Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


7 document(en) met "Wat Vargas"Nr. 70, December 1999 • Pieter T'Jonck • Klapstuk '99; veel verleiding, weinig kritische zin
Rare kwieten, straffe madammen...', op het eerste gezicht zijn het sympathieke, wat onbevangen uitdrukkingen van respect voor wat kunstenaars doen...Oraculos van Enrique Vargas is een heel wat intelligenter werkstuk, maar net daarom ook verraderlijker...Wat Vargas doet komt neer op een subtiele en zeer geslaagde manipulatie van je zintuiglijke ervaring

Nr. 70, December 1999 • Pieter T'Jonck • Klapstuk '99: over intuïtie en concept
Schrijven over theater en dans is altijd een poging om te bevatten wat je geraakt of geïntrigeerd heeft in een stuk, om je bewondering voor wat iemand doet om te zetten in een soort 'begrijpen...Ik kreeg voor mezelf ternauwernood uitgelegd wat hier gebeurde, maar tegelijk was er een kwaliteit en standaard van werken die me ertoe dwong te erkennen dat dit geen triviaal 'gedoe' kon zijn...Maar ik had wel graag wat meer van die voorzetten gehoord en miste node een gelegenheid waarin iemand die beter met het werk vertrouwd is, al dan niet in een gesprek, peilde naar de sleutels die op

Nr. 70, December 1999 • Marianne Buyck • Straffe mannen en madammen
De programmatoren worden quasi tv-presentatoren: ze tonen niet wat zij, om redenen die gezegd en betwist kunnen worden, belangrijk vinden, maar datgene wat u, kijkend publiek, ook wel eens een keer...Het enige wat blijft hangen is de vraag: wat betekent het wiskundeboekje aan de ingang...Klapstuk lijkt, vooreerst, gekozen te hebben voor de 'présence', voor de 'straffe indruk' die een persoonlijkheid maakt, en pas in tweede instantie voor wat hij of zij te vertellen heeft

Nr. 83, Januari 2002 • Katleen Van Langendonck • De extase van de toeschouwer
Wat wekt de verbeelding immers meer tot leven dan lege bedden waar de plooien van de lakens de sporen van een voorbije nacht dragen (Sophie Calle, Lili Dujourie)? Omkering van het voyeurisme...spiegelbeeld [wat leeft in het hoofd is echt]).5 De verhouding acteur/toeschouwer wordt op zijn kop gezet...Maar alledrie hebben ze andere meningen over wat dat vrouwelijke dan wel is: gaat het hier om de reële vrouw of om een vrouwelijke manier van schrijven, die ook door mannen beoefend kan worden

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vechten om speelruimtes te creëren: Het project...
nummer veertien van hun tijdschrift vragen de Situationisten zich af wie of wat Potlatch (sic) nu eigenlijk is: een Russische spion of een klankwoord van de Lettristen...Toeschouwen veronderstelt immers dat je iets voor je kan zien als een objectief beeld, dat je naar iets kan kijken dat een product is. Bij Enrique Vargas is dat niet 15...geloven ook echt in het creëren van een groep mensen die dat uitdraagt en daarmee bezig is. TIME Festival OPSOMER: Ik weet niet wat men eigenlijk verwachtte, misschien dat ik vanuit

Nr. 88, September 2003 • Katleen Van Langendonck • The role of the artist is to...
OVER DE LABYRINTEN VAN ENRIQUE VARGAS Enrique Vargas (links) en Geert Opsomer (rechts) foto Stephan Desmet Ars moriendi/Ars vivendi- De kunst van bet sterven/De kunst van bet...Vargas brengt een deel van Grotowski's leer terug tot leven en koppelt het aan wat ondertussen -en misschien wel onder Vargas' invloed -trendy is in de Vlaamse podiumkunsten: het (her)gebruik van...Vargas: 'Het sterkst is wat ik niet zag: een gesloten etcetera 29 deur, voetafdrukken in het zand'. Tijdens de repetities wordt er enkel gewerkt met wat

Nr. 89, December 2003 • Elke Van Campenhout • De intieme ervaring
Datgene wat we koesteren als wat ons het meest eigen is, lijkt zich niet door de huid te laten omsluiten...Het verschil tussen dag en nacht, tussen het mogelijke en het reële, tussen dat wat was en dat wat zal komen, is vanaf nu verwaarloosbaar...Het scènebeeld toont tegelijkertijd de bekende podiumomgeving, maar eveneens datgene wat verborgen achter de schermen tot leven komt