Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


3 document(en) met "Wederom Artaud"Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
Brecht en Artaud Waar Woudstra dan het historische machtsdrama infiltreert met een tweede laag, die van het onderdrukte lichaam, actualiseert hij niet zozeer de historische situatie zelf maar...Torquato Tasso wederom) behalve dat wij zagen dat de acteurs in hun motoriek, gestiek en hun tekstzeggen een volstrekt verschillend fysiek koloriet lieten zien...Freud, Artaud, Brecht, we zeiden het al

Nr. 75, Maart 2001 • Peter Brook • Op zoek naar honger
Artaud ­ Waar komt op het ogenblik onze preoccupatie met improvisatie vandaan...Wederom Artaud: ‘Ik besef heel goed dat de taal van gebaren en houdingen, dans en muziek minder goed in staat is een karakter te ontleden, de gedachten van de mens te onthullen...Een laatste woord van Artaud als afsluiting en onderstreping: ‘We moeten ofwel alle kunsten opnieuw een centrale plaats en noodzakelijkheid geven, waarbij schilderkunst en toneel een kracht van gebaar

Nr. 108, September 2007 • Daniëlle de Regt • Toen was geluid nog heel gewoon
Jouvet zocht uiteindelijk de gulden middenweg, waardoor het wachten was op Les Cenci (1935) voordat Artaud zijn ideeën over de onderliggende relaties tussen alle theatrale elementen kon ensceneren...Naast de opnames van het klokkenspel registreerde Dé- sormière het geluid van fabrieksmachines, (die volgens Artaud “niet zouden misstaan in een middeleeuwse martelkamer”) die dezelfde immersieve...Waar Meiningen, Stanislavski en ten dele Russolo er niet in slaagden het realistische geluidsparadigma volledig open te breken, creëerde Artaud door het gebruik van gedetailleerde, bevreemdende