Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


83 document(en) met "Was Teirlinck" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Ik was helemaal in het zwart gekleed en een negerin riep me binnen omdat ze dacht dat ik een dominee was...Ik zie daar een kind met een van ondervoeding gezwollen buik en het enige wat ik deed was dat kind wat snoepjes geven die ik toevallig in mijn zak had...Toen ik heel jong was, was dat de Vlaming, later de Zwarte Jef op de markt, maar partijlid ben ik nooit geworden

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Niet iedereen van het gezelschap was opgetogen met het solo-nummer van Moeremans dat een onverbloemde apologie was voor een onverkwikkelijk stuk Vlaamse geschiedenis...Het eigenzinnige regiewerk van Arne Sierens en Mark Van Kerk-hove, gemaakt vanuit een jeugdige onvrede en met de daarbij horende onvolkomenheden in hun produkties, was in Gent het eerste dat de...hadden weinig middelen maar het was goed geacteerd

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Het was een grote ervaring en een belangrijke les voor mijn ego...Praag was dusdoende werk te zien van Jacques Berwouts (Arena), Werner De Bondt (docent Studio Teirlinck), ontwerpster Roos Werckx en architect Luc D'Hooghe (van deze beiden werd het - onuitgevoerde...Het werkstuk van het Brussels Conservatorium was zo'n voorbeeld, de Gentse eindproduktie was hiervan de meest extreme illustratie

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Eigenlijk was er geen verschil in zijn werkwijze als leraar of als regisseur: 't was dezelfde bezetenheid...En er was ploeggeest; er werd op geen uur gekeken en die rare trekjes van hem hinderden toen niet...Karel Vingerhoets Leonce in Leonce en Lena van G. Büchner was de eerste rol die ik met Walter speelde, op Studio H. Teirlinck

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Teirlinck kwam alle weken langs, en dat was telkens een genade...Teirlinck was een filosoof van het theater...Puntilla was hij de onberekenbare meester; hij was een knappe Schweik; Koning Lear was misschien zijn mooiste prestatie; in Godot was hij de drijvende kracht van de vertoning

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Gelukkig was er Teirlinck nog...Bandwerk Hoe was de mentaliteit bij de KVS vijfentwintig jaar geleden ? "Vreselijk, maar KNS-Antwerpen was nog erger...Hij werkte op een andere manier, begon met erop te wijzen wat een scènebeeld was, wat de rol van de belichting was, maakte ons bewust van de plastische kunsten die aan het theater te pas kwamen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Bert Verminnen omschreef - naar Artaud - het Vlaamse theater-bestel als 'Le théâtre et la peste'. Met zijn uitdagende radicaliteit was hij op vele vlakken een voorloper...Pierre Vlerick (Proka-Gent) getuigt: "Hij was in de wolken teruggekomen, maar een echt werk-systeem had het hem niet opgeleverd...Het Vlaamse theaterbestel van toen had geen plaats voor een figuur als Verminnen en er was niemand die naast hem kon staan om hem een methode te leren waardoor hij zich zelf kon realiseren, ook al

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
van Vaakstraat 81, 1000 Brussel, 02/511.62.53) ETA (Educatief Theater Antwerpen) Uit Kindervreugd (de jeugdorganisatie van het stadsonderwijs) was de Jeugdstudio-Fakkel-theater ontstaan...internationale bekendheid met zijn 8-urig project Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was (cfr...Deze overtuigende start voedde de hoop dat ook afgestudeerden van een gevestigd opleidingsinstituut als het HIDK aansluiting zouden vinden met een beweging die elders en vroeger op gang was gebracht

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
Een slecht mens De meest prestigieuze toneelschool van België, Studio Herman Teirlinck, geeft in inversie een duidelijk beeld van de Antwerpse theatersituatie...Het resultaat was onevenwichtig maar het leerproces was duidelijk...De plastische gevoeligheid bijvoorbeeld die prominent is bij de Teirlinck-boys is op een schreeuwende manier afwezig op de andere Antwerpse podia

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
tijdsmedium was, en nog niet, hoewel film reeds populair was, in de bij voorbaat verloren concurrentieslag met de televisie verwikkeld was, dat Antwerpen als theaterstad iets te betekenen had...Maar er was ook de Amerikaans geïnspireerde revue, op behoorlijk niveau, in de Hippodroom, in het Eden-theater, tussen beide oorlogen...Het peil van de theateropleiding in Vlaanderen is bedroevend laag, ondanks de spektakelpretenties die de Studio Herman Teirlinck zich aanmeet

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Wie Vlaamse acteurs ondervraagt die tussen de oprichting in 1946 en 1979 lessen aan de Studio Herman Teirlinck volgden alsook aan het Gentse en het Antwerpse conservatorium, stuit steevast op haar...de jaren 18, 19, 20 was er een volledige anti-Duitse campagne; al wat Duits was, kwam niet door...En nu heeft men weer een Rus gekozen, terwijl dat absoluut niet noodzakelijk was; er waren twee valabele nederlandssprekende kandidaten

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Toen ik 18 was, ging ik naar Studio Herman Teirlinck; na vier maand vond Fons Goris dat het genoeg was...Bovendien was ik gaan regisseren bij het Brusselse amateurtoneel; van daaruit was het een kleine stap naar de regieopleiding van het RITCS...Moeilijk was dat niet, ik was al erg actief in Brussel

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Pas in de Lear-opvoering was de tekst behandeld als een groot ademend organisme: het voorbeeld van Peter Brook, waaraan Tillemans vertoning erg schatplichtig was, heeft hem toen voor het essentiële...Hij was één van de eerste produkten van het R.I.T.C.S...het publiek), of zich had moeten vragen stellen bij 'natuurlijke' intonaties (wat meestal wil zeggen virtuoos zijn op zijn Oliviers). In Maria Magdalena zag men hoe een gevecht uitgelopen was op een

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Terwijl ik in Brussel studeerde bij Herman Teirlinck in de Ter Kamerenabdij, volgde ik les in Antwerpen aan het Hoger Instituut voor Toneel en Regie...Hij was een schitterend improvisator, een babbelaar, en of je er les van kreeg of ermee op café ging, dat was allemaal hetzelfde...Ik heb dat wel in mijn lessen verwerkt, maar het was meer een bevestiging van wat ik al dacht

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Herman Teirlinck Een nieuwe stap in de ontwikkeling van de theaterpedagogie werd in Brussel gezet: 'Een van de meest spectaculaire en voor ons land uitzonderlijke verwezenlijkingen was de...De eerste bezieler was uiteraard Teirlinck zelf, hoewel hij nooit directeur geweest is. In 1948 trok Teirlinck Fred Engelen aan om de Studio verder vorm te geven...Was Teirlinck katholiek geweest, had hij meegedaan met het Vlaamse Volkstoneel

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Hiermee is het verhaal niet af: vanuit de privésector was er belangstelling, want de produktie trok veel volk...Toen ik de produktie zag, was alles in orde, maar toch bleven er een paar verrassende zwaktes: de Duchess van Eleanor Bron was vrij zwak (alleen plastisch was ze adembenemend), en Ian McKellen...Algemene ontgoocheling was er ook over Kidnap van het Amsterdamse Mickery en Outcalls/Riptides van de met veel heisa aangekondigde Soon 3 (San Francisco). In het eerste geval was dit misschien ten

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Dré Poppe was in 1950 medestichter van Toneelstudio '50, vanaf 1955 keldertheater ARCA...Een gemakkelijke taak was dat directeurschap in geen geval, want het NTG ving als nieuwkomer nogal wat tegenwind...kringen van het Gents liefhebberstoneel was er onvrede omdat het KNS-gebouw niet meer beschikbaar was als schouwburg

Nr. 12, Januari 1985 • Edward van Heer • Frieda Pittoors: Apostolos Panagopoulos
Terwijl in Parijs de barricades van de 'nieuwe Franse revolutie' in de fik staan en de wereldburgerij haar adem inhoudt (even maar), zijn in de Antwerpse Studio Herman Teirlinck vier jongelui...stuk was te gewaagd bevonden door de Koninklijke Nederlandse Schouwburg-directie, en dus geweigerd...Als leidster van een lekengroep die verbonden was aan een Brabants begijnhof schrijft ze mystieke poëzie en prozateksten waarin ze spreekt over haar brandend verlangen om met geheel haar wezen op te

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Het antwoord van Fons Goris was een antwoord van Teirlinck: het eclectisme, je moet van alles kunnen

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Mijn indruk van Pjeroo Roobjee als toneelauteur was niet zo goed-zijn Het Offer is te kort voor Jan Decleir was van een ondramatische verveling - maar De Sapeurloot is perfect in overeenstemming...1917/23). Zijn eerste geruchtmakende regie was een massa-openluchtspel voor studenten te Delft: Johan De Meester (op de voorgrond) als Tijl (1925); op de achtergrond Lode Gijsen als de markies...Zijn theater esthetiek was spectaculair, zijn ruimteconcept drie-dimensioneel en geïnspireerd door wat hij had gelezen over het Russische constructivisme, de door hem gepropageerde speelstijl was


Toon volgende resultaten