Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


22 document(en) met "Wereldoorlog II" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Na al die tientallen jaren is het mogelijk wat afstand te nemen van de gebeurtenissen tijdens de eerste en tweede wereldoorlog...vertaalt de Vlaamse August in het begin van deel I. De oorspronkelijke tekst van Pierrot luidt: II (= Jules César) dit que nous sommes des braves

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
brutaliteit van de eerste wereldoorlog, waarin talloze jonge talenten sneuvelden...Beroemd werd hij niet alleen als medestichter van de Deutsche Werkbund, een voorloper van het Bauhaus, maar ook omdat keizer Willem II publiekelijk had laten blijken van zijn ontwerpen niets te moeten...Na de eerste wereldoorlog vertoefde Paul van Ostaijen tweeënhalf jaar in Berlijn

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Sinds de tweede wereldoorlog is Berlijn niet alleen de titel kwijt van Theatermetropol maar tevens van culturele hoofdstad van Duitsland...Marijnen gaat bij dat Schillertheater in 1985 Richard II regisseren en is aan het onderhandelen over het huisregisseurschap

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
II en sera de même de tous ceux qui ont suivi les efforts exemplaires qu'il poursuivit pour atteindre son idéal" (Journal d'Anvers 8.3.29). De enige die zich buiten deze consensus opstelt, is August...Het zal tot na de Tweede Wereldoorlog duren vooraleer nieuwe festi-vale initiatieven "De nagedachtenis van Dr...Van Isacker, Mijn land in de kering (deel II), Antwerpen/Amsterdam, DNB, 1983, blz

Nr. 15, September 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Daar had Jozef II mee te maken...Keizer Jozef II gaf de toestemming om stukken te spelen ten voordele van de armen...Op het einde van de Tweede Wereldoorlog werd Grein door het Sovjetleger bezet

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Nochtans liet Jeanne de Ghelderode zich niet gemakkelijk overhalen om het stuk te publiceren: "II fallut de nombreux arguments pour la convaincre et pour qu'elle se rende compte que de nos jours cette...De populariteit van de acteur was voor de tweede wereldoorlog echter een essentieel feit in het theaterleven...Hij werkte ook kort voor en kort na de tweede wereldoorlog mee aan diverse projecten van Edith Kiel, een van de Vlaamse filmpioniers en trad, veel later, op in Roland Verhaverts Ro-lande met de bles

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
II uitdrukking wilden geven aan de algemene verzuchting naar solidariteit en vrede onder de volkeren...Aan de ene kant het bij elkaar brengen van volkeren en kunstenaars (vooral levendig bij die theatermensen uit landen die op één of andere manier bij de wereldoorlog betrokken waren geweest). Daaruit

Nr. 21-22, Mei 1988 • Marianne Van Kerkhoven • Bijna een jaar Toneelgroep Amsterdam
Toen we op een bepaald moment in het seizoen drie voorstellingen tegelijkertijd op en rond het Leidse plein speelden (Ed-ward II van Marlowe in de grote zaal van de Stadsschouwburg, Kwartet van Muller...maar heel kort bestaan, of althans een korte bloeiperiode gekend: van onmiddellijk na de tweede wereldoorlog tot ongeveer 1960: op dat moment was er een geweldige eruptie; er werd geschreven

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Tot aan de tweede wereldoorlog leefden de stadstheaters hoofdzakelijk van de opbrengst van entreegelden aangevuld met subsidies van het stadsbestuur...Zo redeneerden de optimistische theatermakers na de eerste wereldoorlog...II faut rethéatraliser le théâtre" heet het dan ook bij Teirlinck

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
Tijdens het verhoor van de vrouw zegt Turbiasz: "II n'y a rien a comprendre, tu comprends...Wijst 'onze zaak' misschien naar de wereldoorlog die ze alledrie aan het eind van de voorstelling willen ontketenen, maar waar niemand op reageert

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, Mui-Ling Verbist • Stekelbeesfestival 1991
De fascinatie voor de verschrikkelijke en nauwelijks te vatten mythe die Wereldoorlog II stilaan wordt vindt men ook in Kinderjaren van Het Huis aan de Amstel en Victor van Teneeter...Maar het verhaal dat hieruit ontstaat en iets wil vertellen over hoe twee kinderen zich op moedige wijze door zulke uitzonderlijke omstandigheden als een wereldoorlog slaan, is aardig en braaf

Nr. 39, December 1992 • Hugo Durieux • De tragedie van het luisteren
II combattimento di Tancredi e Clorinda bijvoorbeeld, van Monteverdi op tekst van Torquato Tasso, wordt nu als opera gebracht; zelf publiceerde hij het in een madrigaalboek als een 'opuscolo in genere...Europese geschiedenis aan het aflopen is, maar nog niet beseft hoe brutaal de eerste wereldoorlog dat einde zal markeren

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
Pas na de politieke en economische stabilisering na de tweede wereldoorlog zal eind jaren '60 de marionet-tedraad van het modernisme weer opgenomen worden...Peter Vermeersch een Addison De Wit produktie voor Ultima Vez in co-produktie met de Koninklijke Vlaamse Schouwburg Belgische première: I december 2, 3,4,8,9, 10, II december'93 Aanvang

Nr. 54, Februari 1996 • Freddy Decreus • Bij open doek
op het grote tumult dat losbrak in 1963 naar aanleiding van Hochhuth's Der Stellvertreter, het stuk dat de houding van paus Pius XII tijdens Wereldoorlog II behandelt

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
Fred Engelen in de programmabrochure van Schwejk II in de tweede wereldoorlog (1964-1965): 'Ik had met het Berliner Ensemble kennisgemaakt in 1949 op studiereis in Berlijn

Nr. 75, Maart 2001 • Rud Vanden Nest • Falstaff mist de trein
Blijkens de kostumering (ontwerp: John Macfarlane) gebeurt dat namelijk in het (betrekkelijk recente) verleden: begin jaren 50, misschien zelfs vroeger, maar alleszins in de buurt van Wereldoorlog II

Nr. 81, Februari 2002 • Luc Devoldere • 'Mijn innige, diepe, archaïsche katholicisme': Over de...
Na de Tweede Wereldoorlog werd Pasolini lid van de Communistische Partij, zoals de meeste Italiaanse intellectuelen...Lettere, II, 576, 27/12/1964) Hij ervaart ze als een stigma, een diversitd, een anders zijn, als een lot dat hij draagt en ondergaat, en dat hem elke avond de straat opdrijft...Na II Vaiigelo secondo Matteo zou Pasolini met Teoreina nog één keer provocerend het heilige, het transcendente ter sprake brengen: in een boek en een film, die als een diptiek tegelijk ontstonden

Nr. 83, Januari 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Werkverslag. Hoofdstuk I: Nuanceren: Over het innemen...
Ook al weten we dat hun denkbeelden in de werkelijkheid van de Tweede Wereldoorlog gedragen werden door een massale beweging en precies daaraan hun kracht ontleenden, toch wordt ieder van hen getekend...onvermijdelijk een andere houding tegenover die Tweede Wereldoorlog hadden: de dansers wezen o.a...Dat ligt natuurlijk in de eerste plaats aan het onderwerp: ondanks het feit dat de Tweede Wereldoorlog reeds zestig jaar achter ons ligt, raakt de voorstelling aan een immens maar verborgen emotioneel

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Verlinden • Belgisch Congo is in: Over de moeizame...
1908 wordt Congo-Vrijstaat overgedragen aan de Belgische staat en daar eindigt dan ook Leopold II...Niet de opbouw van de kolonie na de Tweede Wereldoorlog naar het model van moederland België: afgebroken door de overval van de dekolonisatie...Neem nu de 'historische waarheid' over Leopold II en 'zijn Congo'. De geest van Koning Leopold II en de plundering van Congo (King Leopold 's Glwst

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
Volgens Jon McKenzie zijn we met name sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in een tijdperk van globale performance terechtgekomen...de fracties UTOPIA (Icarus studies I en II) van de gedichtenreeks worden jongelingen gedrild om te worden gelanceerd in een met bommen gevulde raket


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK