Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


152 document(en) met "Waarom Een Ander Festival" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
de zaal, die gelukkig door een hekken van hen afgesloten waren; in US, het stuk over de Vietnamese oorlog, verbrandde een acteur een vlinder (gesuggereerd werd dat dit een echt levend diertje was) en...Het hele avontuur leverde een gefilmde documentaire op, waarin een scène het absurde en naïef romantische van de hele onderneming prachtig toont: een Griekse acteur en een Franse actrice, met het hele...Wat hierbij onderzocht werd en waarom hij, die eens zo een subtiel regisseur van de stem was, zich nu tevreden stelde met honderden versies van slecht gesproken Frans, was mij een raadsel

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
het tweede bedrijf is het opstootje uitvergroot tot het toeslaan van de wilde chaos op een vredig stadsplein, waar weer een ander symbool van de Duitse kunst prijkt: Johan Sebastian Bach zelf...Polverigi is een gezellig plattelandsdorpje met een 400-tal inwoners, in de buurt van de havenstad Ancona (provincie Marche). Daar organiseren Rober-to Cimetta en Velia Papa sinds 1975 een festival...Uiteindelijk was Inteatro 85 een meer dan behoorlijk festival met Epigonen, Squat Theatre en LA LA LA als hoogtepunten

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Het is een wens die ik met des te meer aandrang uit, omdat ik onder de huidige componisten er geen andere ken die én zulk een groot talent heeft én zulk een aanleg om een werkzame opera met een...De tekst van Alpenrozentango is een verrassing: aan een Tenessee Williamsachtig gegeven - een afgeleefde moeder en een karaktergestoorde zoon in een goedkoop berghotelletje - wordt een bizarre plot...Waarom een stuk ensceneren over een levend politiek personage, Norodom Sihanouk

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Ik gebruik met opzet de term "instrument", omdat de tekst van Miller functioneert in een ander discours, in een ander verhaal dan waarvoor het bedoeld is of zou zijn door de auteur...geïntegreerd kon worden, doet niets af van de echte kwaliteiten van de produktie: ze biedt een ander, extroverter, theatraler ac-teeronderzoek, en een alternatief podium voor het toneel van de MMT-fabriek of -stal...Wie de foto's bekijkt die Robert Mapplethorpe van Fabres De macht der theaterlijke dwaasheden gemaakt heeft, merkt een totaal andere theatertaal, een andere generatie, een ander tijdsbeeld

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Epigonenteater af; Need Company op
Een aantal leden ervan bereidt al een ander project voor...Een Engels moderator vertelt hun een verhaal dat zich afspeelt in een Latijns-Amerikaanse staat: een directeur van een multinational werd daar gekidnapt en de terroristen vragen een losgeld van 10...zeggen: 'Waarom staat dat 'slechts' in het nachtprogramma en niet in het officiële festival

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Chinese vrouwen rapen de zoete vruchten van een exotische boom om in hun gebakjes te verwerken, een heuvel is helemaal gereserveerd voor schakers en dammers, er staat een paleis met een hele grote...Miller was nochtans te gast op het BAM-festival 1984 met een Next Wave-creatie Democracy in Amerika, een multimedia-project waarvoor Miller een jaar lang enquêtes verzamelde (ook op Kaai '83 herinner...Gavin Henderson, directeur van het Brighton Festival, slaat de vergadering plat met zijn cijfers: een omzet van 800000 pond en 400 activiteiten over een periode van drie weken in die ene stad

Nr. 17, Maart 1987 • Alex Mallems • Doe maar gewoon, dan is het al...
het weergeven van een bepaalde realiteit; een decor dat getuigde van een grote inventiviteit, een grote verbeelding maar waar je toch fragmenten van een realiteit in aanwezig vond; met de behandeling van...hebben, maar wel als discussiegrond om te weten 'wat vind ik van theater', 'wat vindt een ander van theater' en ook om te leren herkennen wat goed gebracht is en wat niet...Dat repetitieproces is totaal anders verlopen omdat het een heel ander stuk is: Het Park is een caleidoscoop van scènes en personages waarbij elke scène een onderdeel, een pion is van een schaakspel

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Het Theaterfestival werd uitgedacht door Arthur Sonnen van het Holland Festival: "Binnen de organisatie van het Holland Festival hebben we altijd gestreefd naar een zo goed mogelijk gebruik maken van...Van zodra een voorstelling uit Gent of Antwerpen werd voorgedragen, reed een wagen van het festival naar ginder met een aantal Nederlandse juryleden...Mirabolar die zijn pas geplante herdenkingsboom wil bewateren, verliest, na een been, ook nog een ander vitaal lid; omdat de aartshertogin gezworen heeft zich niet meer te verschonen vóór Oostende gevallen

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Hildegard De Vuyst • Jan Fabre werkt aan een operatrilogie
De Macht.... Het toont energiek veel rustiger, het is een ander soort energie, heel vast, statisch, bijna een soort 'monnikenenergie'. In De Macht... was het een veel uitbundiger energie (lopen...Górecki is een oudere man (55), heeft een heel ander leven achter de rug dan ik, wat een confrontatie, een interactie teweegbrengt tussen zijn levenservaring en mijn ideeën, mijn leeftijd...Waarom zou een onbevooroordeeld toeschouwer niet op elk ogenblik in de evolutie van een theatermaker kunnen inpikken, waarvan het pro-dukt sowieso vluchtig, eenmalig en weinig tegen de tijd bestand

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Het is dan ook de vraag waarom deze produktie in het kader van een theatervernieuwend festival als het Kaaitheater uitgenodigd wordt, tenzij men een voorbeeld wil stellen aan onze...het kader van dit festival regisseerde Wilson Quartett en daarvoor werd hem een prachtig klein hoftheater in een naburig kasteel ter beschikking gesteld, een ruimte die perfect aansluit bij de sfeer...samenstelling van het team; een en ander diende zeker te vlug te gebeuren, toch werd deze Strindberg-avond een boeiende gebeurtenis, die in de annalen van de Korrekelder als een hoopvolle wending mag worden

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Dirk Van Dijck, een onstuimig acteur
Een vader die in het amateurtoneel speelde, moeder die speelde, een broer, een tante en een oom...hoewel ik de acteur als uitvoerder ook niet als een kunstenaar beschouw, wel als een instrument in handen van een mogelijk kunstenaar). Zelfs als dat voor een klein publiek in zekere zin elitair wordt...Ik mag alles doen wat ik wil, en ik ben daar heel dankbaar voor, maar als je zo een aantal maanden moet zoeken, dan evolueert je inzicht in een stuk of in een rol op een heel andere manier dan het

Nr. 23, September 1988 • Wim Van Gansbeke • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Er is nog iets anders: het Kaaitheater heeft altijd het standpunt ingenomen dat zijn affiche -- in een gecomprimeerd festival of een andere formule -- ook en vooral de Vlaamse dramaturgie ten goede...Maar ook de dramaturgie bleek vol denkfouten te zitten: waarom stond er een troon prominent in het decor als die maar één keer gebruikt werd voor een twijfelachtige scène waarbij iedereen werd...Waarom werd al even prominent een urinoir -- dat typische mannensymbool -- in het decor verwerkt als daar verder niets mee gebeurde en een mogelijke dadaïstische benadering van het voorwerp ä la

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Een ander soort festival dat als resultaat gelijkaardig is, hoewel het uit een andere politiek ontstaat, ontwikkelt zich uit de abrupte breuk in het theaterlandschap van de jaren zestig tussen de...De redenen waarom de formule niet meer werkt, liggen voor een deel in de eigenschappen van een dergelijk festival zelf: in gekoekte vorm is een festival een erg tijdelijk, efemeer fenomeen, zeker...Een festival heeft dus vooral een sociale betekenis en een publieksfunctie: het theater bevestigt zijn bestaan bij een grotere publieksgroep, zorgt voor een overvloedige respons

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Op het Festival der Frauen in Hamburg in mei werd met Duitse actrices een tweede fragment getoond, lijdens het festival van Avignon kwam een derde etappe klaar met Franse en Belgische actrices...Als bis gaven Goebbels & friends een voorsmaakje van de laatste Goebbels/Müller-samenwerking: Maelstromsüdpol (een produktie in opdracht van het Ars Electrónica-festival in Linz met een decor van...Was het een gevoelen van vertedering of een emotionele streling, Opgewekt door een gebaar, een beeld of een harmonisch samengaan?... Doorheen de voorstelling groeide een intuïtieve herkenning, een

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Wettelijk kader, de RAT-praktijk van de voorbije vier jaren en een scherpe protestreactie: voldoende elementen om een diagnose te stellen van een uiterst belangrijke schakel in het theaterweb...Hierin is een voorname rol weggelegd voor de RAT of enig ander nieuw te formeren intermediair adviesorgaan...nastreven; 3. een en ander kan alleen wanneer de adviesorganen zelfstandig kunnen opereren, wanneer haar werkingsprincipes en dynamiek niet vanuit de politiek, maar vanuit de kunsten zelf geformuleerd worden

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
voor hun tegendeel: een stapel kommen en teljoren, een plant in een aqarium, opgezette dieren, in sterk water bewaarde ingewanden, een blanke man en een blanke vrouw die niet bij mekaar passen, een...Over de ganse breedte van de scène staat een schuine spiegel opgesteld, met daarachter een rij dansers die slechts een arm, een been of een ander lichaamsdeel boven de spiegel uitsteken...Ook al is dit een onmiskenbaar wervelend spektakel, een intelligente mengeling van thrillerelementen ('Wie deed de trein ontsporen en waarom

Nr. 25, Maart 1989 • Pol Arias • Het Theater als Avontuur
Afgelopen zomer presenteerde het Festival van Gibellina in Sicilië De Trojaanse Vrouwen in een regie van de Belg Thierry Salmon...Hij benaderde de materie een eerste keer toen hij voor het festival van Santarcangelo, bij Rimini, werkte op een fragment uit Cassandra van Christa Wolff...bouwden een circuit uit: eerst was er Napels, dan Hamburg met het Festival der Frauen, daarop Avignon, Marseilles en ten slotte Gibellina

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Een fundamenteel probleem voor een festival als Avignon dat budgetair voor meer dan de helft gedragen wordt door de ticketverkoop en dat dus in eerste instantie ook afhankelijk blijft van een ruime...Deze co-operatie reflecteert zich in een eerste opvallend kenmerk van dit nieuwe festival: het combineert de verschillende specialisaties tot een festival van de podiumkunst waarin theater, dans...Bruzzle wordt daardoor een soort tweedekans festival waarop belangrijke produkties een ruimer publiek kunnen bereiken of getoetst worden op een eerste indruk

Nr. 27, September 1989 • An-Marie Lambrechts, Luk Van den Dries • Post-scriptum bij een dramaprijs
Vanaf '89 is er op initiatief van het Holland Festival de To-neelschrijfprijs in het leven geroepen: een jury (Eric Antonis, Pauline Mol, Klaas Tindemans) beoordelen de nieuwe Nederlandstalige stukken...professionele theater ? Als een amateurtheatergroep een vitaal onderdeel is van het sociale leven van een gemeenschap, is het dan meer gebonden aan de grootste algemene smaakdeler van dat publiek dan een...Toch moet gezegd dat een auteur als Frank Hellemans in Louis Quatorze een autopsie zich heel erg bewust een weg probeert te banen uit een aantal cliché's die in toneel en toneelliteratuur kunnen

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Deze grand lady van de alternatieve scène in Joegoslavië slaagde erin, met een schamel budget en in vaak moeilijke omstandigheden, gedurende meer dan twintig jaar een gereputeerd festival te...Een intercultureel festival in de lijn van de Unesco-gedachte, met vertegenwoordiging van meerdere continenten en een reeks namen als Stein, Mnouchkine, Brook, Ljubimov, Krejca, Besson, Vassiljev...De ouders blijven geschokt achter en krijgen het bezoek van een acteur en een actrice van het Théâtre Impérial, een negenhonderd-sterangs gezelschap, wiens steracteur door een ongeluk (zijn lui


Toon volgende resultaten