Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


30 document(en) met "Welzijn" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
voelde ze een hartstocht in haar hart Die met mijn welzijn mij te gronde richtte

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
II Zwart... Impair... III 't Instinct is hatelijk... Je gooit er 't welzijn van miljoenen mee over boord

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Voor het welzijn van de medemensen, voor ons aller rust

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Dantons dood in het NTG
Het Comité van Openbaar Welzijn

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Het spektakel werd mogelijk dank zij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Nederland), de Vlaamse Gemeenschap van België, de Gemeente Groningen, e.a

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Schouwburg zoekt directeur. En gezelschap.
Het politieke van deze benoeming ligt dan ook hierin dat het de gezagsdragers niet begonnen was om het artistieke welzijn van de KNS, maar wel om het thuishalen van slagen in een politiek machtsspel

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Epigonenteater af; Need Company op
zo in de war bracht, was dat kunstcritici, filosofen en wetenschappers het welzijn van de kunst en haar publiek gingen bepalen

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Die taal, dat leven verschillen natuurlijk van leven en welzijn in Vlaams theaterland

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Onbevooroordeeld waakt hij over het welzijn van onze stad

Nr. 44, Februari 1994 • Luk Van den Dries • Het betere theater voor kleine mensen is...
Voor zijn welzijn wordt goed gezorgd: de subsidies verhogen, er zitten mensen met een hart voor kindertheater in de RAT, het kindertheater wordt positief gediscrimineerd, er worden lesmappen...Voor het welzijn van de artiest wordt goed gezorgd...Ik moet ten slotte ook leven van het discours en het welzijn van de artiest

Nr. 47, December 1994 • Tuur Devens • 10 jaar Theater Stap
1991 is ook een belangrijk jaar voor Stap, omdat het atelier dan erkend wordt als dagcentrum door het Ministerie van Welzijn en Gezin

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Marleen Baeten • De samenleving maakt het theater mogelijk
Ik zie het zo: het theater ontstaat op het moment dat het heilige ten dienste wordt gesteld van het profane, van het welzijn van de stad; zoals dat in Griekenland het geval was

Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Kansarmoede en kunst: een trend?
Het rapport werd in opdracht van de Minister van Sociale Integratie gerealiseerd door de Koning Boudewijn Stichting in samenwerking met ATD Vierde Wereld en de Afdeling Maatschappelijk Welzijn van de

Nr. 68, Juni 1999 • Katia Segers • Zin en onzin van sponsoring
het kader van de uitbouw van de welvaartstaat, wordt welzijn een belangrijk beleidsthema...Deelname aan cultuur wordt gezien als een wezenlijk aspect van het welzijn van de bevolking

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
niet bepalend zijn' (nrc 3/6/99), 'Kunst vergroot welzijn' (de Volkskrant 4/6/99), 'Naar een culturele apartheidspolitiek

Nr. 70, December 1999 • Katrien Darras • Het nieuwe podiumkunstendecreet...
Dit project beoogde een reorganisatie van de administratie, met als doel bij alle bevoegdheden van de voormalig minister van Cultuur - Welzijn, Volksontwikkeling en Cultuur - een eenvormige erkennings

Nr. 71, Maart 2000 • Roel Verniers, Rudi Laermans • Allemaal Indiaan: verhevigde realiteit of emo-terreur?
De biotoop van de volkswijken is niet de mijne en wat dat betreft kijk ik naar jullie voorstelling zoals ik naar een stuk kijk dat leven en welzijn van de rijkelui in kaart brengt

Nr. 77, Juni 2001 • Loek Zonneveld • 'En toch beweegt ze'
eed bij artsen, de belofte hun vindingen alleen in dienst te stellen van het welzijn van de mensen

Nr. 83, Januari 2002 • Griet Op de Beeck • Beklijvende trip langs zee van emoties
En op overheidsniveau wordt er veel ge-palaverd over herstelgerichte detentie, maalais er geld moet opgehoest, wijst Welzijn naar Cultuur en Cultuur naar Welzijn

Nr. 83, Januari 2002 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Met al je systemen open door het...
Beste overheid, jullie decreten gaan over departementen afzonderlijk, maar wat wij voorstellen, gaat over kunst, over welzijn, over stadsontwikkeling, over nieuwe media... en daar zijn die en die


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK