Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


93 document(en) met "Wat Brook" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
opvatting dat Kunst (met een grote K) universeel is (zie Dramatisch Akkoord 1976-'77). Peter Brook daarentegen eist voor elke nieuwe Shakespeare-regie tegenwoordig een nieuwe vertaling...Liefde speelt uiteraard een grote rol en de verwondering over de dingen die niet meer zijn wat ze schijnen...Romeo en Juliet is een romantische tragedie; het stuk eindigt in Shakespeares tekst tragisch maar voor het zover is krijgen de lezers inderdaad heel wat romantiek voorgeschoteld, op het randje zelfs

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Hij verlangt van zijn schitterend acteursmateriaal conventionele prestaties en gunt Clever geen enkele gelegenheid om te tonen wat ze kan...Belangrijker dan een overzicht van wat er gespeeld werd - dat kan op een klein aantal bladzijden - lijkt mij de aandacht voor wat er in zo'n seizoen overtuigend was: een acteur, regie, scenograaf...nieuwe fenomenen' of gewoon van 'wat er gaande is' in het Yangnummer achter te lopen op de werkelijkheid

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Vlaamse film, een reportage in cinéma-véritéstijl, waarin je ontroering, woede, bezetenheid, vreugde, ontgoocheling, inzicht, enfin, alles wat een artiest boeiend kan maken, fris van de lever geserveerd...De gebeurtenissen in Hoboken waren voor Jo Coppens, regisseur van de plaatselijke socialistische amateurtoneelkring 'Recht voor Allen', aanleiding om zijn wat mistige bestaan als acteur van de KNS te...Bovendien leek dit af en toe sterk op wat Theater Frederik jaren geleden, voor de exodus, al ten beste gaf

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De artistieke reputatie van Schoenaerts maakt van hem een prijsbeest, maar zijn produk-ties staan volkomen los van wat er in Arca/NET gebeurt...Er werd een vzw Nieuwpoorttheater opgericht die zelfbedruipend moet werken wat organisatie en accomodatie betreft...uitvoering van het theaterdecreet betaalde de stad in 1982 24 miljoen uit aan het NTG (Gent draagt 3/4de van het bedrag dat stad en provincie moreel verplicht zijn om bij te dragen). Wat de

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
Wat niet belet dat hij Barthes en Derrida diezelfde inzichten gunt door te verwijzen naar hun interesse voor de "denkbeeldige macht van theater" en dat hij grondig vertrouwd is met het werk van deze...Hij aarzelt niet fiks uit te halen naar het Living Theatre, Schechner, Brook, Serban of Chaikin

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Een spotlamp werpt van achter wat licht naar voren, maar laat de drie grote clubzetels, overtrokken met witte, groene of blauwe plastic, in King Lear (Het Trojaanse Paard...Er wordt dan afgetast wat blinde normaliteit en helderziende waanzin is (een gedachte die we nu bij psychologen als Laing terugvinden). Alleen als alle elementen heel voorzichtig tegenover elkaar...De gruwel is totaal, en door een paar details wat te onderstrepen wordt er toch nog een ironische laag ingebouwd

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
de discrepantie tussen wat we zeggen en wat we doen dan zo groot...Ik begin te horen wat ze niet zeggen en te zien wat ze niet doen...God, wat een feest, wat een feest was het

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Mijn vrouw wijst me dan steeds weer op wat er in de tekst staat...En de eerste reactie, de eerste verwachting van toekomst is altijd angst, omdat je niet weet wat daarvan wordt...Je kijkt natuurlijk eens op, je ziet weer eens wat anders, en dan schrijf je wat anders

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Julienne De Bruyn, mijn vrouw, ging naar het conservatorium, maar met mijn spraakgebrek zat dat ervoor mij niet in. Na een tijd ben ik dan toch, na een desperate brief aan Teirlinck, op een wat...Als ik The Empty Space van Peter Brook lees, denk ik: ik weet dat allemaal al...Wat ik later van Zadek heb gezien, bevestigde mijn overtuiging dat het juist was om voor de kleine man De Parochie van Miserie en De Droom van Zotte Rik te maken

Nr. 6, Maart 1984 • Inhoudstafel
het imago mee van een wat zweverige mystiek...Peter Brook, Strehler, Mnouchkine: 'le grand théâtre', Dat bestaat hier niet

Nr. 6, Maart 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Geen nationale export - ook al werkt Brook in Parijs met o.a...Dat levert al met al een ander beeld op dan de wat mysterieuze boekhoudkundige algebra opgetekend uit de mond van uw eigen culturele gezagsdrager, de heer Poma, in Etcetera van januari...Een redelijke definitie van wat we ons daarbij moeten voorstellen ontbreekt nog

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Wat gebeurde er na de Studio ? "Er was weinig werkgelegenheid voor acteurs, toch hadden we meer kansen dan de jonge mensen nu...Hij werkte op een andere manier, begon met erop te wijzen wat een scènebeeld was, wat de rol van de belichting was, maakte ons bewust van de plastische kunsten die aan het theater te pas kwamen...Ik vroeg haar later wat er scheelde, ze verweet me dat ik zo lastig was

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • Jan Fabres theatertrilogie
Fabre krijgt wat hij wil: toeschouwers met een kater, één bijt terug en legt klacht neer...Ik probeer zichtbaar te maken wat onzichtbaar is omdat het zich al te zeer aan het oppervlak van de dingen bevindt," zegt Foucault ergens...De pathetiek wordt van het schilderij geschraapt en maakt plaats voor wat verborgen is. Anders dan bij Het is theater... komen daarbij meer interpretaties vrij, twijfelend tussen haat en liefde

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
De boodschap is wat controversiëler, wat blijkt uit de reacties van het publiek, maar in geen enkel opzicht subtieler...Silhouetten van identiteit, profielen van herkenbaarheid, zonderlingen in de niet-klinische zin, wat uiig, wat loensend naar de zelfkant, een vis comica vol wantrouwen, een naar binnen gekantelde...Ook als ze ieder voor zich doorgaan, is er iets wat niet meer terugkomt

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Hoe dan ook, we krijgen hier een soort staalkaart van wat jonge mensen kunnen: ze hebben talent te koop, en het is nu maar wachten op wat de theatermakers hen kunnen aanbieden...Wellicht waren het dezelfde van de avond tevoren, wat de verpakking natuurlijk zou verklaren...ander spektakel -- voor diverse leeftijdsgroepen-- aangeboden). Ik teken wat ik wil is eigenlijk een reisverhaal, een soort schelmenroman in episodes: Jopie wil op bezoek bij haar Oma die verhuisd

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Pas in de Lear-opvoering was de tekst behandeld als een groot ademend organisme: het voorbeeld van Peter Brook, waaraan Tillemans vertoning erg schatplichtig was, heeft hem toen voor het essentiële...het publiek), of zich had moeten vragen stellen bij 'natuurlijke' intonaties (wat meestal wil zeggen virtuoos zijn op zijn Oliviers). In Maria Magdalena zag men hoe een gevecht uitgelopen was op een...Het is niet meer duidelijk wat hij zich van het vak moet eigen maken, daar dit vak als verdacht wordt afgedaan

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Jean-Claude Carrière, de verteller vertelt
Jean-Claude Carrière is sinds de opening van de Bouffes du Nord te Parijs in 1974 de vaste dramaturg van Peter Brook en het Centre International de Recherches Théâtrales...Een volgende stap was zeer belangrijk: de gezamenlijke lezing van Peter Brook en mezelf, met de hulp van Marie-Hélène Estienne...Ik heb dat in de praktijk vaak uitgeprobeerd en soms leverde dat wat op, vaak ook niet

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
Vandaag kan niemand iets doen, wat het ook weze, hetzij om de zaken te stoppen, hetzij om ze te beïnvloeden...Elders (5) vertelde Carrière dat de Argentijnse auteur Jorge Luis Borges hem en Peter Brook op de tekst van Farid Uddin Attar attent had gemaakt...Paris, 1985, p. 28 (2) Peter Brook, The Empty Space, Penguin, 1968, p. 51 (3) Georges Banu, 'Le Mahabharata ou les pouvoirs d'une histoire' (interview met Peter Brook), in Alternatives

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Brook voelde zich dus verplicht om te gaan graven naar 'de oorsprong', het onbezoedelde begin, het primitieve, vergetend dat Paul Valéry reeds gezegd had: 'Wat de idee van een begin betreft - en...De troep zelf had al heel wat onconventioneel werk geleverd onder de leiding van Trevor Nunn, maar vond het toch fijn om tijdens de repetities in een kringetje te gaan zitten en met Peter Brook...Brook in Paris Wat doet Brook dan in Parijs, is de wat ontgoochelde vraag

Nr. 12, Januari 1985 • Pol Arias, Jef De Roeck, Klaas Tindemans,... • SEIZOEN 1984-1985
Rijn-ders), La fausse suivante (Marivaux -Théâtre des Amandiers - Patrice Chéreau), le Mahabharata (Centre International de Création Théâtrale -Peter Brook/Jean-Claude Carrière). Wat uitleg: heel...Chéreau was voor mij persoonlijk een ontdekking, Brook was meer een belevenis dan een mijlpaal in de theatervernieuwing, en ook de Discordia/O.T...Wat betekenen superlatieven in een tijd: waarin -meestal - absolute dieptepunten verijdeld worden door handigheid en maakwerk; waarin - meestal - absolute hoogtepunten verhinderd worden door gebrek


Toon volgende resultaten