Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


128 document(en) met "Wetten" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
De ontwerper van antisemitische wetten ontkent elke verantwoordelijkheid in de genocide van de Joden

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
radenrepubliek, die in zijn kleine kernen nieuwe wetten zou kunnen stellen of, beter, persoonlijke normen

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Kunst is in niet geringe mate onderhevig aan de wetten van vraag en aanbod

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
De declamator was koning en handelde volgens de wetten van de retoriek

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het tuinhuis
onverschilligheid'. Die weigering om de theatrale wetten van de dramatische structuur te volgen, brengt dit stuk heel dicht bij een realiteit die diep-diep in ons verborgen zit: Jane Bowles doet geen beroep op ons

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Omen De bewijsvoering klopt helemaal volgens de wetten van de logica, maar het antwoord is fout, Verne Wat klopt volgens de wetten van de logica kan niet fout zijn...Ik gehoorzaam dus niet aan de wetten van die maatschappij en ik verzoek u zich daar nimmer in mijn tegenwoordigheid op te beroepen...Want tussen droom en daad staan niet zozeer de wetten in de weg, of practische bezwaren, maar stroomt vooral dat kille, verraderlijke en al te zwarte water, dat ge zelfs nu nog -- zoveel jaren later

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • Jan Fabres theatertrilogie
Het is zowel een anthologie geworden van de moderne kunstgeschiedenis als een theoretisch onderzoek naar de wetten van het theatermedium, als een reëel gebeuren van een prachtige picturale schoonheid

Nr. 9, Januari 1985 • (advertentie)
Het accent ligt op het praktisch werken, want alleen daardoor kan men de wetten in de dramatische uitdrukking ontdekken en vooral ook persoonlijk ervaren en verwerken

Nr. 10, April 1985 • Klaas Tindemans • Herman Gilis' problemen met 'la séduction chronique'
siècle des lumières'. De copernicaanse omwenteling die Marivaux tot stand bracht in de mechanismen van de komedie, als vaststaand, aan eigen wetten onderworpen genre, staat in eerste instantie los van

Nr. 13, April 1986 • Edward van Heer • Jan Ritsema: "Ik maak graag mooie produkties,...
wetten geen boodschap hebben, plezierig werken met mensen die zich goed voelen, want dat geeft toch optimale mogelijkheden om... om - en nou ga ik iets belangrijks zeggen - om vormen of een toon of een

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter, Patricia Kuypers • DE DANS ONTSPRONGEN
Op gelijkaardige wijze toont Mammame de toeschouwer-"antropoloog" een soort beschaving met eigen wetten en zeden en een eigen geschiedenis die buiten de schouwburg haar oorsprong en bestemming heeft

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
De ontdekking van Amerika en van de wetten der ruimte tekenden slechts lichte wijzigingen in de tempelorde

Nr. 16, Januari 1987 • (advertentie)
Om praktische bezwaren en wetten uit de weg te ruimen

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Toen was het heel goedkoop, sindsdien zijn er strenge wetten gekomen voor de lofts wat betreft veiligheid en algemeen onderhoud

Nr. 17, Maart 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Tweemaal Shakespeare: Othello en Koning Lear
wetten bepalen die relatie; alleen met veel kritische zin en een hoop gevoeligheid kunnen we iets omtrent hun verhouding ontsluieren

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans • La Traviata in de Munt
Het losbandige plezier heeft zijn eigen wetten

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alexander Baervoets • Oskar Schlemmer: Das Triadische Ballett
De Abstracte was voor Schlemmer de figuur die het best zijn kostuumtheoretische wetten illustreerde

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
mogen geen tijd verliezen, ik wil er in ieder geval al op drukken dat de stand van het koppel duidelijk gevestigd en in orde gebracht moet worden volgens de burgerlijke wetten...Het is te zeggen, gebouwd volgens de regels, voorschriften en wetten der natuur of de gebruikelijke... vormen... van onze gemeenschap, artikel 3: Het getrouwde paar zal gekleed gaan... gaan punt...onderwerpen aan de wetten van het land, als ook aan de gebruiken en gewoontes van de gemeente

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Maar dit betekent helemaal niet dat voor theater geen sociale functie is weggelegd en dat de wetten van de markt moeten gelden

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
wetten


Toon volgende resultaten