Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


83 document(en) met "Was Teirlinck" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
zijn Wijding voor een Derde Geboorte drukte Teirlinck de hoop uit op een heropbloei van een monumentale gemeenschapskunst met daarin, na de Griekse en de Middeleeuwse periode, een derde wedergeboorte...Indien de drempelvrees voor theater reeds groot was, zal die via een dergelijk ingewikkeld systeem, dat tegen elke historische fundering van de subsidiëring ingaat, wel tot een fobie zijn uitgegroeid...Het bezoek dat Jack Lang op uitnodiging van de SP aan België bracht, was voor die partij het begin van een brede informatieronde in het kunstenaarsmilieu

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
verdienste - ; Verreyt die steeds opviel door zijn vaak ongewone maar originele meningen, de man van het "gefundeerde onverwachte", van wie men steeds benieuwd was te lezen wat hij ervan dacht...toch een soort houvast aan het toneel 'zoals toneel nu eenmaal was'. Alhoewel... Je was al een beetje voorbereid door wat Mickery hier met die kleine Engelse en Amerikaanse...Was het voor u een noodzaak daar een persoonlijk contact mee te hebben

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De regisseur was een soort agent die het verkeer regelde tussen cóté cour en cóté jardin, tussen tekst en conventie...Zo werd aan het INSAS (het franstalige RITCS) een acteeropleiding toegevoegd, maar voor de vlaamse afdeling kon dat niet, want er was al de Studio Herman Teirlinck...een Veys, de miljoenoplichter die eminent lid was van de jury; een student die grote onderscheiding haalde hoewel zijn eindwerk afge-pend was van de thesis van Pol De Bruyne; een andere student werd

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Zo erg was dat allemaal niet, want was er helemaal geen geld dan gingen we bij de moeder van Tone eten...Rudi Van Vlaenderen was daar even als dramaturg, maar was vlug weg omdat dat wat moeilijk lag met Vic en met de hele atmosfeer en denkwereld die daar heerste...Zo was dat in de Beursschouwburg en zo was dat in het Brialmonttheater

Nr. 17, Maart 1987 • Geert Kimpen • Geert Kimpen
Er was eens een gedrocht; haviksneus, puisten en bovenal bleek, enfin, u begrijpt wat voor type ik u wil suggereren... wou hij toch wel theater maken zeker...Zijn instinct geraakte in de war doch op een strand aanspoelen kon niet, want hij was niet eens een walvis...Conny trouwens was in snikkend geluk ontsprongen en beefde als een riet

Nr. 17, Maart 1987 • Drie oud-leerlingen blikken terug
Het werkritme lag dus absoluut te laag, en er was geen continuïteit...Het was als een klein plantje dat onmiddellijk alle ontberingen moest kennen en in de kou gezet werd om zich te harden...Maar er was veel geduld en altijd goede begeleiding, soms van de drie leraars samen

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
DORA VAN DER GROEN ANTWERPEN JEF DEMEDTS GENT SENNE ROUFFAER BRUSSEL Toekomstige beroepsacteurs kunnen in Vlaanderen een opleiding krijgen aan de studio Herman Teirlinck...Het engagement richt zich nu op de exploratie van het ik: "Tot 1976 was de trend het individu in de eerste plaats als sociaal wezen te definiëren - zeker ook een eenduidige visie...Ondanks alle onderlinge paralel-lie (en zelfs overeenkomsten met de grootste opleidingsschool, de Studio Herman Teirlinck) zijn er toch ook divergerende lijnen die precies het eigen profiel van de

Nr. 18, Juni 1987 • Leo Geerts • Waarborg voor continuïteit en traditie
Reeds Herman Teirlinck zei het en de nestor van onze toch al lamentabele theaterkritiek, Frans Verreyt, zei het hem in Etcetera na: zelfs wanneer de grote gezelschappen een lamentabele periode...De stukken van het GRIPStheater hebben wij gebracht, toen hier nog niemand wist wat GRIPS was...Konrad aus der Dose (Jan uit blik) was dit seizoen dè grote ontdekking van het RO-theater, maar wij hebben dat gespeeld in 1979-'80

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
de vorige afleveringen werden officiële, door de overheid erkende en met een diploma beschermde, opleidingsinstituten voorgesteld: een groep die makkelijk overzienbaar en aflijnbaar was...Rudi Clause: "Het feit dat er in Vlaanderen inderdaad nog geen plaats was waar men pedagogisch kon leren werken met theater en men dus over de grens moest; en de invoering door minister Coens van een...Hij heeft daarbij nooit gestreefd naar een pure mimekunst; hij wou het theater veranderen dat te eenzijdig verbaal was

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
De vertoning was heel goed bezet, met een speciale pluim voor Anja Silja, die in de rol van de stiefmoe- Sneeuwwitje - Foto Pan Sok der uitblonk als actrice en als...Dat ik de Staatsprijs kreeg was heel vleiend maar dat heeft mijn leven niet veranderd" vertelde hij nog eens zes maand later in een radiogesprek...Het minste dat je van hem kan zeggen is dat hij een uiterst fijn man was

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Ontgoocheld was de toeschouwer die altijd al gedacht had dat Romeo and Julia "à la façon" Shakespeare eerder een "Côte du Rhône" met "body" was...Wat tevens opviel, was dat er blijkbaar verschillende versies van het einde ingestudeerd waren...begonnen allebei net nadat ons wereldje bijna verknoeid was geworden door de poging om één allesoverheersende cultuur op te leggen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Naast de grote drie was er "zo'n onduidelijk, ongedefinieerd, statutair los aan elkaar hangend geheel van kleine ondernemingen waarbij de wil om theater te maken toch wel groter was dan het artistieke...Rudi Van Vlaenderen, Ton Lutz en Alex van Royen, in de regie van Claus) vond grote weerklank en dat was merkwaardig, "want er was eigenlijk geen voorbereiding aanwezig in de praktijk van het theater...West-Vlaanderen daar wel behoefte aan had, -- we hebben zelf kunnen uitzoeken dat het niet zo was -- was bij de beleidspersonen geen punt

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Wat eerst marge was, wordt later vaak gevestigd en nog later verouderd theater waar opnieuw op gereageerd wordt enz...Toneel was voor hem een drie-dimensionele sociale kunst (in zijn eigen jargon: een ceremonie als uitdrukking van de "getalsziel" en bestemd voor het "getal" of de gemeenschap). Toneelspreiding...Tot voor kort was de KVS wellicht het verst gevorderd op de weg naar de commercialisering

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
concentreerden ons vervolgens op de Studio Herman Teirlinck (Etcetera 12), het RITCS (Etcetera 14), de conservatoria van Antwerpen, Gent en Brussel (Etcetera 17) en de alternatieve cursussen in de...De gedachtengang was dat iedereen die daartoe bereid was, aan een centraal onderzoekproject zou meewerken

Nr. 24, December 1988 • An-Marie Lambrechts, Geert Opsomer • Jos Verbist
De voorstudie was uitvoerig...Tijdens de improvisaties was Walter vastgekluisderd aan zijn doos: op een bepaald ogenblik heb ik dan zijn doos verstopt en hij speelde daar meteen verontwaardigd op in." Persoonlijkheden...Teirlinck zat daar niet ver van af: de acteur zag hij als een cultuurdrager die inhoudelijk met het vak bezig is. Ook de geschiedenis van de Schaubühne in Berlijn is verhelderend op dit vlak

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
De Veldbloem' was de jongste jaren afgegleden naar een antiklerikaal liberalisme en ook Hoste was met 'De Zweep' in partijpolitieke richting geëvolueerd...De tijd van samenwerking op filoso-fisch-neutraal terrein was blijkbaar voorbij...De Meiden van Genet had gespeeld, werd eruit gezet, en was op de dool

Nr. 27, September 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Herman Teirlinck, zomer 1907) Het was blijkbaar een barre zomer, die van 1907...Het was mij om Herman Teirlinck te doen...liever : het was mij om diegenen te doen die denken dat toneelcritici en recensenten (en voornamelijk grote geesten als Teirlinck) vroeger veel hoffelijker waren en niet meteen met grof geschut

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Eerst was er zijn gastproduktie L 'affaire de la rue de Lourcine van Eugène Labiche door de Berlijnse Schaubühne...Barbertje moest hangen en Dantons toekomst was de guillotine...Stel dat de esthetiek van het pendelbeeld aangehouden was : een verwarrende, onrustige, branderige zoektocht in de toendra van de lust doemt op, i.p.v.de begeleide safari in het oudheidkundig museum

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Antwerpen was het, sinds de oprichting, door Herman Teirlinck, van de Studio van het Nationaal Toneel -nu Studio Herman Teirlinck-, deze toneelschool, die vooral toeleverde aan de plaatselijke KNS...De situatie was uniek omdat één en ander zich kon ontwikkelen los van de toeleveringsdrang van de gezelschappen...De explosie was onomkeerbaar, want Antwerpen was uiteraard niet de enige plek waar zich bij jongere toneelkunstenaars een mentaliteitsverandering voltrok

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
het oude systeem was meer vakgericht; het nieuwe legde een grotere nadruk op algemene vorming...het verdwijnen van Studio Herman Teirlinck of het verdwijnen van de toneelafdeling van het conservatorium...Kamiel Cooremans van het Conservatorium, Alfons Goris van Studio Herman Teirlinck en Gerard Gaudaen van het Hoger Architectuur Instituut van het Rijk vervroegd pensioen aanvroegen, dat ingaat op het


Toon volgende resultaten