Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


152 document(en) met "Waarom Een Ander Festival" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 28, December 1989 • Hildegard De Vuyst • EEN OMGEKEERDE REDENERING
deze terugkoppeling een valabele keuze, zeker als men in het achterhoofd houdt dat Vlaams in het buitenland een kwaliteitslabel is. Ik heb zelfs de indruk dat het festival in bepaalde mate terugkoppelt...dit binnen een internationaal festival een gerechtvaardigde optie is, is weer een andere vraag...Klapstuk 89, een festival waarin de dans voor een groot stuk de dans achter zich liet maar daarvoor (nog) niet veel voor in de plaats kon stellen, waarin een kleine produktie als Quarere van Mal Pelo

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Daniël Benoin : "In een ander land werken is stimulerend voor een regisseur...Er kunnen co-produkties opgezet worden, er komt een theatertijdschrift en een jaarlijks festival...De gezelschappen bepaalden zelf welke produktie ze op dit festival wilden laten zien, wie wou kon een voorstelling van een ander gezelschap uit eigen land mee inviteren

Nr. 29, Maart 1990 • Johan De Boose • Andrzej Wajda
Maar een ander contrast komt dit schema nogmaals diagonaal doorsnijden en brengt ons meteen bij Wajda : het contrast avant-garde/traditionalisme...Waarom een eenheid ? Het programmaboekje antwoordt: "In de drie thea-terprodukties die in deSingel te zien zijn, plaatst Wajda het probleem van de dialoog centraal...wordt bijna als een apart personage getoond), het acteursspel labori-eus, en het scenische gebeuren wordt om een onduidelijke reden door een doorzichtig gaas van de

Nr. 30, Juni 1990 • Marcel Otten • Theater voorbij de muur
Ariane Mnouchkine - om een ander voorbeeld te noemen - zoekt het ook niet in het begripsmatige van de tekst, maar in muziek en beweging...Er bestaat een brief van Muller aan Wonder uit 1986 : Beste Erich, In Milaan, waar ik sinds een dag of tien een stem ben in Luigi Nono's Prometeo, een poging om licht te componeren...waarom ik een stuk als Hamlet zou ensceneren in het Westen

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
Sinds 1984 probeert het tweejaarlijkse festival De Beweeging een platform te zijn voor wat zich aandient als aankomende dans in ontwikkeling...De ervaring leerde immers dat choreografen niet altijd naar een precieze datum toe kunnen werken en dat men met een festival alleen, de actualiteit wel eens achterna kan hinken...Een festival staat of valt niet met een paar mislukkingen en een waar talent zal het waarschijnlijk ooit wel 's maken, met of zonder debutantenparade

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Kan iemand mij één reden noemen waarom kunstencentra - of andere vormen van theater - gelukkig moeten zijn met een wet, om de wet ? Deze wet, van onbeperkte duur - dat wil zeggen : tot de toestand...Arbeid adelt, de vrouw is de as in het leven, liefde is creativiteit... Alleen slaagt deze 'predikant' er niet in om een en ander in daden om te zetten...Noodgedwongen moet Peeters zich dus toch meermaals beperken tot de door hem gewraakte "evenementen" (een ander woord voor "feiten" ?). Toegegeven : zonder anecdotisch te worden

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Waarom doet Odoardo een stap achteruit als zijn vrouw hem wil omhelzen ? Waarom die lange stilte als de prins Emilia, ontvoerd op Dosalo, uitnodigt hem te vergezellen ? Waarom laat ze haar bijbel...grenservaring, een exces, een verspilling die geen ander doel heeft dan zichzelf, een vorm van extatische geweld waarin het individu zijn identiteit dreigt te verliezen...Een ander voorbeeld was de produktie Un Prénom d'Archiduc, een tekstcompilatie uit het werk van Charles- Ferdinand Ramuz met als resultaat een soort getheatraliseerde biografie van de auteur Ramuz

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Met alle respect, nimmer werd het een festival van de grote namen, van populair-commerciële keuzes, al is een zekere modieusheid - misschien ondermeer te wijten aan het afschuimen van de...Een voorstelling bijvoorbeeld, waarbij ik me tijdens het kijken zit af te vragen waarom ze werd gemaakt, waarom ze nu werd gemaakt, waar het noodzakelijke pijnpunt zit waarrond de motieven cirkelen...De twijfels en onzekerheden die Maria Muñoz en Pep Ramis toegeven tijdens het gesprek met Korteweg stellen hun werk in een heel ander perspectief dan bijvoorbeeld dat van Daniël Larrieu, die een sterk

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Door een dergelijk taalgebruik wordt een tekst meer dan een verbalisering van de psychologie van de personages, ze wordt een zelfstandigheid...Veel wezenlijker is de eenheidsbeleving op een ander vlak...Een en ander wordt onrechtstreeks in de hand gewerkt door de dramatische opbouw van de tekst, die nochtans niet zonder waarde is. Thematisch plaatst Vandervost twee orgelpunten, in de vorm van twee

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
Zoals reële voorwerpen een bestemming krijgen in een lege ruimte - anders dan een opgebouwd decor in een daartoe geschikte theaterzaal -, zo krijgen ook een aantal uitgekozen tekstfragmenten vroeg...Gent Time Festival In de tweede helft van mei vond in Gent het eerste Time Festival plaats, een samenwerkingsverband tussen kunstencentrum Vooruit, het Museum van Hedendaagse Kunst...Zoals gezegd ontbrak het bij het eerste Time Festival aan coherentie, aan een rode draad waaraan je je kan vastklampen

Nr. 35, September 1991 • Theo Van Rompay • Het Theaterfestival 1991
Het begrip 'festival' bezorgt velen al maagpijn, denkend aan de inflatie waaraan gans West-Europa sinds een tiental jaren onderhevig is, laat staan een festival dat onbeschaamd en met flinke...De verhoogde pers- en publieksaandacht die eigen is aan het event-karakter van een festival is een ideale basis om ongekend werk een duw in de rug te geven...Voor de groep van mensen, organisatoren én artiesten, die Kaaitheater schraagde was een festival effectief irrelevant geworden, maar in het globale landschap kwam er een grote lege plek

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
twee van hun recentste stukken: Voader en De cocu magnifique). Deugd en braafheid passen dan weer in een ander 'project' van de BMCie, nl...Dat komt in de eerste plaats door het fragmentaire karakter van de voorstelling: we kijken naar het verhoor van een vrouw, een sollicitatiegesprek met een actrice, een stukje muziek en dans, een...de samenstelling ervan is ontstaan uit een gevoel, een drijfveer, een woede ("waarom wil niemand met ons ruziemaken

Nr. 36, December 1991 • Pieter T'Jonck, Peter De Jonge, Dieter Lesage,... • Klapstuk
Bij de organisatie van een festival hangt zoveel van toevallige factoren af dat een afrondend, omvattend, legitimerend esthetisch vertoog -waarbij een festival als Gesamtkunst-werk wordt voorgesteld...De vraag aan een filmcriticus en -theoreticus om een video te maken is een beetje vergelijkbaar met de vraag aan een beeldend kunstenaar om een tentoonstelling op te zetten (zoals b.v...Maar waarom een schelp

Nr. 36, December 1991 • Herman Asselberghs • Videowerk van Walter Verdín
Teresa De Keersmaeker, een korte video te maken voor Pas de Danse, een videotape die bestond uit vijf bijdragen, waarbij telkens een Belgisch choreograaf samenwerkte met een videomaker...Ik zou wellicht geen beroep doen op een choreograaf of zelfs niet op een danser, zelfs al zou ik toch een dansvideo maken...Op het behoorlijk aantal monitors voor me zie ik het op het ene scherm een heel ander blauw verschijnen dan op het andere en dan werk ik soms heel lang om een mooie blauwe kleur te maken

Nr. 38, Mei 1992 • Lieve Demin • Het complete antwoord van De Beweeging
Deze tournee is een belangrijke stap binnen de ontwikkeling van het festival...Dit resulteerde in korte scènes-sketches die steeds een ander gezicht van de liefde belichten...Waarom breekt door een tedere omhelzing de rug van de zwaan

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
Het is me een raadsel waarom u naar hem heet...Een ander voorbeeld: "Een acteur betrekt de theaterwerkelijkheid in zijn creatie van illusie". Om deze zin te begrijpen moet je als lezer weet hebben van een heel referentiekader...Ik was verbolgen over zoveel onrecht, omdat ik meende te kunnen aantonen, aan de hand van de tekst en aan de hand van een intuïtieve opvoeringsanalyse, waarom dit een 'juiste' opvoering was

Nr. 39, December 1992 • Tom Blokdijk • Het gekluisterd bewustzijn
Het festival wijdde aan Rijnders een special die door Tom Blokdijk werd ingeleid...De zoon heeft zich losgemaakt van de ouders, maar een binding aangaan met een ander...verhindert, maar ook wat men van de ander verwacht: iets wat de ander niet kan geven: meer dan er is. Rijnders heeft zich in Liefhebber nog een keer bezig gehouden met het onderwerp kunst en liefde, maar

Nr. 39, December 1992 • Hugo Durieux • De tragedie van het luisteren
1991 duikelt Pierre Audi, artistiek directeur van De Nederlandse Opera, Die gliickliche Hand weer op en programmeert het in een dubbelprogramma met een ander zeer merkwaardig stuk: Neither (An Opera...Het toneelbeeld beantwoordde zeker aan het abstracte karakter van Schönbergs werk -ook een van de redenen waarom dat een historische plaatsheeft- maar negeerde, weersprak zelfs, een ander element dat...rijkdom aan dimensies en elementen voor de theatrale vormgeving; tenslotte een intensivering van de receptiviteit van het publiek)." Het Holland Festival 1992 bood een uitgelezen kans Nono's opvattingen over

Nr. 39, December 1992 • Eddie Vaes • Twintig jaar schotten doorbreken
maar tegelijk een persiflage op de oprukkende beeldcultuur in de westerse consumptie-maatschappij en - waarom niet-een parodie op de manier waarop andere groepen politiek theater bedreven...Hier gaat niemand weg, maar iedereen die afscheid neemt wordt opgevangen en geamuseerd door een ander groepje...Emoties Platonov is een heel ander stuk, maar even zuinig vormgegeven, het aantal personages is hier gereduceerd tot acht

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Een verstikkende mantel van Cultuur
Je begrijpt waarom Loek Zonneveld of Wim Van Gansbeke dit een perfecte vertoning noemen...Het esthetische is dan een verhulling, een strategie om de illusie van betekenis te wekken, terwijl het bemeubelde leegte is. Wat een meubels, dat wel, maar welk een leegte...herinnert dat Jan Decorte tien jaar geleden Maria Magdalena, een ander stuk van hem, meesterlijk op de planken heeft gezet). Zo kan deze opvoering niet meer zijn dan een stijloefening, die boeit zolang de


Toon volgende resultaten