Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


31 document(en) met "Wat Rilke" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
Er zijn twee delen: een collage uit Handkes Sprechstücke, en een lang gedicht van Rilke, gesproken tegen de achtergrond van Mahlers Kindertotenlieder...De nietigheid van de acteur wordt geconfronteerd met de complexiteit van de scène: opnieuw heel weinig licht, een nauwelijks aangeklede ruimte (wat buizen en lampen, en een grote houten kar) waar Guy

Nr. 14, Juli 1986 • Jan Joris Lamers • Jan Joris Lamers
Staande in wat eens het Romeinse theater was in Orange, verzucht Rainer Maria Rilke, nooit eerder geconfronteerd met een dergelijk monument, eigenlijk alleen bekend met het theater van het "slappe...Tot voor kort waren er een aantal grote en kleine gezelschappen die onder de subsidienoemer vielen en elk jaar werden beoordeeld op wat zij deden...Niet helemaal wetend waarom ik het wil zeggen, misschien alleen maar om het voorlopig af te sluiten, Rilke over verandering: Rilke staat in een museum voor een schilderij en realiseert zich opeens dat

Nr. 19, September 1987 • Jef De Roeck • Geen staalkaart van het theater in Oostenrijk
Handke, die zich in Frankrijk vestigde, probeert greep te krijgen op het leven van zijn moeder door het te zien als een bijzonder geval van wat vrouwenlevens kunnen zijn...Rilke, Bachmann Het Théâtre de l'Esprit Frappeur in Brussel presenteert een Franse versie van Die Weise von Liebe und Tod des Cornetts Christoph Rilke van Rainer Maria Rilke (1875-1926...Reizen (Namen, Sint-Gene-sius-Rode, Brussel, Auvelais, Charleroi) met Rozen van Rilke doet ook een muziek- en poëzieprogramma, bezorgd door de stem van Eveiine Legrand en de harp van Susanna Mildonian

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Hierbij is het treffend dat radicale minderheidsstandpunten later vaak mainstream worden voor een ontvankelijk publiek, wat dan opnieuw reacties uitlokt van een minderheid...1970, p. 13) Deze profetische woorden van Rilke behoren tot de geliefde citaten van theatermakers...Welk publiek, kan men zich afvragen). Het theater is elitair, zegt De Grauwe, omdat de overheid op een niet-demo-cratische en paternalistische manier beslist wat goed theater is. Precies

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Wat telt is niet zozeer wat er gezegd wordt, maar wel hoè dat gebeurt...Levensgroot de vraag naar wat er in de historische vooruitgang niet op- en ondergaat, wat langs de kant blijft hangen en langzaam wegsterft...Tol siol is een deel van het publiek echt en diep geschokt door wat het ervaart als halve (of hele) zedenschennis, en wat bij dat deel overkomt als het gemodder van Morris (die nergens de klassieke

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven • GOD OF DE LEDEPOP
Zowel in acteren als in denken wordt het gevecht geleverd tégen het cliché en voor het heroveren van de kracht van datgene wat zich hier en nu, op het moment zelf aandient...ïn zijn beschrijvende activiteit wil hij zo ver geraken dat de toeschouwers tenslotte zien, horen, voelen wat in zijn hoofd omgaat en wat hij in woorden vorm geeft...De Italiaanse neuro-biologe en Nobelprijswinnares Rata Levi-Montaleini komt in haar autobiografie 'In Praise of Imperfection' tot het besluit, dat wat telt ín de wetenschap niet zozeer intelligentie

Nr. 26, Juni 1989 • Rainer Maria Rilke • GOD OF DE LEDEPOP
Wat hij echter toenmaals bedoelde, dat was de innige onverschilligheid van zijn hart, die hem soms vroeg, in de velden, met zulk een zuiverheid aangreep, dat hij hard begon te lopen, om tijd noch adem...uit: Het Dagboek van Malte Laurids Brigge van Rainer Maria Rilke, 1910

Nr. 26, Juni 1989 • Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts • "Eenvouds verlichte waters" spelen
En de solisten mogen dan ij del, behaagziek soleren, wat de grootst mogelijke afhankelijkheidsrelatie is, want het gaat dan om wat de ander van je vindt in plaats van wat je zelf vindt...Om het even duidelijk te houden: wat ik zeg, heeft heel veel te maken met wat ik graag wil en niet met wat ik ben...Als toeschouwer is het erg moeilijk om wat je gezien hebt in Het Heengaan te communiceren naar andere toeschouwers die op een of andere manier niet zien wat daar te zien is. Je mist een

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
Het was haar taak om wat ze zelf had geschreven te interpreteren, waarbij ze net zo goed wel als niet kon doodgaan...Kras en Am Ziel gaan allebei over 'inpakken en uitpakken'. Wat betekent inpakken voor iemand die naar een concentratiekamp gestuurd is, wat is uitpakken: dat bestaat niet meer...Wat Rilke zegt is bijna waar geworden: er is geen theater meer omdat we geen samenleving meer hebben

Nr. 27, September 1989 • Inhoudstafel
Bernhard en 'wir haben es nicht getan'. Rilke en du Perron...De nieuwe ploeg van de Vlaamse Opera heeft een zware erfenis gekregen met nogal wat lijken in de kast, een verroest mechanisme, een verouderd publiek

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Lauwaert, Bart Philipsen • Theaterfotografie
Waarom verwacht men emotionele lading ? Van welke aard is die ? Wat ziet men daartoe allemaal over het hoofd ? Wie de documenten kan lezen, kijkt in de ziel van het theaterpubliek...De foto toont de blijvende afwezigheid van wat is geweest, een letterlijk fragment of "tranche de vie" dat de (illusoire) continuïteit van het nu onderbreekt en ons confronteert met een werkelijkheid...scheiden en het even blootstellen alvorens de "beschaafde" codering (en decodering) deze materialiteit als "vorm-idee" binnen een gesloten tekensysteem (of wat er voor doorgaat) inlijft

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
het theater, niet een evenbeeld maar een herschikte, reflexieve verdubbeling tonen, van wat in de werkelijkheid aan de gang is ? Rilke schreef reeds : "Nein, nein, vorstellen kann man sich nichts...een interview met Jean-Claude Gallotta, vroeg Claude-Henri Buffard hem, waarom hij zich van bij het begin van zijn werk choreograaf had genoemd, terwijl dat wat hij deed, toch gevoelig afweek van wat...Te vertellen wat we vandaag werkelijk voelen, zonder daarbij de relativiteit en de geldigheid uit het oog te verliezen van wat Shakespeare op een andere plek formuleerde, nl

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
en cd's door en door kent en met vaak zeer eenvoudige gebaren de druk wat wegneemt of net wat dieper in de wanstalt gaat kerven...Er wordt gesproken over 'onze zaak', maar het is nooit helemaal duidelijk wat die inhoudt...decadentie: "Wie niet heeft wat hij bemint, moet beminnen wat hij heeft

Nr. 38, Mei 1992 • Elvis Peeters • Een man kan zijn baard laten groeien,...
Wat ze zeggen staat geschreven . Dat maakt hun drama onafwendbaar...Ze zeggen elk hun woorden, maar alleen het publiek beseft wat ze betekenen...Het publiek echter, met zijn tientallen koppen weet het niet wat het denken moet, het zwijgt

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
Tegenover het theater als laboratorium willen wij in wat volgt een andere metafoor herwaarderen...Die angst voor wat achter de grenzen ligt, is wat in onze moderne cultuur is overgebleven van het sacrale...Die ontmoeting met het vreemde en met andere culturen heeft niet langer het karakter van wat voor Bataille de eerste gedaante van het offer is, namelijk de uitdrukking van de verhouding van de mens

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
Maeterlinck schrijft drie kleine marionettendrama's (1889), Schnitzler 's Tapferer Cassian (1903) en Großer Wurstel (1904) en Rilke 's gedicht Marionetten-Theater uit 1907 gaan over marionetten en de...Wat het danstheater betreft, moet nagetrokken worden in hoeverre dit zich liet en Sharmanka, rariteitenkabinet uit Sint-Petersburg laat inspireren door de...theater dat de pop als vernieuwend element gebruikt of gebruikt heeft, zowel wat betreft de manier van acteren, als het gebruik van de pop zelf

Nr. 44, Februari 1994 • Marianne Van Kerkhoven • De weg is deel van de bestemming
Zoals', zo schreef Jan Joris Lamers in het Theaterschrift The Written Space, 'zoals in de zomer in Italië, amateurvoorstellingen op een marktplein: vanop grote afstand zie je wat er gebeurt, je kan...Werkelijkheden', schreef Rilke, 'zijn langzaam en onbeschrijflijk uitvoerig'. Ze zijn langzaam, maar ze veranderen en het vraagt om een aandachtig, nauwkeurig en voortdurend werk om hun kleine...Ik heb me altijd afgevraagd wat dat nu precies was wat het werk van Paula Dhondt bijzonder maakte

Nr. 45, April 1994 • Stef Driezen • Men vangt geen snoeken met droge broeken
Daar is een gemeenschap voor nodig,' zegt Rilke (in een graffiti-boodschap op het dagdagelijkse toilet). Elk kunstwerk is een kind van zijn tijd en vaak is het de moeder van onze gevoelens...de potentiële slagkracht van een Engelstalige artistieke leider zullen gebruiken om wat in originele Nederlandstalige vorm ontstaat te vertalen in het Engels en als culturele export aan te bieden...Indien wat eergisteren als wijsheid gold, ontkracht wordt door de wijsheid van gisteren, die op zijn beurt valt met de wijsheid van vandaag, is er dan geen redelijke kans dat de wijsheid van vandaag

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
Op een heel omslachtige manier, alsof het over een taboe gaat, vraagt hij zich af wat er wel zou gebeuren als men de naald van een oude grammofoon over de schedelnaad van een mens zou laten lopen...De achteraan in Kopnaad opgenomen literatuurlijst laat zien wat hem aanspoort: naast Hölderlin en Büchner zijn dat bijvoorbeeld (en in niet geringe mate) Benn en Rilke...Wat is cultuur nog als ze zich aan al die verbodsbepalinkjes van de niet-lezers moet houden

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Laat de kunst nu maar een bolhoed...
Op dit punt stelt Verschaffel een metafoor voor het 'echte' voor, die de kwestie niet noodzakelijkerwijze beslecht - wat hoe dan ook een onmogelijke taak zou zijn - maar wel helpt te zien wat de...Zo is de waarheid van het lichaam niet wat het toont maar wat het doet: stille beweegredenen onmerkbaar mengen en zo verbergen in de helderheid van het denken'. En ook in deze passage is de echo van...het essay over Magritte worden bijvoorbeeld een aantal thema's die elders ook aan bod kwamen bijna terloops weer aan de orde gesteld, nu binnen de vraag wat kunst nog kan zeggen


Toon volgende resultaten