Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "WINT HET VOLK" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Er hangt eventjes stilte... Brabo Met permissie, Lamme... Lamme Ja, Brabo, 'k weet het, 'k voel het: zoo'n zotternij is te dwaas...Zeg me hoe laat het is! Zeg-me-hoe-laat-het-is!! Marquise rechtop en koud: Je hebt nog tijd om 't te weten... Buiten 'n laatste geweldige beet van de zaag...Bleef eerlijk... Tijl Ole-gestoIe-gekrege-gekocht ? Robinson 'k Heb 'n tijd eerste viool gespeeld, (het volk wou me per se aanbidden) Uit erkentelijkheid gaf ik zóóveel shake-hands dat ai

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Haal het van de zolder, laat het een frisse wind voelen, en leer het hoe je het best een straat kan oversteken in een stad...En het koor, nu eens soldaten, dan weer de hofhouding, dan weer het kleine volk in deze operette, vitaal, beweeglijk, alsof die mensen nog nooit wat anders gedaan hebben, terwijl er een paar studenten...Wilson, in het programmaboek van het Keulse deel van het project: "Het belangrijkste is, dat iets niet opnieuw en opnieuw gebeurt, maar dat het wellicht één keer plaats heeft als een uniek voorval

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Verne Jawel, ik heb hem wel geleerd, maar -- ik weet wat het is, maar ik kan het niet zeggen ... Omen Uitvluchten ! Je weet het wel, maar je kunt het niet zeggen ... Verschrikkelijk dat zo...Bakoenin In dit uiterste uur kan Frankrijk slechts door een wonderbaarlijke geestkracht van het volk gered worden...de slavernij, is er geen leger ter wereld, hoe goed georganiseerd en uitgerust met buitengewone, nieuwe wapens het ook mag zijn, dat het kan overwinnen, Alles draait om de vraag of het Franse volk tot zo

Nr. 11, Juni 1985 • Freddy Coppens • DOSSIER OPLEIDING
Hij wint het vertrouwen van Calder Willingham die zijn novelle End as a Man dramatiseert maar daarmee geen gehoor vindt bij commerciële theaterproducenten...1979 heb ik een jaar in het Strasberg Institute lessen gevolgd en heb ik het geluk gehad Lee nog op het einde van zijn leven te leren kennen...Zeker, zij doen hun werk, want het zijn meestal de critici die het publiek naar het theater brengen

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Le Saperleau, het stuk met het bijhorende golfplaten prefab-theatertje, geschreven en in 1982 gecreëerd door Gildas Bourdet, artistiek leider van het Théâtre de la Salamandre (Lille), is in het...het midden van de circusruimte zit het orkest en Béjart heeft niet aan het plezier kunnen weerstaan om de muzikanten bij het gebeuren te betrekken: de dirigent moet verscheidene malen meedoen...Dat vrij kale decor wordt opgevuld door een groot aantal figuranten, die gekleed als hovelingen, soldaten of als "het volk" het speelvlak zodanig indelen of afbakenen dat de noodzakelijke

Nr. 14, Juli 1986 • Lea Winkeler • L'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk
het tweede deel gaan ze steeds meer het lijdende Cambodjaanse volk vertegenwoordigen...Daar waar deze illustere verschijning in het eerste deel enkel een braaf luisterende en raadgevende rol speelde, aanvaardbaar voor de geest van een overledene, wint hij in het tweede deel aan...Zodat wie in de realiteit het onderspit moest delven, soms wint in het theater

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter • La Finta Giardiniera, de repetities
Enkel tijdens het allegro aan het einde van de aria blijft iets over van het vroegere Medea-gegeven: Sandrina, het tuinierster-tje, verscheurt in een vertwijfelende uitbraak van assertiviteit de...Tien dagen vóór de première gaat het dan naar het Théâtre Royal du Parc, het schattigste schouwburgje dat ik ooit te zien kreeg...hele bedrijven, zie ik hoe al het werk van de voorbije maand bijna miraculeus samensmelt tot één geheel en daarbij nog aan kracht en betekenis wint

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Op een avond in... blijft de zwaar-symbolische verbranding van Lövborgs levenswerk beperkt tot een opzettelijk mislukt vuurwerkeffect, maar het ordenen van de snippers wint aan belang...Het even beroemde schot-Hedda Gabler schiet zich door het hoofd, aan het slot-wordt nauwelijks opgemerkt, maar de (onbeschreven) notitieblaadjes en het bijeenscharrelen ervan vormen een perfect...Het hyperrealisme, dat in Les crachats het duidelijkst aanwezig is in het decor (een schitterend stationcafé), is eveneens een constante in het werk van Bourdet

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Hij luisterde met tranen in de ogen hoe een beroemde schrijver het ellendige lot bezong van het volk...Je bedriegt het volk, en het volk laat zich niet vangen...De mensen van het volk hebben, naar het schijnt, een kort en laag voorhoofd

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Het gewone volk moet z'n geld geven voor een oorlog waardoor het zelf gemmeerd wordt, Laigle De adel krijgt vrijheid van belasting in baar geld omdat zij als krijgslieden de koning met hun bloed...Heraut Volk van Romans, Romanezen, kom het feest van de heilige Blasius vieren, patroon van de lakenwevers en van het Saint-Espritgilde...Ze heft Dionyse ten hemel) Dit kind, dat niemand toebehoort, is het symbool van het onsterfelijke volk, HET VOLK IS EEUWIG!!! HET VOLK STERFT NOOIT

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
En wat het meest hartverscheurend is, is dat het volk in het aangezicht van een dergelijke onhoudbare situatie, er daarom niet minder vitaliteit, humor en menselijkheid op na houdt, aangevuld met een...schikkend in het lot en het geloof in de liefde opgevend ('berusting'). Ondanks het feit dat er geen uitsluitsel wordt gegeven over de toekomst van de vrouw (en het publiek dat dus zelf kan invullen), is Emiel...Wat het wint aan specificiteit zal het dan onverbiddelijk verliezen aan universaliteit

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
van het Russische volk...Waar moet ik dan de reden zoe- ken voor het feit dat Van Hove mij nooit het gevoel kan geven dat mijn universum - dankzij het theater - weer korte tijd perfect in mekaar zit ? Noem het de kick van een...En het taalregister moet ook even doorbroken worden, ook belangrijke heren spreken plat, in Holland het liefst Antwerps, over de afkomst en het gehalte van onze helden hoeven we ons geen illusies te

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Misschien was het door de centrale positie die het innam omdat het vlak onder de glazen koepel was geplaatst, dat het zo de aandacht trok...Het fijne volk en het ruwe...Onder luid gejuich vloog ik de lucht in. Het volk was opgetogen

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries, Erwin Jans • Luk Perceval
Zo heb ik het liefst een decor dat in de weg staat, omdat ik het essentieel vind in het leven dat je je bevrijdt van materiële dingen, maar ook omdat daardoor het decor een personage wordt dat door...Ik word gesubsidieerd voor het maken van theater, dus heb ik de morele plicht om voor dat volk dat betaalt te spelen...Niet zozeer voor mijn eigen genoegdoening, maar om het settlement te voorkomen, het doods theater waar Brook het over heeft

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
het pedagogische poppentheater kregen kinderen en het volk met erg verfijnde poppen, decors en technische vondsten, de burgerlijke normen en waarden voorgeschoteld...Dit kan dus puur poppentheater zijn, in of buiten de kast, of het kan een mengvorm zijn van poppentheater en acteren, het kan gaan om het zgn...Het blijft inderdaad verwonderlijk, hoe ondanks (of juist dankzij) de rijke volkse traditie van het poppenspel, hier zo weinig van dat theater naar het centrum doordringt

Nr. 48, Februari 1995 • Freddy Decreus • Franz Marijnen regisseert Oedipus/In Kolonos
Het raadsel blijft het raadsel en mijn antwoord is het antwoord niet zegt Oedipus in het gelijknamige stuk van Seneca, in een vertaling van Hugo Claus...Haast dertig jaar na mei '68 is het volk inderdaad niet meer 'de kiemcel van de revolutie'. Het koor valt dan op het einde ook niet meer terug in een comateuze toestand en dient deze koningsmoord niet...theater nog ritueel, dan enkel nog in een sterk geabstraheerde vorm (All for Love, BMC; Leonce en Lena, Hollandia; Thyestes, Zuidelijk Toneel). De suggestie wint het weer van het expliciet getoonde

Nr. 50, Juni 1995 • Bart Meuleman • H. Claus - groothandel sinds 1952
Moeten we Claus straks bij de symbolische pioniers rekenen, een Conscience die zijn volk het toneelschrijven leerde, of zal hij, zoals Van Ostaijen voor de poëzie, een blijvende betekenis kunnen...Nu bestaat er een traditie (ook bij Claus) die enerzijds het burgerlijke midden altijd wat op afstand houdt om het spottend te kunnen protretteren, en anderzijds altijd tracht door te dringen in het...Claus wordt soms 'beschuldigd' van naturalisme (alsof een voorstellingswijze een veroordeling kan oplopen), maar hij is zelden naturalistisch; meestal wint het artificiële het bij hem van het

Nr. 63, Maart 1998 • Pascal Gielen • Corps incorporated
De choreograaf plaatst dan ook zelden het alledaagse op het podium, hij wil juist zo artificieel mogelijk werken: 'Het is zoals Francis Bacon zegt: kunst moet artificieel zijn...wezenlijk tot het genieten, zowel in de beleving ervan als in het discours en de beelden die het aan het licht brengt...Wat zij verlangt is het exces, het offer, het feest, met als hoogtepunt: de extase

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
Het economisch systeem verplicht als het ware tot het gebruik van de marktspiegel als observatiemodus (zo men wil: als kijk-op-de-wereld). Een economische actor, het weze een bedrijf of een...Toch gebeurt het, in toenemende mate zelfs, en dat ondanks het feit dat in de meeste segmenten van het kunstsysteem het werken met overheidssubsidies het volstrekt onmogelijk maakt om prijzen tot een...de nota Naar een ontwikkelingsbeleid voor de podiumkunsten van het Vlaams Theater Instituut, gepresenteerd en besproken (maar daar het bleef het bij) tijdens Het Theaterfestival van 1996

Nr. 77, Juni 2001 • Marianne Van Kerkhoven • Grote huizen en hun taken vandaag
het derde seizoen hebben we eindelijk een balans gevonden tussen mijn werk en dat van Alize Zandwijk, wat toch de 'constante lijn' is in het geheel van het ro theater...Ik vind helemaal niet dat het slecht gaat in het theater, maar de media suggereren dat er een neerwaartse spiraal is. We mogen ons niet tegen mekaar laten uitspelen, want dat verslechtert pas echt het...Nu begint er voor het eerst een gesprek tussen zakelijk en artistiek leiders dat het niveau van het persoonlijke overstijgt


Toon volgende resultaten