Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


112 document(en) met "Wereldoorlog Twee" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Op 26 en 27 november 1982 ging bij het NTG hun twee-avonden-vullende Belgische Cirque Beige in première: een poging om de recente vaderlandse geschiedenis (De Nieuwe Orde) op de scène te behandelen...Na al die tientallen jaren is het mogelijk wat afstand te nemen van de gebeurtenissen tijdens de eerste en tweede wereldoorlog...Van half tien tot drie in de namiddag draaien we deel twee er nog eens door, in verkapte volgorde

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
twee internaatsmeisjes op zon-daguitstap; in hun rose kleedjes, opgedirkt, zijn ze ook een paar, met veel te grote verwachtingen in een veel te kleine wereld...Met een halve prijs kan men als het moet immers twee dingen bewijzen - dat men Pina Bausch geëerd heeft, maar toch niet te veel...Twee mensen praten over Robert Wilsons 'Einstein on the Beauch

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Naast die twee regisseurs zijn er ook, en dat was totaal nieuw voor het Franse theater, vier dramaturgen...Wat ze willen is twee man op kantoor, een schouwburg en/of een bestelwagen en zo weinig mogelijk gehannes rond het artistieke proces...Zo leidde Hugo Meert onder de titel "Vaten vol goede bedoelingen" zijn bespreking van twee produkties in, die in het laatste weekeinde van januari "aan het rijke, Vlaamse toneelleven werden toegevoegd

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Geïnspireerd door de eerste wereldoorlog en zijn nasleep, beschrijft dit ballet de verschillende aspecten van de oorlog; te beginnen met de conferentie rond de tafel met het traditionele groene kleed...1933 vervolgde het gezelschap zijn werkzaamheden in Dartington Hall in Devon (Engeland) als 'Balletts Jooss'. Wie gehoopt had dat na de tweede wereldoorlog de moderne Duitse dansbeweging...Met twee generaties was de pure leer van wat genoemd wordt de Centraal Europese School dan ook verdwenen

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Ging dat ? "Ik had met de eerste twee directeurs die ik gekend heb, uitstekende verhoudingen...Die twee, Kohout en Claus, zou ik graag samen brengen...Tussen die twee parallelle pro-dukties zitten nogal wat verschillen op het gebied van de acteerstijl

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Soms zit men juist: Versyp is heel goed in het laatste bedrijf, Lieve Moorthamer heeft mooie mompelmomenten als voedster, Eric Van Herreweghe componeert een mooi type, en Els Magerman kan een of twee...zien ook een filmfragment, waarin we de ruïnes van Keulen na Wereldoorlog Twee herkennen...Twee uitspraken van Wilson, die ons tot de kern van zijn persoonlijkheid voeren: "Wanneer we een man en een vrouw op het toneel hebben, dan vertelt dat een verhaal, maar eerst denk ik over het verhaal

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Tot na de tweede wereldoorlog veranderde er weinig aan het Star-kadd-concept in kritiek en opvoeringen...Hij zag in het werk twee retorische formaties naast mekaar aan het werk: de apollinische overtuigingskracht van "den fijnen kunstvollen goudsmid-hoveling Sae-mund" en de wilde dyonische zang van de...Toch heeft de regie al te sterke empathie vanwege de toeschouwer voorkomen door Froth als een seniele grijsaard voor te stellen in het gesprek met zijn twee dochters

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Door de moord op de twee spartacistenleiders, begin 1919, eindigt de droom van een betere, vrijere maatschappij...Italienische Nacht en Geschichten aus dem Wienerwald in 1931 te Berlijn), of Erich Kästner (zijn Berlijn-roman Fabian verscheen in 1931). Daarentegen ontbreken twee belangrijke vertegenwoordigers van deze...1922 reizen twee andere Antwerpenaars, Jozef Peeters en Michel Seuphor, naar Berlijn, beiden sterk onder de indruk van het artistieke en grootstedelijke gebeuren aldaar

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Sinds de tweede wereldoorlog is Berlijn niet alleen de titel kwijt van Theatermetropol maar tevens van culturele hoofdstad van Duitsland...De normale verkoop is zowat 12.000 nummers, twee derde abonnementen

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • Kwartet van Heiner Müller, Bogaerts contra Buyse
Het BKT brengt Kwartet in een grote ruimte die, op twee stoelen na, compleet leeggehaald is tot tegen de blote muur...Het enige wat de twee ruimtes met mekaar gemeen hebben, is de geslotenheid ervan...Deze twee mensen maken mekaar af, maar met passie

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Plots een 'idee': de schoenen van de vlotte danser worden uitgetrokken en aangepast door de twee imiterende stuntelaars: nog een play-back en wel van Scènes/Sprookjes van Jan Decorte...Ver achteraan eindigt de loods in een poëtisch beeld: opnieuw een theatertje (met gordijn en voetlampjes), waarvan vloer en wand in elkaar overlopen in een hallucinant landschap met twee piramides...Twee dagen voor de première, bekent Ingrid De Vos (de Zij-vertolkster) in een populair Vlaams weekblad, dat ze het met toneel steeds moeilijker krijgt, dat het met Uit den vreemde nog meevalt, hoewel

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Het lag wel in mijn bedoeling twee weinig gespeelde Mozart-opera's op te voeren,La Clemenza di Tito en ldome-neo, en daarna de drie Da Ponte's. Maar dat was nooit als cyclus bedoeld...Wij doen met één vierde veel meer dan wat de opera van Parijs doet met twee miljard...verdere discussies over de Bastille meewerken, omdat er twee mogelijkheden zijn: ofwel draait het uit op een totale miskleun en maakt men van de Bastille het summum, met alle grote namen; ofwel wordt het de

Nr. 11, Juni 1985 • Freddy Coppens • DOSSIER OPLEIDING
Dit succes brengt Garfein naar Hollywood waar hij twee jaar later voor Columbia met dezelfde cast een filmversie maakt onder de titel The Strange One...Na zijn echtscheiding van Caroll Baker, eind jaren zeventig, keert hij terug naar New York en richt hij aan de westkant van de 42ste straat twee theaters op, het Harold Clurman Theatre en het Samuel...Julia Indichova (29 jaar): "Ik studeer al twee jaar met Jack Garfein

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
De socialistische minister van Onderwijs Leo Collard had ingezien dat 'de regionale exploitatievoorwaarden van de schouwburgen* ('conditions d'exploitation'...) in de twee landsgedeelten niet...De regeling van de rijkstoelagen verloopt dus sinds de tweede wereldoorlog in cycli van telkens ongeveer tien jaar: het KB van 1954 werd in 1964 herzien; tien jaar later kwam het theaterdecreet tot

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
De andere twee, het oprichten van een steunfonds voor de nabestaanden van overleden acteurs en het bevorderen van de belangen van het Nederlandstalig theater in Vlaanderen, bleven voor het grootste...Een toeval, want oorspronkelijk gepland voor 1932 zorgen allerlei redactionele problemen er voor dat het pas twee jaar later effectief tot stand komt...Het zal tot na de Tweede Wereldoorlog duren vooraleer nieuwe festi-vale initiatieven "De nagedachtenis van Dr

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
verschijnen er twee jonge vrouwen: een hotelhoertje en een Heidi-achtige juffrouw...De geloofwaardigheid van de soldaat-hoer situatie lijdt af en toe wel onder een gebrek aan maturiteit van de twee vertolkers...Het voor deze tijdsspanne tentoongestelde materiaal valt onder te brengen in twee "tendensen". Een eerste groep wordt gevormd door ontwerpen die eigenlijk niet meer zijn dan het overbrengen van een

Nr. 14, Juli 1986 • Leo Geerts • Cambodja: Shakespeareaanse clownerie?
Het stuk bestaat uit twee "tragedies in vijf bedrijven", naar Shakespeareaans model, zij het dat de clowneske figuur van Norodom Sihanouk er veeleer een wrange clownerie met cynische en tragische...Net als Shakespeare, maar vooral ook als Rolf Hochhuth in zijn eerste grote docu-drama over de paus tijdens de Tweede Wereldoorlog De Plaatsbekleder, voert Cixous een onoverzichtelijke reeks...Het podium is niet veel meer dan een zeer grote, dikke plankenvloer met twee loopplanken naar voor en achter de scène

Nr. 15, September 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Van de twee loges die er vroeger waren, is er bij restauratiewerken veertig jaar geleden een weggelaten...de jaren 1920 werd eraan gedacht het theatertje tot kantoorruimten om te bouwen, maar twee inwoners van de stad, onder wie een toneelliefhebber, konden daar een stokje voorsteken...Op het einde van de Tweede Wereldoorlog werd Grein door het Sovjetleger bezet

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Na de tweede wereldoorlog, toen Polen zijn onafhankelijkheid op een communistische manier moest beleiden, werd de mars verboden...Als je de twee produkties vergelijkt valt op dat Arca, ooit opgestart als experimenteel gezelschap, het produktie-proces van het gevestigde theater overgenomen heeft, met, in het geval van Jappe Claes...Bij de Wissels is dit een thriller geworden waarin twee wereldvreemde detectives de al even bizarre "hotelkiller" (= Procrustes) achternazitten

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
het vervolg op Met vuur spelen: een kwartet van twee vrouwen en twee mannen die het spel van de onbeantwoorde liefde spelen; men houdt van wie al besteld is, en/of de liefde is niet wederkerig, en...Zoals Claus het in Suite Flamande zegt: "Dit volk dat naar men beweert,/ zich tussen twee polen beweegt,/ het vette en het vrome,/ gelooft minder in het hiernamaals dan in zijn dagelijkse gort...De populariteit van de acteur was voor de tweede wereldoorlog echter een essentieel feit in het theaterleven


Toon volgende resultaten