Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


6 document(en) met "War Zone"Nr. 82, Juni 2002 • Loek Zonneveld • Heerlijk, helder toneelspelen!
gedemilitariseerde zone’ kan zijn, een bevrijd gebied, waar ruimte is voor rouw, troost, emotie – zulks overigens niet op het niveau van de tearjerker, wél je hersens erbij blijven gebruiken...Orestes moet meeluisteren naar zijn moeder, hij raakt daar behoorlijk van in de war

Nr. 85, Februari 2003 • Wouter Hillaert • De nieuwe politieke cultuur uit Scandinavië: Nordic...
de performance Sex in the War Zone van de Noors-Britse allround-kunstenares Kate Pendry...Sex in the War Zone laat ze zich spottend uit over de Amerikaanse reacties op 'de bagatel van 11 september' en het sérieux van de 'peace-keeping forces'. Alles heeft te maken met de reis die...ze vlak na de oorlog ondernam naar ex-Joegoslavië en Kosovo en waarover ze in Sex in the War Zone met fijne diva-allures verslag uitbrengt

Nr. 85, Februari 2003 • (colofon)
Stefan Loeckx Druk Arte-Print 1 I like America and America likes Me benjamin verdonck foto nieuwpoorttheater 2 Philoctetes / Man-o-War crew foto stefan dewickere...63 I like America and America likes Me Benjamin Verdonck / Nieuwpoorttheater 12 Marilyn Peepshow Kate Pendry 63 Philoctetes / Man-o-War CREW 49 Rwanda 94 Groupov 60 Sauna in Exile Heine R. Avdal, Mette...Edvardsen, Liv Hanne Haugen, Lawrence Malstaf/Les Bains::Connective, Kaaitheater 63 Sex in the War Zone Kate Pendry 63 The Voice of One Crying in the Wilderness Kristian Smeds/The Kajaani City Theatre 63

Nr. 92, Juni 2004 • Rudi Laermans, Carine Meulders • Het lichaam is de voorstelling: Wat ons...
individualiteit, kortom: 'ziel'. Dat 'andere' dat met het lichaam verbonden is -misschien gaat het daar wel juist om in dans- bakent een zone van intimiteit af waarin je niet zomaar binnendringt...Ook de hedendaagse dans wil het waarnemen zelf 'abnormaliseren', even in de war sturen en aan zichzelf laten twijfelen

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
Dit alles betekent niet dat de intimiteit een onbelangrijke of zelfs onbestaande zone zou zijn, alleen is ze niet –of zelden– het gebied waar menselijke interactie vorm krijgt...Het duurt even voor je door hebt dat het beeld dat je ziet op de doos op die manier je links-rechts coördinatie in de war stuurt: in tegenstelling tot een gewoon spiegelbeeld, zoals dat van je gezicht

Nr. 114, December 2008 • Timmy De Laet, Myriam Van Imschoot • Het is theater zoals te verwachten maar...
Toch benadrukt Jenny Thompson, die zich gedurende zeven jaar in dit bruisende milieu heeft ondergedompeld en er in 2004 het boek War Games over schreef, de politieke neutraliteit van de historische re...origine de la performance, Panama musées, Paris, p. 82). 2 Jenny Thompson, War Games...Inside the World of 20th-Century War Reenactors, Smithonsian Books, Washington, p. 54 3 In het nagesprek dat volgde op de voorstelling van 3 oktober 2008, zei Anne Collod hierover het volgende