo snel heeft ontwikkeld...Ik zal een gordijn trekken voor het hele, mij veel te helle schouwspel, dat mijn onwaardigheid me in dit mooie ogenblik niet al te heftig voelbaar wordt...Antonio Of ik of dit heethoofd, mijn vorst, de ruzie eerst begon en wie het is, die ongelijk heeft is een verre vraag, die men eerst nog best laat rusten

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Op dit ogenblik moeten wij, Vlamingen, inderdaad uitkijken naar een soliedere ledenbasis voor de Vlaamse afdeling...Met het Nederlandse Centrum hebben wij samen het 'Theatre Freedom Committee' opgericht, waarbij wij bewust en moedwillig buiten de schaduw van het...dit Belgische Centrum, omdat ze de internationale samenhang ervan niet begrijpen en er ook geen belangstelling voor hebben

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Er is teveel ruimte voor de enkele personages die in dit drama aan bod komen...zien dat Herrmann dit 'onwaarschijnlijke' van de conventie volledig weet in te passen in het basisprincipe van zijn regieconcept: dat van de spanning tussen disparate elementen...Men weet als toeschouwer heel duidelijk dat dit moment van vreugde en harmonie erg precair en tijdelijk is: een ogenblik nadat het doek gevallen is, vallen die koppels toch uit elkaar

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
En nu is er dus dat tijdschrift... Bij uitstapjes naar het buitenland krijg ik vaak het verzoek even een oordeel te geven over het theater in dit, mijn land...Niet informatie over de wereld staat voorop, maar de manier waarop het theater deze informatie aanbiedt, hoe wij erachterkomen, wat ze ons doet door de eigen manier van aanbieden...Daarin steekt zeker een pedagogische opdracht, en dat is geen vies woord in dit theateranalfabetische land

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Dit kan te wijten zijn aan het overdreven gebruik van vervreemdingstechnieken of aan de gebrekkige overtuigingskracht van acteurs...Als wij exacte boekhouders waren geweest, dan hadden wij nooit theater gemaakt", verzucht hij...Dit is bovendien het enige overzichtsartikel in dit themanummeren nergens komt dus de ontwikkeling in het Brusselse (creatief en receptief) (Munt, Kaaitheater, Beursschouwburg, HTP enz

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Horen wij daar nog steeds het 'terug-naar-de-basis'? De roep om kleinschaligheid...Om de discussie open te trekken en op termijn een duurzame oplossing te kunnen bedingen, wordt er op dit moment gewerkt aan een open brief, bestemd voor K. Poma, Minister van de Vlaamse Gemeenschap...Momenteel hebben alleen Stuc en CET aspiraties op dit vlak

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Wij - dat zijn twee medewerkers - doen de dingen die het ITI hoort te doen, nl...Wij zijn in de gelukkige omstandigheden dat we daar een organisatie omheen konden bouwen...Het ITI-werk maakt slechts 10 procent uit van de taak die wij ons stellen

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Wij hebben de koppen van de aristocraten geoogst...De wereld is niet ondergegaan, in de veronderstelling dat dit hier geen andere wereld is. Hoe voer je een onbekende opdracht uit...jij niet, Sasportas, en wij ook niet, Galloudec, en misschien was wat wij voor het morgenrood van de vrijheid hielden alleen maar het masker van een nieuwe nog verschrikkelijker slavernij, waarbij

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Laërtes bijvoorbeeld draagt een jongensachtige anorak met daaronder een maillot, een historische referentie naar de elisa-bethaanse tijd of hoe wij ons die voorstellen...Bij Gosch zal - zoals ik onlangs te zien kreeg in het Vlaams theater - een mollige, niet al te mooie actrice nooit spelen alsof ze een rijzige, aantrekkelijke vamp is. Dit is geen pleidooi voor...der dann im Detail szenisch hergestellt würde..." Dit is geen theater dat ontstaat aan de schrijftafel van de regisseur die vlijtig zijn concept van het stuk uitdoktert vooraleer op de acteurs

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Willequet heeft dit voortreffelijk in het Nederlands omgezet, één van de betere vertalingen die dit seizoen te beluisteren vielen...Om dat zo fijnzinnig en juist op te bouwen heeft een acteur een goed toeschouwer nodig, en ik stel me voor dat dit precies de taak is geweest van de regisseur, Roger Vossenaar...Dat geurtje van daarboven komt uit de richting van het ministerie van cultuur dat zich persoonlijk heeft ingezet om dit gezelschap een tournee aan te bieden in Vlaanderen

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Als Stella (Theater Vertikaal) Vertikaal uit de materiële problemen geraakt, belooft dit theater een nationale rol te gaan spelen in de theater-produktie...Wij deden dingen die Pina Bausch nu doet, maar ons konden ze buiten sturen...Prestigieus van opzet, zou dit evenredig financieel gehonoreerd worden en theatermakend Vlaanderen keek met afgunst naar de excentrieke ratés van De Bron

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Je kan dit niet als standpunt innemen...Maar het was een ander kijkgedrag als je 't vergelijkt met het klassieke theater, niet als je 't vergelijkt met de manier waarop wij hier rondkijken...Het publiek wordt de vampier en wij de mooie vrouwen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
onze Westerse kapitalistische wereld zijn zovele garanties voor sociale zekerheid en is theater zo een luxe-artikel dat dit goeddeels de bereidheid doodt om zich op zo een manier met iets bezig te...Terwijl ze met Stein te Bremen het repertoiretheater ontwikkelden, hadden wij onze ogen gericht op de avant-garde, op Chaikin, Grotowski, The Open Thea-tre, André Gregory, The Manhattan Project...Men heeft botweg geweigerd om dit inadequate gebouw te verbouwen, een nood-schouwburg die al twintig jaar afgeschreven is. Nu zitten we in een klimaat waar alleen nog over inleveren wordt gesproken

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
weinig belovende vierkante, grijze kubus is. Dit alles is hoogstaand werk van iemand die van theatertechniek bezeten is. Maar gelukkig weet Cloos dit alles dienstbaar te maken aan een sluitende...De joodse schrijver-regisseur, Hongaar van geboorte (1914), sinds 1969 in de Bondsrepubliek werkzaam -- na jaren Groot-Britannié( 1933-1947) en Amerika (1947-1969) -- brengt in dit stuk een halve eeuw...Karen Vanparys, die afstudeerde aan het Antwerps Conservatorium, speelde mee in Robbe De Herts Het leven dat wij droomden, de enige uitschieter in de reeks Vlaamse televisiespelen op de BRT, het

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Wat ik nu wel denk is dat de collectieve werkwijze zoals wij die ontwikkelen bij Proloog, ons belet heeft om bepaalde delen van de werkelijkheid aan te grijpen...Maar toen de sociale beweging afkalfde, kalfde ons publiek toch ook af en toen bleek dat wij een te zwak artistiek fundament hadden om adequaat te kunnen reageren...Wij verwezenlijkten echt waar de actie Tomaat naar vroeg: wij namen onze maatschappelij ke verantwoordelij k-heid op

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Wij beheren hier in het Théâtre Varia 14 miljoen, zonder dat er ook maar enige overeenkomst bestaat met de staat...Wij hebben volgehouden en eind juni dit jaar hebben we van onze minister van cultuur verkregen dat zijn diensten borg staan voor een lening van 20 miljoen...Wij hebben niet de middelen noch de mensen daarvoor maar er is bij ons drie wel een autoemulsie aanwezig en dat is belangrijk


Toon volgende resultaten